Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Centrale/decentrale productie Energiedragers Perioden Bruto productie elektriciteit en warmte Totaal elektriciteit en warmte (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (MWh) (MWh) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (%) (%) Bruto productie elektriciteit en warmte Warmte (TJ) (TJ) Inzet (TJ) (TJ)
Totaal centrale/decentrale productie Totaal energiedragers 2018 585.913 114.468.322 412.086 100,0 173.827 893.570
Totaal centrale/decentrale productie Totaal energiedragers 2019* 612.509 121.361.506 436.901 100,0 175.608 917.925
Totaal centrale/decentrale productie Totaal fossiele brandstoffen 2018 470.540 89.321.087 321.556 78,0 148.984 743.806
Totaal centrale/decentrale productie Totaal fossiele brandstoffen 2019* 482.461 92.650.955 333.543 76,3 148.917 754.334
Totaal centrale/decentrale productie Aardgas 2018 345.427 57.719.393 207.790 50,4 137.637 480.136
Totaal centrale/decentrale productie Aardgas 2019* 394.031 71.240.711 256.467 58,7 137.564 564.455
Totaal centrale/decentrale productie Steenkool 2018 101.214 27.470.253 98.893 24,0 2.321 222.053
Totaal centrale/decentrale productie Steenkool 2019* 65.417 17.454.767 62.837 14,4 2.580 146.624
Totaal centrale/decentrale productie Stookolie 2018 290 53.691 193 0,0 97 602
Totaal centrale/decentrale productie Stookolie 2019* 326 67.028 241 0,1 85 795
Totaal centrale/decentrale productie Overige fossiele brandstoffen 2018 23.610 4.077.751 14.680 3,6 8.930 41.015
Totaal centrale/decentrale productie Overige fossiele brandstoffen 2019* 22.686 3.888.449 13.998 3,2 8.688 42.459
Totaal centrale/decentrale productie Totaal hernieuwbare energie 2018 85.023 18.884.316 67.984 16,5 17.039 71.582
Totaal centrale/decentrale productie Totaal hernieuwbare energie 2019* 99.843 22.369.668 80.531 18,4 19.312 84.122
Totaal centrale/decentrale productie Zonnestroom 2018 13.295 3.693.093 13.295 3,2
Totaal centrale/decentrale productie Zonnestroom 2019* 18.614 5.170.417 18.614 4,3
Totaal centrale/decentrale productie Windenergie 2018 38.029 10.563.645 38.029 9,2
Totaal centrale/decentrale productie Windenergie 2019* 41.429 11.507.927 41.429 9,5
Totaal centrale/decentrale productie Waterkracht 2018 260 72.348 260 0,1
Totaal centrale/decentrale productie Waterkracht 2019* 267 74.182 267 0,1
Totaal centrale/decentrale productie Biomassa 2018 33.438 4.555.230 16.399 4,0 17.039 71.582
Totaal centrale/decentrale productie Biomassa 2019* 39.534 5.617.141 20.222 4,6 19.312 84.122
Totaal centrale/decentrale productie Kernenergie 2018 12.653 3.514.770 12.653 3,1 34.008
Totaal centrale/decentrale productie Kernenergie 2019* 14.075 3.909.748 14.075 3,2 38.113
Totaal centrale/decentrale productie Overige energiedragers 2018 17.697 2.748.149 9.893 2,4 7.804 44.175
Totaal centrale/decentrale productie Overige energiedragers 2019* 16.130 2.431.135 8.752 2,0 7.378 41.356
Centrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2018 282.755 71.129.176 256.065 62,1 26.690 539.785
Centrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2019* 294.550 75.105.636 270.380 61,9 24.170 557.354
Centrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2018 266.308 66.803.315 240.492 58,4 25.816 498.437
Centrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2019* 272.033 69.290.377 249.445 57,1 22.587 502.698
Centrale elektriciteitsproductie Aardgas 2018 154.331 36.532.386 131.517 31,9 22.814 252.451
Centrale elektriciteitsproductie Aardgas 2019* 197.219 49.301.672 177.486 40,6 19.733 332.926
Centrale elektriciteitsproductie Steenkool 2018 101.214 27.470.253 98.893 24,0 2.321 222.053
Centrale elektriciteitsproductie Steenkool 2019* 65.417 17.454.767 62.837 14,4 2.580 146.624
Centrale elektriciteitsproductie Stookolie 2018 191 42.727 154 0,0 37 376
Centrale elektriciteitsproductie Stookolie 2019* 226 57.760 208 0,0 18 539
Centrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2018 10.572 2.757.950 9.929 2,4 643 23.556
Centrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2019* 9.170 2.476.178 8.914 2,0 256 22.609
Centrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2018 2.886 653.708 2.353 0,6 533 5.674
Centrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2019* 8.261 1.872.372 6.741 1,5 1.520 16.225
Centrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2018
Centrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2019*
Centrale elektriciteitsproductie Windenergie 2018
Centrale elektriciteitsproductie Windenergie 2019*
Centrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2018
Centrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2019*
Centrale elektriciteitsproductie Biomassa 2018 2.886 653.708 2.353 0,6 533 5.674
Centrale elektriciteitsproductie Biomassa 2019* 8.261 1.872.372 6.741 1,5 1.520 16.225
Centrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2018 12.653 3.514.770 12.653 3,1 34.008
Centrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2019* 14.075 3.909.748 14.075 3,2 38.113
Centrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2018 908 157.383 567 0,1 341 1.666
Centrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2019* 181 33.139 119 0,0 62 318
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2018 303.159 43.339.146 156.021 37,9 147.138 353.786
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2019* 317.959 46.255.870 166.521 38,1 151.438 360.572
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2018 204.233 22.517.772 81.064 19,7 123.169 245.369
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2019* 210.428 23.360.578 84.098 19,2 126.330 251.635
Decentrale elektriciteitsproductie Aardgas 2018 191.096 21.187.007 76.273 18,5 114.823 227.684
Decentrale elektriciteitsproductie Aardgas 2019* 196.812 21.939.039 78.981 18,1 117.832 231.529
Decentrale elektriciteitsproductie Steenkool 2018
Decentrale elektriciteitsproductie Steenkool 2019*
Decentrale elektriciteitsproductie Stookolie 2018 99 10.964 39 0,0 60 225
Decentrale elektriciteitsproductie Stookolie 2019* 100 9.268 33 0,0 66 256
Decentrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2018 13.037 1.319.801 4.751 1,2 8.286 17.459
Decentrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2019* 13.516 1.412.271 5.084 1,2 8.432 19.850
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2018 82.137 18.230.608 65.630 15,9 16.507 65.908
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2019* 91.582 20.497.296 73.790 16,9 17.792 67.898
Decentrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2018 13.295 3.693.093 13.295 3,2
Decentrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2019* 18.614 5.170.417 18.614 4,3
Decentrale elektriciteitsproductie Windenergie 2018 38.029 10.563.645 38.029 9,2
Decentrale elektriciteitsproductie Windenergie 2019* 41.429 11.507.927 41.429 9,5
Decentrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2018 260 72.348 260 0,1
Decentrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2019* 267 74.182 267 0,1
Decentrale elektriciteitsproductie Biomassa 2018 30.552 3.901.522 14.045 3,4 16.507 65.908
Decentrale elektriciteitsproductie Biomassa 2019* 31.273 3.744.769 13.481 3,1 17.792 67.898
Decentrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2018
Decentrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2019*
Decentrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2018 16.789 2.590.766 9.327 2,3 7.462 42.509
Decentrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2019* 15.948 2.397.996 8.633 2,0 7.316 41.039
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de productie van elektriciteit in Nederland uit de verschillende mogelijke energiedragers. Elektriciteit wordt vooral geproduceerd uit omzetting van fossiele brandstoffen, biomassa en uit kernenergie en hernieuwbare energie. Per energiedrager worden cijfers gegeven over de productie van elektriciteit en de daarbij vrijkomende warmte die nuttig wordt gebruikt, zoals voor verwarming van gebouwen of kassen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen centrale en decentrale productie van elektriciteit en warmte. De centraal geproduceerde elektriciteit en warmte wordt opgewekt door de elektriciteitscentrales die zijn gekoppeld aan het landelijke hoogspanningsnet van TenneT. Decentrale elektriciteit wordt geproduceerd door overige installaties. Deze staan bijvoorbeeld opgesteld bij bedrijven die niet als hoofddoel hebben het produceren van elektriciteit of warmte (bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven). Ook windenergie, zonne-energie en waterkracht valt hieronder.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers
Cijfers tot en met 2017 zijn definitief. Cijfers over 2018 zijn nader voorlopig. Cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 juni 2020:
Voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2018 en nader voorlopigecijfers over 2019: december 2020.

Toelichting onderwerpen

Bruto productie elektriciteit en warmte
De opbrengst aan elektriciteit en/of warmte uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers, inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.
Totaal elektriciteit en warmte (TJ)
De totale opbrengst aan elektriciteit en warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen. In de praktijk wordt zo'n spanningsverschil opgewekt door bijvoorbeeld elektriciteitscentrales, windmolens of batterijen.
Elektriciteit (MWh)
De opbrengst aan elektriciteit in MWh (megawattuur). De MWh is de fysieke eenheid van elektriciteit. Het elektriciteitsverbruik van een huishouden in Nederland was in 2010 gemiddeld 3,3 MWh.
Elektriciteit (TJ)
De opbrengst aan elektriciteit in TJ (terajoule). Door elektriciteit uit te drukken in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule) kan deze energetisch worden vergeleken met andere energiedragers. 1 MWh komt overeen met 0,0036 TJ.
Elektriciteit (%)
Percentage van de opbrengst aan elektriciteit ten opzichte van de totale hoeveelheid geproduceerde elektriciteit in dat jaar.
Warmte (TJ)
De opbrengst aan stoom en warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Inzet (TJ)
De verbruikte hoeveelheid fossiele brandstoffen, biomassa, kernenergie en overige energiedragers bij de productie van elektriciteit en/of warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).