Medisch geschoolden

Gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg) en deel uitmaken van de Basisregistratie Personen. Het CBS kan door koppeling de arbeidspositie (werkzaam in de zorg, in zorgverwante sectoren – onder meer de overheid, zorgverzekeraars, apotheken en farmaceutische industrie – de uitzendbranche, buiten de zorg, werkkring onbekend of niet werkzaam) achterhalen van deze medisch geschoolden. Van ca. 10 duizend geregistreerde medisch geschoolden was deze koppeling  niet mogelijk. Van hen is wel bekend dat de meerderheid ooit in Nederland heeft gewoond, maar op de peildatum niet meer en niet in Nederland werkte. Er is ook een deel dat wel werkt maar niet woont in Nederland, en die toch niet gekoppeld kon worden.