Niet werkzaam

Persoon die geen betaalde arbeid kan of wil verrichten vanwege arbeidsongeschiktheid, pensioen, uitkering. Hieronder vallen ook personen zonder (geregistreerd) inkomen.