Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Centrale/decentrale productie Energiedragers Perioden Bruto productie elektriciteit en warmte Totaal elektriciteit en warmte (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (MWh) (MWh) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (%) (%) Bruto productie elektriciteit en warmte Warmte (TJ) (TJ) Inzet (TJ) (TJ)
Totaal centrale/decentrale productie Totaal energiedragers 2020 615.499 123.286.943 443.833 100,0 171.666 860.638
Totaal centrale/decentrale productie Totaal energiedragers 2021 ** 613.710 122.131.906 439.675 100,0 174.035 836.150
Totaal centrale/decentrale productie Totaal fossiele brandstoffen 2020 444.358 83.975.961 302.313 68,1 142.045 668.198
Totaal centrale/decentrale productie Totaal fossiele brandstoffen 2021 ** 411.209 75.321.270 271.157 61,7 140.053 624.354
Totaal centrale/decentrale productie Aardgas 2020 392.965 72.550.653 261.182 58,8 131.783 562.967
Totaal centrale/decentrale productie Aardgas 2021 ** 334.323 56.660.449 203.978 46,4 130.346 463.370
Totaal centrale/decentrale productie Steenkool 2020 28.871 7.605.424 27.380 6,2 1.491 63.866
Totaal centrale/decentrale productie Steenkool 2021 ** 54.141 14.563.863 52.430 11,9 1.711 118.031
Totaal centrale/decentrale productie Stookolie 2020 173 29.364 106 0,0 67 385
Totaal centrale/decentrale productie Stookolie 2021 ** 232 42.464 153 0,0 79 512
Totaal centrale/decentrale productie Overige fossiele brandstoffen 2020 22.350 3.790.520 13.646 3,1 8.704 40.980
Totaal centrale/decentrale productie Overige fossiele brandstoffen 2021 ** 22.513 4.054.494 14.596 3,3 7.917 42.441
Totaal centrale/decentrale productie Totaal hernieuwbare energie 2020 140.508 32.739.628 117.863 26,6 22.646 112.148
Totaal centrale/decentrale productie Totaal hernieuwbare energie 2021 ** 171.430 40.471.497 145.697 33,1 25.733 132.562
Totaal centrale/decentrale productie Zonnestroom 2020 30.846 8.568.310 30.846 7,0
Totaal centrale/decentrale productie Zonnestroom 2021 ** 41.384 11.495.464 41.384 9,4
Totaal centrale/decentrale productie Windenergie 2020 55.000 15.277.726 55.000 12,4
Totaal centrale/decentrale productie Windenergie 2021 ** 64.817 18.004.853 64.817 14,7
Totaal centrale/decentrale productie Waterkracht 2020 166 46.066 166 0,0
Totaal centrale/decentrale productie Waterkracht 2021 ** 317 88.143 317 0,1
Totaal centrale/decentrale productie Biomassa 2020 54.497 8.847.526 31.851 7,2 22.646 112.148
Totaal centrale/decentrale productie Biomassa 2021 ** 64.912 10.883.038 39.179 8,9 25.733 132.562
Totaal centrale/decentrale productie Kernenergie 2020 14.715 4.087.363 14.715 3,3 40.021
Totaal centrale/decentrale productie Kernenergie 2021 ** 13.781 3.827.956 13.781 3,1 37.281
Totaal centrale/decentrale productie Overige energiedragers 2020 15.918 2.483.991 8.942 2,0 6.976 40.271
Totaal centrale/decentrale productie Overige energiedragers 2021 ** 17.290 2.511.183 9.040 2,1 8.250 41.953
Centrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2020 269.840 69.619.815 250.631 56,5 19.209 498.214
Centrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2021 ** 244.719 62.447.683 224.812 51,1 19.907 467.482
Centrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2020 235.145 60.692.835 218.494 49,2 16.650 417.187
Centrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2021 ** 202.756 51.726.552 186.216 42,4 16.540 372.993
Centrale elektriciteitsproductie Aardgas 2020 197.347 50.662.510 182.385 41,1 14.962 331.908
Centrale elektriciteitsproductie Aardgas 2021 ** 138.567 34.426.536 123.936 28,2 14.632 230.896
Centrale elektriciteitsproductie Steenkool 2020 28.871 7.605.424 27.380 6,2 1.491 63.866
Centrale elektriciteitsproductie Steenkool 2021 ** 54.141 14.563.863 52.430 11,9 1.711 118.031
Centrale elektriciteitsproductie Stookolie 2020 72 18.986 68 0,0 4 159
Centrale elektriciteitsproductie Stookolie 2021 ** 114 30.954 111 0,0 2 268
Centrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2020 8.855 2.405.915 8.661 2,0 193 21.255
Centrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2021 ** 9.934 2.705.200 9.739 2,2 195 23.799
Centrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2020 19.688 4.762.482 17.145 3,9 2.543 40.359
Centrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2021 ** 27.847 6.806.584 24.504 5,6 3.344 56.488
Centrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2020
Centrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2021 **
Centrale elektriciteitsproductie Windenergie 2020
Centrale elektriciteitsproductie Windenergie 2021 **
Centrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2020
Centrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2021 **
Centrale elektriciteitsproductie Biomassa 2020 19.688 4.762.482 17.145 3,9 2.543 40.359
Centrale elektriciteitsproductie Biomassa 2021 ** 27.847 6.806.584 24.504 5,6 3.344 56.488
Centrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2020 14.715 4.087.363 14.715 3,3 40.021
Centrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2021 ** 13.781 3.827.956 13.781 3,1 37.281
Centrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2020 293 77.135 278 0,1 16 646
Centrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2021 ** 335 86.591 312 0,1 24 721
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2020 345.659 53.667.128 193.202 43,5 152.457 362.424
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2021 ** 368.991 59.684.223 214.863 48,9 154.127 368.668
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2020 209.214 23.283.125 83.819 18,9 125.395 251.010
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2021 ** 208.454 23.594.717 84.941 19,3 123.513 251.361
Decentrale elektriciteitsproductie Aardgas 2020 195.617 21.888.143 78.797 17,8 116.820 231.059
Decentrale elektriciteitsproductie Aardgas 2021 ** 195.756 22.233.913 80.042 18,2 115.714 232.475
Decentrale elektriciteitsproductie Steenkool 2020
Decentrale elektriciteitsproductie Steenkool 2021 **
Decentrale elektriciteitsproductie Stookolie 2020 101 10.378 37 0,0 63 226
Decentrale elektriciteitsproductie Stookolie 2021 ** 118 11.511 41 0,0 77 244
Decentrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2020 13.496 1.384.605 4.985 1,1 8.511 19.725
Decentrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2021 ** 12.579 1.349.294 4.857 1,1 7.722 18.642
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2020 120.820 27.977.147 100.718 22,7 20.103 71.788
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2021 ** 143.583 33.664.913 121.194 27,6 22.389 76.074
Decentrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2020 30.846 8.568.310 30.846 7,0
Decentrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2021 ** 41.384 11.495.464 41.384 9,4
Decentrale elektriciteitsproductie Windenergie 2020 55.000 15.277.726 55.000 12,4
Decentrale elektriciteitsproductie Windenergie 2021 ** 64.817 18.004.853 64.817 14,7
Decentrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2020 166 46.066 166 0,0
Decentrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2021 ** 317 88.143 317 0,1
Decentrale elektriciteitsproductie Biomassa 2020 34.809 4.085.045 14.706 3,3 20.103 71.788
Decentrale elektriciteitsproductie Biomassa 2021 ** 37.064 4.076.454 14.675 3,3 22.389 76.074
Decentrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2020
Decentrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2021 **
Decentrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2020 15.625 2.406.856 8.665 2,0 6.960 39.625
Decentrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2021 ** 16.954 2.424.592 8.729 2,0 8.226 41.232
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de productie van elektriciteit in Nederland uit de verschillende mogelijke energiedragers. Elektriciteit wordt vooral geproduceerd uit omzetting van fossiele brandstoffen, biomassa, kernenergie en hernieuwbare energie. Per energiedrager worden cijfers gegeven over de productie van elektriciteit en de daarbij vrijkomende warmte die nuttig wordt gebruikt, zoals voor verwarming van gebouwen of kassen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen centrale en decentrale productie van elektriciteit en warmte. De centraal geproduceerde elektriciteit en warmte wordt opgewekt door de elektriciteitscentrales die zijn gekoppeld aan het landelijke hoogspanningsnet van TenneT. Decentrale elektriciteit wordt geproduceerd door overige installaties. Deze staan bijvoorbeeld opgesteld bij bedrijven die niet als hoofddoel hebben het produceren van elektriciteit of warmte (bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven). Ook windenergie, zonne-energie en waterkracht valt onder overige installaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers
Alle cijfers tot en met 2020 zijn definitief. Cijfers over 2021 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 15 december 2022:
De cijfers over 2015 t/m 2019 zijn gereviseerd. Het gaat om relatief kleine aanpassingen als gevolg van verbeterde inzichten over de energiebalans van individuele bedrijven. De aanpassingen in de betreffende jaren zijn gemiddeld 0,1 procent van het totale elektriciteitsproductie; 0,9 procent van de totale warmteproductie en 0,2 procent van de totale inzet. Hiermee zijn de cijfers weer volledig consistent met de in december 2021 gereviseerde Energiebalans.
De cijfers over 2020 hebben de status definitief gekregen, de nader voorlopige cijfers over 2021 zijn bijgesteld.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: april volgend op het verslagjaar.
Nader voorlopige cijfers: juni/juli volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.


Toelichting onderwerpen

Bruto productie elektriciteit en warmte
De opbrengst aan elektriciteit en/of warmte uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers, inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.
Totaal elektriciteit en warmte (TJ)
De totale opbrengst aan elektriciteit en warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen. In de praktijk wordt zo'n spanningsverschil opgewekt door bijvoorbeeld elektriciteitscentrales, windmolens of batterijen.
Elektriciteit (MWh)
De opbrengst aan elektriciteit in MWh (megawattuur). De MWh is de fysieke eenheid van elektriciteit.
Elektriciteit (TJ)
De opbrengst aan elektriciteit in TJ (terajoule). Door elektriciteit uit te drukken in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule) kan deze energetisch worden vergeleken met andere energiedragers. 1 MWh komt overeen met 0,0036 TJ.
Elektriciteit (%)
Percentage van de opbrengst aan elektriciteit ten opzichte van de totale hoeveelheid geproduceerde elektriciteit in dat jaar.
Warmte (TJ)
De opbrengst aan stoom en warm water in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Inzet (TJ)
De verbruikte hoeveelheid fossiele brandstoffen, biomassa, kernenergie en overige energiedragers bij de productie van elektriciteit en/of warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).