Werkzaam

Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland. Werkzame personen kunnen werknemers zijn of zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.

Iemand geldt als werkzaam als hij of zij inkomen uit werk heeft, ook al heeft hij of zij daarnaast nog een uitkering. Circa 9,6 duizend medisch geschoolden waren in 2018 werkzaam maar hadden een hoger inkomen uit een uitkering of pensioen.