Elektriciteitsproductie naar recordhoogte

Een wielrenner met op de achtergrond de Clauscentrale in Maasbracht
© Hollandse Hoogte / John Peters
De productie van elektriciteit is in 2019 naar een recordhoogte gestegen van 121 miljard kWh. Dit is een toename van 6 procent ten opzichte van 2018. Het verbruik bleef nagenoeg gelijk. Er is een verschuiving zichtbaar van steenkool naar aardgas als grondstof voor elektriciteitsproductie. Tegelijkertijd daalde de invoer uit Duitsland. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Productie, verbruik1) en invoersaldo elektriciteit
JaarProductie (mld kWh)Verbruik (mld kWh)Invoersaldo (= invoer - uitvoer) (mld kWh)
200089,4100,618,9
200194,2103,517,3
200295,9104,216,4
200396,7105,517
2004100,7108,516,2
2005100,4110,318,3
200698,8111,821,5
2007105,211417,6
2008108,2115,315,9
2009113,5109,74,9
2010118,2112,72,8
2011113113,69,1
2012102,5111,417,1
2013100,9111,118,2
2014103,4109,114,7
2015110,4109,48,7
2016115,2110,54,9
2017117,3111,63,5
2018114,5113,78
2019121113,10,9
1) Netto verbruik = totale verbruik - verbruik van elektriciteitsproducerende installaties - netverliezen

Elektriciteitsproductie verschuift van steenkool naar aardgas

De elektriciteitsproductie met steenkool is sterk gedaald van ruim 27 miljard kWh in 2018, naar ruim 17 miljard kWh in 2019. Tegelijkertijd is de elektriciteitsproductie met aardgas gestegen van bijna 58 miljard kWh naar 71 miljard kWh. Zowel een lage aardgasprijs als een hoge CO2-prijs droegen bij aan deze ontwikkeling. Bij de productie van elektriciteit met aardgas wordt naar verhouding minder CO2 uitgestoten per geproduceerde hoeveelheid kWh elektriciteit dan bij elektriciteitsproductie met steenkool.

Elektriciteitsproductie naar energiedrager
Miljard kWhAardgas (mld kWh)Steenkool (mld kWh)Overig fossiel (incl. stookolie) (mld kWh)Hernieuwbaar (mld kWh)Overig (incl. kernenergie) (mld kWh)
200052,523,44,936,4
200154,424,953,36,4
200255,1254,746,3
200356,225,95,246,9
200460,524,45,15,36,8
200558,223,15,27,56,8
200657,123,14,38,16,3
200760,924,65,27,66,8
200864,622,54,89,56,8
200968,523,43,710,87
201073,621,94,311,27,1
201167,920,84,512,37,4
201254,124,24,312,57,4
20135424,64,112,26
20145128,84,511,77,4
201545,939,5413,76,9
201652,636,7414,77,1
201757,931,33,917,46,7
201857,727,54,118,96,3
20197117,43,922,46,3

Meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen dan uit steenkool

De totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen nam toe van bijna 19 miljard kWh in 2018, naar bijna 22 miljard kWh in 2019. Hiermee was voor het eerst de productie van hernieuwbare elektriciteit groter dan de uit steenkool opgewekte hoeveelheid elektriciteit.

Invoer elektriciteit uit Duitsland sterk gedaald

De invoer van elektriciteit uit Duitsland daalde van 21 miljard kWh in 2018, naar 12 miljard kWh in 2019. Tegelijkertijd verzesvoudigde de uitvoer van Nederlandse stroom naar Duitsland.

Met België was het beeld precies omgekeerd. In 2019 is 2,8 miljard kWh meer elektriciteit uit België ingevoerd, terwijl 3,8 miljard kWh minder werd uitgevoerd.

Invoer en uitvoer elektriciteit
Invoer/uitvoer (mld kWh)2019 (mld kWh)2018 (mld kWh)
Invoer
Totaal20,426,8
Duitsland12,220,9
België4,51,8
Uitvoer
Totaal19,518,8
Duitsland4,40,7
België710,8