BIG-register

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Voorwaarde voor opname in het BIG-register is dat een persoon in de afgelopen vijf jaar voor herregistratie actief werkzaam of opgeleid is geweest in de gezondheidszorg. Zorgverleners kunnen zich laten inschrijven als zij voldoen aan de wettelijke opleidings- en werkervaringseisen die voor hun specialisme gelden. Met een BIG-registratie mogen zij hun beroepstitel gebruiken en vallen zij onder het tuchtrecht.