VSV; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

VSV; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Geslacht Persoonskenmerken Onderwijssoort Arbeidskenmerken Startkwalificatie Peilmoment Perioden Schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatie (aantal)
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2009/'10 109.620 42.990 66.640
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werkzame beroepsbevolking Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2009/'10 47.900 13.090 34.810
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Niet-werkzame bevolking Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2009/'10 10.500 6.600 3.900
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2009/'10 38.320 10.180 28.140
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2009/'10 27.660 6.020 21.640
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2009/'10 10.670 4.160 6.510
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Zelfstandige Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2009/'10 7.560 2.460 5.100
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer en zelfstandige Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2009/'10 2.010 450 1.560
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Minder dan 12 uur per week Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2009/'10 2.020 850 1.180
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters 12 tot 20 uur per week Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2009/'10 2.430 800 1.630
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters 20 tot 35 uur per week Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2009/'10 13.690 3.390 10.300
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters 35 uur of meer per week Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2009/'10 29.760 8.060 21.700
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Terug in onderwijs Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2009/'10 48.180 21.600 26.580
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Onbekend, niet in BRP Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2009/'10 3.050 1.690 1.360
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt inzicht gegeven in de arbeidskenmerken van de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie. De cijfers geven de arbeidskenmerken weer op verschillende peilmomenten, tot en met tien jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/’08.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2022:
De cijfers over de arbeidskenmerken van het vsv-cohort 2009/’10 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2014/'15 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2015/’16 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/’17 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2017/’18 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2018/’19 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2019/’20 direct na schoolverlaten zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2023. Het betreft cijfers over de arbeidskenmerken van het vsv-cohort 2010/’11 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2015/'16 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/’17 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2017/’18 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2018/’19 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2019/’20 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2020/’21 direct na schoolverlaten.

Toelichting onderwerpen

Schoolverlaters
Leerlingen die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en aan het begin van het schooljaar daarop niet staan ingeschreven in het bekostigd onderwijs. Alleen schoolverlaters die op beide peilmomenten in de Basisregistratie personen (BRP) opgenomen zijn, maken deel uit van de schoolverlaterspopulatie.
Voortijdig schoolverlaters
Personen die het bekostigd onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).
Schoolverlaters met startkwalificatie
Schoolverlaters die het bekostigd onderwijs verlaten met startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).