Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Centrale/decentrale productie Energiedragers Perioden Bruto productie elektriciteit en warmte Totaal elektriciteit en warmte (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (MWh) (MWh) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (%) (%) Bruto productie elektriciteit en warmte Warmte (TJ) (TJ) Inzet (TJ) (TJ)
Totaal centrale/decentrale productie Totaal energiedragers 2021 612.976 122.093.114 439.535 100,0 173.441 837.171
Totaal centrale/decentrale productie Totaal energiedragers 2022 ** 593.402 121.809.934 438.516 100,0 154.886 758.252
Totaal centrale/decentrale productie Totaal fossiele brandstoffen 2021 410.149 75.398.419 271.434 61,8 138.714 624.688
Totaal centrale/decentrale productie Totaal fossiele brandstoffen 2022 ** 364.253 66.744.139 240.279 54,8 123.974 559.069
Totaal centrale/decentrale productie Aardgas 2021 332.753 56.690.590 204.086 46,4 128.667 463.271
Totaal centrale/decentrale productie Aardgas 2022 ** 281.736 47.749.073 171.897 39,2 109.839 392.324
Totaal centrale/decentrale productie Steenkool 2021 54.263 14.599.848 52.559 12,0 1.704 118.464
Totaal centrale/decentrale productie Steenkool 2022 ** 54.738 14.802.202 53.288 12,2 1.450 120.442
Totaal centrale/decentrale productie Stookolie 2021 232 42.349 152 0,0 79 512
Totaal centrale/decentrale productie Stookolie 2022 ** 199 34.035 123 0,0 76 409
Totaal centrale/decentrale productie Overige fossiele brandstoffen 2021 22.901 4.065.632 14.636 3,3 8.265 42.441
Totaal centrale/decentrale productie Overige fossiele brandstoffen 2022 ** 27.580 4.158.830 14.972 3,4 12.609 45.895
Totaal centrale/decentrale productie Totaal hernieuwbare energie 2021 171.757 40.355.690 145.280 33,1 26.477 133.298
Totaal centrale/decentrale productie Totaal hernieuwbare energie 2022 ** 196.848 48.315.233 173.935 39,7 22.913 119.295
Totaal centrale/decentrale productie Zonnestroom 2021 40.694 11.303.873 40.694 9,3
Totaal centrale/decentrale productie Zonnestroom 2022 ** 61.484 17.078.783 61.484 14,0
Totaal centrale/decentrale productie Windenergie 2021 64.966 18.046.019 64.966 14,8
Totaal centrale/decentrale productie Windenergie 2022 ** 77.043 21.400.798 77.043 17,6
Totaal centrale/decentrale productie Waterkracht 2021 318 88.240 318 0,1
Totaal centrale/decentrale productie Waterkracht 2022 ** 180 49.998 180 0,0
Totaal centrale/decentrale productie Biomassa 2021 65.780 10.917.558 39.303 8,9 26.477 133.298
Totaal centrale/decentrale productie Biomassa 2022 ** 58.141 9.785.654 35.228 8,0 22.913 119.295
Totaal centrale/decentrale productie Kernenergie 2021 13.781 3.827.956 13.781 3,1 37.281
Totaal centrale/decentrale productie Kernenergie 2022 ** 14.963 4.156.313 14.963 3,4 40.439
Totaal centrale/decentrale productie Overige energiedragers 2021 17.290 2.511.048 9.040 2,1 8.250 41.905
Totaal centrale/decentrale productie Overige energiedragers 2022 ** 17.338 2.594.249 9.339 2,1 7.999 39.449
Centrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2021 242.897 62.447.730 224.812 51,1 18.085 467.916
Centrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2022 ** 222.113 56.999.205 205.197 46,8 16.916 434.236
Centrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2021 201.068 51.762.807 186.346 42,4 14.722 373.426
Centrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2022 ** 184.580 47.235.783 170.049 38,8 14.532 347.190
Centrale elektriciteitsproductie Aardgas 2021 136.758 34.426.876 123.937 28,2 12.821 230.896
Centrale elektriciteitsproductie Aardgas 2022 ** 120.460 29.876.448 107.555 24,5 12.905 203.419
Centrale elektriciteitsproductie Steenkool 2021 54.263 14.599.848 52.559 12,0 1.704 118.464
Centrale elektriciteitsproductie Steenkool 2022 ** 54.738 14.802.202 53.288 12,2 1.450 120.442
Centrale elektriciteitsproductie Stookolie 2021 114 30.921 111 0,0 2 268
Centrale elektriciteitsproductie Stookolie 2022 ** 86 23.358 84 0,0 2 195
Centrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2021 9.934 2.705.161 9.739 2,2 195 23.799
Centrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2022 ** 9.296 2.533.776 9.122 2,1 175 23.133
Centrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2021 27.712 6.770.373 24.373 5,5 3.339 56.488
Centrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2022 ** 22.312 5.540.886 19.947 4,5 2.365 46.035
Centrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2021
Centrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2022 **
Centrale elektriciteitsproductie Windenergie 2021
Centrale elektriciteitsproductie Windenergie 2022 **
Centrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2021
Centrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2022 **
Centrale elektriciteitsproductie Biomassa 2021 27.712 6.770.373 24.373 5,5 3.339 56.488
Centrale elektriciteitsproductie Biomassa 2022 ** 22.312 5.540.886 19.947 4,5 2.365 46.035
Centrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2021 13.781 3.827.956 13.781 3,1 37.281
Centrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2022 ** 14.963 4.156.313 14.963 3,4 40.439
Centrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2021 335 86.594 312 0,1 24 721
Centrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2022 ** 258 66.224 238 0,1 20 572
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2021 370.080 59.645.384 214.723 48,9 155.356 369.255
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2022 ** 371.289 64.810.729 233.319 53,2 137.970 324.016
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2021 209.081 23.635.613 85.088 19,4 123.992 251.261
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2022 ** 179.673 19.508.356 70.230 16,0 109.443 211.879
Decentrale elektriciteitsproductie Aardgas 2021 195.995 22.263.714 80.149 18,2 115.846 232.376
Decentrale elektriciteitsproductie Aardgas 2022 ** 161.276 17.872.625 64.341 14,7 96.935 188.904
Decentrale elektriciteitsproductie Steenkool 2021
Decentrale elektriciteitsproductie Steenkool 2022 **
Decentrale elektriciteitsproductie Stookolie 2021 118 11.428 41 0,0 77 244
Decentrale elektriciteitsproductie Stookolie 2022 ** 112 10.677 38 0,0 74 213
Decentrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2021 12.967 1.360.471 4.898 1,1 8.070 18.642
Decentrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2022 ** 18.284 1.625.054 5.850 1,3 12.434 22.761
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2021 144.045 33.585.317 120.907 27,5 23.138 76.810
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2022 ** 174.536 42.774.348 153.988 35,1 20.548 73.260
Decentrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2021 40.694 11.303.873 40.694 9,3
Decentrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2022 ** 61.484 17.078.783 61.484 14,0
Decentrale elektriciteitsproductie Windenergie 2021 64.966 18.046.019 64.966 14,8
Decentrale elektriciteitsproductie Windenergie 2022 ** 77.043 21.400.798 77.043 17,6
Decentrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2021 318 88.240 318 0,1
Decentrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2022 ** 180 49.998 180 0,0
Decentrale elektriciteitsproductie Biomassa 2021 38.067 4.147.185 14.930 3,4 23.138 76.810
Decentrale elektriciteitsproductie Biomassa 2022 ** 35.829 4.244.769 15.281 3,5 20.548 73.260
Decentrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2021
Decentrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2022 **
Decentrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2021 16.954 2.424.454 8.728 2,0 8.226 41.184
Decentrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2022 ** 17.080 2.528.025 9.101 2,1 7.979 38.877
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de productie van elektriciteit in Nederland uit de verschillende mogelijke energiedragers. Elektriciteit wordt vooral geproduceerd uit omzetting van fossiele brandstoffen, biomassa, kernenergie en hernieuwbare energie. Per energiedrager worden cijfers gegeven over de productie van elektriciteit en de daarbij vrijkomende warmte die nuttig wordt gebruikt, zoals voor verwarming van gebouwen of kassen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen centrale en decentrale productie van elektriciteit en warmte. De centraal geproduceerde elektriciteit en warmte wordt opgewekt door de elektriciteitscentrales die zijn gekoppeld aan het landelijke hoogspanningsnet van TenneT. Decentrale elektriciteit wordt geproduceerd door overige installaties. Deze staan bijvoorbeeld opgesteld bij bedrijven die niet als hoofddoel hebben het produceren van elektriciteit of warmte (bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven). Ook windenergie, zonne-energie en waterkracht valt onder overige installaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers
Alle cijfers tot en met 2021 zijn definitief. Cijfers over 2022 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per november 2023:
De cijfers over de jaren 2015-2020 zijn gereviseerd. De revisies hebben betrekking op de invoering van een verbeterde analysemethode in 2022, welke is teruggelegd naar de voorgaande jaren. Verder zijn gegevens van een beperkt aantal bedrijven op basis van nieuwe inzichten gereviseerd.
De revisies zijn in het algemeen klein en wijken altijd minder dan 1 procent af ten opzichte van de respectievelijke jaartotalen.
De cijfers van 2021 en 2022 zijn geactualiseerd.

Wijzigingen per 15 juni 2023:
Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 december 2022:
De cijfers over 2015 t/m 2019 zijn gereviseerd. Het gaat om relatief kleine aanpassingen als gevolg van verbeterde inzichten over de energiebalans van individuele bedrijven. De aanpassingen in de betreffende jaren zijn gemiddeld 0,1 procent van het totale elektriciteitsproductie; 0,9 procent van de totale warmteproductie en 0,2 procent van de totale inzet. Hiermee zijn de cijfers weer volledig consistent met de in december 2021 gereviseerde Energiebalans.
De cijfers over 2020 hebben de status definitief gekregen, de nader voorlopige cijfers over 2021 zijn bijgesteld.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: april volgend op het verslagjaar.
Nader voorlopige cijfers: juni/juli volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: november van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.


Toelichting onderwerpen

Bruto productie elektriciteit en warmte
De opbrengst aan elektriciteit en/of warmte uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers, inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.
Totaal elektriciteit en warmte (TJ)
De totale opbrengst aan elektriciteit en warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen. In de praktijk wordt zo'n spanningsverschil opgewekt door bijvoorbeeld elektriciteitscentrales, windmolens of batterijen.
Elektriciteit (MWh)
De opbrengst aan elektriciteit in MWh (megawattuur). De MWh is de fysieke eenheid van elektriciteit.
Elektriciteit (TJ)
De opbrengst aan elektriciteit in TJ (terajoule). Door elektriciteit uit te drukken in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule) kan deze energetisch worden vergeleken met andere energiedragers. 1 MWh komt overeen met 0,0036 TJ.
Elektriciteit (%)
Percentage van de opbrengst aan elektriciteit ten opzichte van de totale hoeveelheid geproduceerde elektriciteit in dat jaar.
Warmte (TJ)
De opbrengst aan stoom en warm water in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Inzet (TJ)
De verbruikte hoeveelheid fossiele brandstoffen, biomassa, kernenergie en overige energiedragers bij de productie van elektriciteit en/of warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).