Buiten de zorg

BIG-geregistreerden met een arbeidsbetrekking buiten de Nederlandse zorgsector, zorgverwante sectoren of de uitzendbranche. Het is dan nog steeds mogelijk dat zij hun beroep uitoefenen (bijvoorbeeld bij een interne arbodienst), maar die informatie heeft het CBS tot nu toe niet. Informatie over werkenden naar beroep heeft het CBS wel op basis van de Enquête Beroepsbevolking.