Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Centrale/decentrale productie Energiedragers Perioden Bruto productie elektriciteit en warmte Totaal elektriciteit en warmte (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (MWh) (MWh) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (%) (%) Bruto productie elektriciteit en warmte Warmte (TJ) (TJ) Inzet (TJ) (TJ)
Totaal centrale/decentrale productie Totaal energiedragers 2020** 615.644 123.553.482 444.793 100,0 170.852 860.809
Totaal centrale/decentrale productie Totaal energiedragers 2021 ** 611.180 121.545.121 437.562 100,0 173.618 835.734
Totaal centrale/decentrale productie Totaal fossiele brandstoffen 2020** 443.499 83.984.664 302.345 68,0 141.154 668.369
Totaal centrale/decentrale productie Totaal fossiele brandstoffen 2021 ** 410.051 75.073.866 270.266 61,8 139.785 626.219
Totaal centrale/decentrale productie Aardgas 2020** 392.102 72.558.650 261.211 58,7 130.891 563.132
Totaal centrale/decentrale productie Aardgas 2021 ** 333.152 56.396.802 203.028 46,4 130.124 463.843
Totaal centrale/decentrale productie Steenkool 2020** 28.871 7.605.424 27.380 6,2 1.491 63.866
Totaal centrale/decentrale productie Steenkool 2021 ** 54.372 14.628.665 52.663 12,0 1.709 119.342
Totaal centrale/decentrale productie Stookolie 2020** 176 30.070 108 0,0 68 391
Totaal centrale/decentrale productie Stookolie 2021 ** 237 43.468 156 0,0 80 516
Totaal centrale/decentrale productie Overige fossiele brandstoffen 2020** 22.350 3.790.520 13.646 3,1 8.704 40.980
Totaal centrale/decentrale productie Overige fossiele brandstoffen 2021 ** 22.290 4.004.931 14.418 3,3 7.872 42.519
Totaal centrale/decentrale productie Totaal hernieuwbare energie 2020** 141.436 32.997.465 118.791 26,7 22.645 112.148
Totaal centrale/decentrale productie Totaal hernieuwbare energie 2021 ** 170.147 40.185.536 144.668 33,1 25.479 131.136
Totaal centrale/decentrale productie Zonnestroom 2020** 31.553 8.764.745 31.553 7,1
Totaal centrale/decentrale productie Zonnestroom 2021 ** 40.798 11.332.391 40.797 9,3 2
Totaal centrale/decentrale productie Windenergie 2020** 55.221 15.339.130 55.221 12,4
Totaal centrale/decentrale productie Windenergie 2021 ** 64.729 17.980.358 64.729 14,8
Totaal centrale/decentrale productie Waterkracht 2020** 166 46.066 166 0,0
Totaal centrale/decentrale productie Waterkracht 2021 ** 317 88.143 317 0,1
Totaal centrale/decentrale productie Biomassa 2020** 54.497 8.847.524 31.851 7,2 22.645 112.148
Totaal centrale/decentrale productie Biomassa 2021 ** 64.302 10.784.644 38.825 8,9 25.477 131.136
Totaal centrale/decentrale productie Kernenergie 2020** 14.715 4.087.363 14.715 3,3 40.021
Totaal centrale/decentrale productie Kernenergie 2021 ** 13.781 3.827.956 13.781 3,1 37.281
Totaal centrale/decentrale productie Overige energiedragers 2020** 15.994 2.483.991 8.942 2,0 7.052 40.271
Totaal centrale/decentrale productie Overige energiedragers 2021 ** 17.201 2.457.763 8.848 2,0 8.353 41.098
Centrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2020** 269.840 69.619.815 250.631 56,3 19.209 498.214
Centrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2021 ** 244.689 62.447.683 224.812 51,4 19.877 471.328
Centrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2020** 235.145 60.692.836 218.494 49,1 16.650 417.187
Centrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2021 ** 202.971 51.792.194 186.452 42,6 16.519 376.839
Centrale elektriciteitsproductie Aardgas 2020** 197.347 50.662.510 182.385 41,0 14.962 331.908
Centrale elektriciteitsproductie Aardgas 2021 ** 138.680 34.457.753 124.048 28,4 14.632 233.429
Centrale elektriciteitsproductie Steenkool 2020** 28.871 7.605.424 27.380 6,2 1.491 63.866
Centrale elektriciteitsproductie Steenkool 2021 ** 54.372 14.628.665 52.663 12,0 1.709 119.342
Centrale elektriciteitsproductie Stookolie 2020** 72 18.986 68 0,0 4 159
Centrale elektriciteitsproductie Stookolie 2021 ** 118 31.994 115 0,0 2 268
Centrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2020** 8.855 2.405.916 8.661 1,9 193 21.255
Centrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2021 ** 9.801 2.673.781 9.626 2,2 175 23.800
Centrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2020** 19.688 4.762.482 17.145 3,9 2.543 40.359
Centrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2021 ** 27.601 6.740.943 24.267 5,5 3.334 56.488
Centrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2020**
Centrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2021 **
Centrale elektriciteitsproductie Windenergie 2020**
Centrale elektriciteitsproductie Windenergie 2021 **
Centrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2020**
Centrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2021 **
Centrale elektriciteitsproductie Biomassa 2020** 19.688 4.762.482 17.145 3,9 2.543 40.359
Centrale elektriciteitsproductie Biomassa 2021 ** 27.601 6.740.943 24.267 5,5 3.334 56.488
Centrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2020** 14.715 4.087.363 14.715 3,3 40.021
Centrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2021 ** 13.781 3.827.956 13.781 3,1 37.281
Centrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2020** 293 77.135 278 0,1 16 646
Centrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2021 ** 335 86.591 312 0,1 24 721
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2020** 345.804 53.933.667 194.161 43,7 151.643 362.595
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2021 ** 366.491 59.097.437 212.751 48,6 153.741 364.406
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2020** 208.355 23.291.828 83.851 18,9 124.504 251.181
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2021 ** 207.080 23.281.672 83.814 19,2 123.266 249.380
Decentrale elektriciteitsproductie Aardgas 2020** 194.754 21.896.140 78.826 17,7 115.928 231.224
Decentrale elektriciteitsproductie Aardgas 2021 ** 194.472 21.939.049 78.981 18,1 115.491 230.414
Decentrale elektriciteitsproductie Steenkool 2020**
Decentrale elektriciteitsproductie Steenkool 2021 **
Decentrale elektriciteitsproductie Stookolie 2020** 104 11.084 40 0,0 64 232
Decentrale elektriciteitsproductie Stookolie 2021 ** 119 11.474 41 0,0 78 248
Decentrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2020** 13.496 1.384.605 4.985 1,1 8.511 19.725
Decentrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2021 ** 12.489 1.331.150 4.792 1,1 7.697 18.719
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2020** 121.749 28.234.983 101.646 22,9 20.103 71.788
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2021 ** 142.546 33.444.593 120.401 27,5 22.145 74.648
Decentrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2020** 31.553 8.764.745 31.553 7,1
Decentrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2021 ** 40.798 11.332.391 40.797 9,3 2
Decentrale elektriciteitsproductie Windenergie 2020** 55.221 15.339.130 55.221 12,4
Decentrale elektriciteitsproductie Windenergie 2021 ** 64.729 17.980.358 64.729 14,8
Decentrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2020** 166 46.066 166 0,0
Decentrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2021 ** 317 88.143 317 0,1
Decentrale elektriciteitsproductie Biomassa 2020** 34.809 4.085.042 14.706 3,3 20.103 71.788
Decentrale elektriciteitsproductie Biomassa 2021 ** 36.701 4.043.701 14.557 3,3 22.144 74.648
Decentrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2020**
Decentrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2021 **
Decentrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2020** 15.701 2.406.856 8.665 1,9 7.036 39.625
Decentrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2021 ** 16.866 2.371.172 8.536 2,0 8.330 40.377
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de productie van elektriciteit in Nederland uit de verschillende mogelijke energiedragers. Elektriciteit wordt vooral geproduceerd uit omzetting van fossiele brandstoffen, biomassa, kernenergie en hernieuwbare energie. Per energiedrager worden cijfers gegeven over de productie van elektriciteit en de daarbij vrijkomende warmte die nuttig wordt gebruikt, zoals voor verwarming van gebouwen of kassen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen centrale en decentrale productie van elektriciteit en warmte. De centraal geproduceerde elektriciteit en warmte wordt opgewekt door de elektriciteitscentrales die zijn gekoppeld aan het landelijke hoogspanningsnet van TenneT. Decentrale elektriciteit wordt geproduceerd door overige installaties. Deze staan bijvoorbeeld opgesteld bij bedrijven die niet als hoofddoel hebben het produceren van elektriciteit of warmte (bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven). Ook windenergie, zonne-energie en waterkracht valt onder overige installaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers
Cijfers over 2021 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 17 juni 2022:
Nader voorlopige cijfers over 2021 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
December 2022: definitieve cijfers over 2020

Toelichting onderwerpen

Bruto productie elektriciteit en warmte
De opbrengst aan elektriciteit en/of warmte uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers, inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.
Totaal elektriciteit en warmte (TJ)
De totale opbrengst aan elektriciteit en warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen. In de praktijk wordt zo'n spanningsverschil opgewekt door bijvoorbeeld elektriciteitscentrales, windmolens of batterijen.
Elektriciteit (MWh)
De opbrengst aan elektriciteit in MWh (megawattuur). De MWh is de fysieke eenheid van elektriciteit.
Elektriciteit (TJ)
De opbrengst aan elektriciteit in TJ (terajoule). Door elektriciteit uit te drukken in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule) kan deze energetisch worden vergeleken met andere energiedragers. 1 MWh komt overeen met 0,0036 TJ.
Elektriciteit (%)
Percentage van de opbrengst aan elektriciteit ten opzichte van de totale hoeveelheid geproduceerde elektriciteit in dat jaar.
Warmte (TJ)
De opbrengst aan stoom en warm water in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Inzet (TJ)
De verbruikte hoeveelheid fossiele brandstoffen, biomassa, kernenergie en overige energiedragers bij de productie van elektriciteit en/of warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).