Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Centrale/decentrale productie Energiedragers Perioden Bruto productie elektriciteit en warmte Totaal elektriciteit en warmte (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (MWh) (MWh) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (%) (%) Bruto productie elektriciteit en warmte Warmte (TJ) (TJ) Inzet (TJ) (TJ)
Totaal centrale/decentrale productie Totaal energiedragers 2019 611.679 121.350.446 436.862 100,0 174.818 905.519
Totaal centrale/decentrale productie Totaal energiedragers 2020** 615.644 123.553.482 444.793 100,0 170.852 860.809
Totaal centrale/decentrale productie Totaal fossiele brandstoffen 2019 478.215 92.140.128 331.704 75,9 146.510 740.519
Totaal centrale/decentrale productie Totaal fossiele brandstoffen 2020** 443.499 83.984.664 302.345 68,0 141.154 668.369
Totaal centrale/decentrale productie Aardgas 2019 388.643 70.653.132 254.351 58,2 134.292 550.718
Totaal centrale/decentrale productie Aardgas 2020** 392.102 72.558.650 261.211 58,7 130.891 563.132
Totaal centrale/decentrale productie Steenkool 2019 66.484 17.714.968 63.774 14,6 2.710 146.631
Totaal centrale/decentrale productie Steenkool 2020** 28.871 7.605.424 27.380 6,2 1.491 63.866
Totaal centrale/decentrale productie Stookolie 2019 347 75.072 270 0,1 77 794
Totaal centrale/decentrale productie Stookolie 2020** 176 30.070 108 0,0 68 391
Totaal centrale/decentrale productie Overige fossiele brandstoffen 2019 22.740 3.696.956 13.309 3,0 9.431 42.376
Totaal centrale/decentrale productie Overige fossiele brandstoffen 2020** 22.350 3.790.520 13.646 3,1 8.704 40.980
Totaal centrale/decentrale productie Totaal hernieuwbare energie 2019 102.795 22.795.860 82.065 18,8 20.730 85.255
Totaal centrale/decentrale productie Totaal hernieuwbare energie 2020** 141.436 32.997.465 118.791 26,7 22.645 112.148
Totaal centrale/decentrale productie Zonnestroom 2019 19.438 5.399.406 19.438 4,4
Totaal centrale/decentrale productie Zonnestroom 2020** 31.553 8.764.745 31.553 7,1
Totaal centrale/decentrale productie Windenergie 2019 41.429 11.507.927 41.429 9,5
Totaal centrale/decentrale productie Windenergie 2020** 55.221 15.339.130 55.221 12,4
Totaal centrale/decentrale productie Waterkracht 2019 267 74.182 267 0,1
Totaal centrale/decentrale productie Waterkracht 2020** 166 46.066 166 0,0
Totaal centrale/decentrale productie Biomassa 2019 41.662 5.814.345 20.932 4,8 20.730 85.255
Totaal centrale/decentrale productie Biomassa 2020** 54.497 8.847.524 31.851 7,2 22.645 112.148
Totaal centrale/decentrale productie Kernenergie 2019 14.075 3.909.748 14.075 3,2 38.113
Totaal centrale/decentrale productie Kernenergie 2020** 14.715 4.087.363 14.715 3,3 40.021
Totaal centrale/decentrale productie Overige energiedragers 2019 16.594 2.504.711 9.017 2,1 7.577 41.631
Totaal centrale/decentrale productie Overige energiedragers 2020** 15.994 2.483.991 8.942 2,0 7.052 40.271
Centrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2019 290.422 74.735.323 269.047 61,6 21.375 545.055
Centrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2020** 269.840 69.619.815 250.631 56,3 19.209 498.214
Centrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2019 268.275 68.924.509 248.128 56,8 20.146 491.120
Centrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2020** 235.145 60.692.836 218.494 49,1 16.650 417.187
Centrale elektriciteitsproductie Aardgas 2019 193.100 48.857.497 175.887 40,3 17.213 321.426
Centrale elektriciteitsproductie Aardgas 2020** 197.347 50.662.510 182.385 41,0 14.962 331.908
Centrale elektriciteitsproductie Steenkool 2019 66.484 17.714.968 63.774 14,6 2.710 146.631
Centrale elektriciteitsproductie Steenkool 2020** 28.871 7.605.424 27.380 6,2 1.491 63.866
Centrale elektriciteitsproductie Stookolie 2019 232 63.129 227 0,1 5 536
Centrale elektriciteitsproductie Stookolie 2020** 72 18.986 68 0,0 4 159
Centrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2019 8.458 2.288.915 8.240 1,9 218 22.526
Centrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2020** 8.855 2.405.916 8.661 1,9 193 21.255
Centrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2019 7.925 1.865.356 6.715 1,5 1.210 15.525
Centrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2020** 19.688 4.762.482 17.145 3,9 2.543 40.359
Centrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2019
Centrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2020**
Centrale elektriciteitsproductie Windenergie 2019
Centrale elektriciteitsproductie Windenergie 2020**
Centrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2019
Centrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2020**
Centrale elektriciteitsproductie Biomassa 2019 7.925 1.865.356 6.715 1,5 1.210 15.525
Centrale elektriciteitsproductie Biomassa 2020** 19.688 4.762.482 17.145 3,9 2.543 40.359
Centrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2019 14.075 3.909.748 14.075 3,2 38.113
Centrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2020** 14.715 4.087.363 14.715 3,3 40.021
Centrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2019 147 35.710 129 0,0 18 298
Centrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2020** 293 77.135 278 0,1 16 646
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2019 321.257 46.615.124 167.814 38,4 153.443 360.463
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2020** 345.804 53.933.667 194.161 43,7 151.643 362.595
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2019 209.940 23.215.619 83.576 19,1 126.364 249.399
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2020** 208.355 23.291.828 83.851 18,9 124.504 251.181
Decentrale elektriciteitsproductie Aardgas 2019 195.543 21.795.634 78.464 18,0 117.078 229.292
Decentrale elektriciteitsproductie Aardgas 2020** 194.754 21.896.140 78.826 17,7 115.928 231.224
Decentrale elektriciteitsproductie Steenkool 2019
Decentrale elektriciteitsproductie Steenkool 2020**
Decentrale elektriciteitsproductie Stookolie 2019 115 11.944 43 0,0 72 258
Decentrale elektriciteitsproductie Stookolie 2020** 104 11.084 40 0,0 64 232
Decentrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2019 14.282 1.408.041 5.069 1,2 9.213 19.850
Decentrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2020** 13.496 1.384.605 4.985 1,1 8.511 19.725
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2019 94.870 20.930.504 75.350 17,2 19.520 69.730
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2020** 121.749 28.234.983 101.646 22,9 20.103 71.788
Decentrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2019 19.438 5.399.406 19.438 4,4
Decentrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2020** 31.553 8.764.745 31.553 7,1
Decentrale elektriciteitsproductie Windenergie 2019 41.429 11.507.927 41.429 9,5
Decentrale elektriciteitsproductie Windenergie 2020** 55.221 15.339.130 55.221 12,4
Decentrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2019 267 74.182 267 0,1
Decentrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2020** 166 46.066 166 0,0
Decentrale elektriciteitsproductie Biomassa 2019 33.736 3.948.989 14.216 3,3 19.520 69.730
Decentrale elektriciteitsproductie Biomassa 2020** 34.809 4.085.042 14.706 3,3 20.103 71.788
Decentrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2019
Decentrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2020**
Decentrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2019 16.447 2.469.001 8.888 2,0 7.559 41.334
Decentrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2020** 15.701 2.406.856 8.665 1,9 7.036 39.625
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de productie van elektriciteit in Nederland uit de verschillende mogelijke energiedragers. Elektriciteit wordt vooral geproduceerd uit omzetting van fossiele brandstoffen, biomassa, kernenergie en hernieuwbare energie. Per energiedrager worden cijfers gegeven over de productie van elektriciteit en de daarbij vrijkomende warmte die nuttig wordt gebruikt, zoals voor verwarming van gebouwen of kassen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen centrale en decentrale productie van elektriciteit en warmte. De centraal geproduceerde elektriciteit en warmte wordt opgewekt door de elektriciteitscentrales die zijn gekoppeld aan het landelijke hoogspanningsnet van TenneT. Decentrale elektriciteit wordt geproduceerd door overige installaties. Deze staan bijvoorbeeld opgesteld bij bedrijven die niet als hoofddoel hebben het produceren van elektriciteit of warmte (bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven). Ook windenergie, zonne-energie en waterkracht valt onder overige installaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers
Cijfers tot en met 2019 zijn definitief. Cijfers over 2020 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 10 december 2021:
Nader voorlopige cijfers over 2020 en definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Juni 2022: voorlopige cijfers over 2021
December 2022: definitieve cijfers over 2020

Toelichting onderwerpen

Bruto productie elektriciteit en warmte
De opbrengst aan elektriciteit en/of warmte uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers, inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.
Totaal elektriciteit en warmte (TJ)
De totale opbrengst aan elektriciteit en warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen. In de praktijk wordt zo'n spanningsverschil opgewekt door bijvoorbeeld elektriciteitscentrales, windmolens of batterijen.
Elektriciteit (MWh)
De opbrengst aan elektriciteit in MWh (megawattuur). De MWh is de fysieke eenheid van elektriciteit.
Elektriciteit (TJ)
De opbrengst aan elektriciteit in TJ (terajoule). Door elektriciteit uit te drukken in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule) kan deze energetisch worden vergeleken met andere energiedragers. 1 MWh komt overeen met 0,0036 TJ.
Elektriciteit (%)
Percentage van de opbrengst aan elektriciteit ten opzichte van de totale hoeveelheid geproduceerde elektriciteit in dat jaar.
Warmte (TJ)
De opbrengst aan stoom en warm water in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Inzet (TJ)
De verbruikte hoeveelheid fossiele brandstoffen, biomassa, kernenergie en overige energiedragers bij de productie van elektriciteit en/of warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).