Productie

Hier wordt de bruto productie getoond. Dit is de totale elektriciteitsproductie inclusief het eigen verbruik van de installaties die elektriciteit produceren. De StatLinetabel over het maandelijkse aanbod toont naast bruto productie ook de nettoproductie. Netto productie is de elektriciteitsproductie zonder dit eigen verbruik.