VSV; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs


In deze tabel wordt inzicht gegeven in de arbeidskenmerken van de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie. De cijfers geven de arbeidskenmerken weer op verschillende peilmomenten, tot en met vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/’08.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2020. Het betreft cijfers over de arbeidsmarktpositie van het vsv-cohort 2007/’08 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2012/'13 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2013/’14 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2014/’15 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2015/’16 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/’17 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2017/’18 direct na schoolverlaten.

VSV; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Geslacht Persoonskenmerken Onderwijssoort Arbeidskenmerken Startkwalificatie Peilmoment Perioden Schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatie (aantal)
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 113.080 40.290 72.790
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werkzame beroepsbevolking Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 53.070 12.890 40.180
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Niet-werkzame bevolking Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 11.310 6.940 4.370
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 45.940 11.180 34.760
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 21.750 3.690 18.060
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 24.190 7.490 16.700
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Zelfstandige Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 5.030 1.340 3.690
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer en zelfstandige Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.100 370 1.730
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Minder dan 12 uur per week Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.990 1.310 1.680
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters 12 tot 20 uur per week Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.670 920 1.750
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters 20 tot 35 uur per week Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 13.150 3.230 9.910
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters 35 uur of meer per week Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 34.270 7.430 26.840
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Terug in onderwijs Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 45.820 18.970 26.860
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Onbekend, niet in BRP Totaal schoolverlaters 5 jaar na verlaten onderwijs 2011/'12 2.880 1.500 1.380
Bron: CBS.
Verklaring van tekens