Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Centrale/decentrale productie Energiedragers Perioden Bruto productie elektriciteit en warmte Totaal elektriciteit en warmte (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (MWh) (MWh) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (%) (%) Bruto productie elektriciteit en warmte Warmte (TJ) (TJ) Inzet (TJ) (TJ)
Totaal centrale/decentrale productie Totaal energiedragers 2022 ** 593.402 121.809.934 438.516 100,0 154.886 758.252
Totaal centrale/decentrale productie Totaal energiedragers 2023** 581.880 121.413.054 437.087 100,0 144.793 669.516
Totaal centrale/decentrale productie Totaal fossiele brandstoffen 2022 ** 364.253 66.744.139 240.279 54,8 123.974 559.069
Totaal centrale/decentrale productie Totaal fossiele brandstoffen 2023** 326.454 58.224.870 209.610 48,0 116.844 491.200
Totaal centrale/decentrale productie Aardgas 2022 ** 281.736 47.749.073 171.897 39,2 109.839 392.324
Totaal centrale/decentrale productie Aardgas 2023** 270.087 45.987.258 165.554 37,9 104.533 379.440
Totaal centrale/decentrale productie Steenkool 2022 ** 54.738 14.802.202 53.288 12,2 1.450 120.442
Totaal centrale/decentrale productie Steenkool 2023** 32.112 8.711.758 31.362 7,2 750 71.330
Totaal centrale/decentrale productie Stookolie 2022 ** 199 34.035 123 0,0 76 409
Totaal centrale/decentrale productie Stookolie 2023** 166 30.356 109 0,0 57 368
Totaal centrale/decentrale productie Overige fossiele brandstoffen 2022 ** 27.580 4.158.830 14.972 3,4 12.609 45.895
Totaal centrale/decentrale productie Overige fossiele brandstoffen 2023** 24.089 3.495.498 12.584 2,9 11.505 40.062
Totaal centrale/decentrale productie Totaal hernieuwbare energie 2022 ** 196.848 48.315.233 173.935 39,7 22.913 119.295
Totaal centrale/decentrale productie Totaal hernieuwbare energie 2023** 225.173 56.869.671 204.731 46,8 20.442 100.953
Totaal centrale/decentrale productie Zonnestroom 2022 ** 61.484 17.078.783 61.484 14,0
Totaal centrale/decentrale productie Zonnestroom 2023** 71.973 19.992.615 71.973 16,5
Totaal centrale/decentrale productie Windenergie 2022 ** 77.043 21.400.798 77.043 17,6
Totaal centrale/decentrale productie Windenergie 2023** 104.992 29.164.498 104.992 24,0
Totaal centrale/decentrale productie Waterkracht 2022 ** 180 49.998 180 0,0
Totaal centrale/decentrale productie Waterkracht 2023** 245 68.027 245 0,1
Totaal centrale/decentrale productie Biomassa 2022 ** 58.141 9.785.654 35.228 8,0 22.913 119.295
Totaal centrale/decentrale productie Biomassa 2023** 47.962 7.644.530 27.520 6,3 20.442 100.953
Totaal centrale/decentrale productie Kernenergie 2022 ** 14.963 4.156.313 14.963 3,4 40.439
Totaal centrale/decentrale productie Kernenergie 2023** 14.347 3.985.293 14.347 3,3 38.959
Totaal centrale/decentrale productie Overige energiedragers 2022 ** 17.338 2.594.249 9.339 2,1 7.999 39.449
Totaal centrale/decentrale productie Overige energiedragers 2023** 15.907 2.333.220 8.400 1,9 7.507 38.404
Centrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2022 ** 222.113 56.999.205 205.197 46,8 16.916 434.236
Centrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2023** 180.665 46.374.210 166.947 38,2 13.718 350.669
Centrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2022 ** 184.580 47.235.783 170.049 38,8 14.532 347.190
Centrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2023** 150.832 38.582.297 138.896 31,8 11.935 279.484
Centrale elektriciteitsproductie Aardgas 2022 ** 120.460 29.876.448 107.555 24,5 12.905 203.419
Centrale elektriciteitsproductie Aardgas 2023** 111.637 27.913.666 100.489 23,0 11.148 190.450
Centrale elektriciteitsproductie Steenkool 2022 ** 54.738 14.802.202 53.288 12,2 1.450 120.442
Centrale elektriciteitsproductie Steenkool 2023** 32.112 8.711.758 31.362 7,2 750 71.330
Centrale elektriciteitsproductie Stookolie 2022 ** 86 23.358 84 0,0 2 195
Centrale elektriciteitsproductie Stookolie 2023** 79 21.718 78 0,0 1 180
Centrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2022 ** 9.296 2.533.776 9.122 2,1 175 23.133
Centrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2023** 7.004 1.935.156 6.967 1,6 37 17.525
Centrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2022 ** 22.312 5.540.886 19.947 4,5 2.365 46.035
Centrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2023** 15.372 3.775.673 13.592 3,1 1.779 31.971
Centrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2022 **
Centrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2023**
Centrale elektriciteitsproductie Windenergie 2022 **
Centrale elektriciteitsproductie Windenergie 2023**
Centrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2022 **
Centrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2023**
Centrale elektriciteitsproductie Biomassa 2022 ** 22.312 5.540.886 19.947 4,5 2.365 46.035
Centrale elektriciteitsproductie Biomassa 2023** 15.372 3.775.673 13.592 3,1 1.779 31.971
Centrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2022 ** 14.963 4.156.313 14.963 3,4 40.439
Centrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2023** 14.347 3.985.293 14.347 3,3 38.959
Centrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2022 ** 258 66.224 238 0,1 20 572
Centrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2023** 115 30.947 111 0,0 4 254
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2022 ** 371.289 64.810.729 233.319 53,2 137.970 324.016
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2023** 401.215 75.038.844 270.140 61,8 131.075 318.847
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2022 ** 179.673 19.508.356 70.230 16,0 109.443 211.879
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2023** 175.622 19.642.573 70.713 16,2 104.909 211.716
Decentrale elektriciteitsproductie Aardgas 2022 ** 161.276 17.872.625 64.341 14,7 96.935 188.904
Decentrale elektriciteitsproductie Aardgas 2023** 158.450 18.073.592 65.065 14,9 93.385 188.990
Decentrale elektriciteitsproductie Steenkool 2022 **
Decentrale elektriciteitsproductie Steenkool 2023**
Decentrale elektriciteitsproductie Stookolie 2022 ** 112 10.677 38 0,0 74 213
Decentrale elektriciteitsproductie Stookolie 2023** 87 8.638 31 0,0 56 188
Decentrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2022 ** 18.284 1.625.054 5.850 1,3 12.434 22.761
Decentrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2023** 17.085 1.560.342 5.617 1,3 11.468 22.538
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2022 ** 174.536 42.774.348 153.988 35,1 20.548 73.260
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2023** 209.801 53.093.998 191.138 43,7 18.662 68.981
Decentrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2022 ** 61.484 17.078.783 61.484 14,0
Decentrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2023** 71.973 19.992.615 71.973 16,5
Decentrale elektriciteitsproductie Windenergie 2022 ** 77.043 21.400.798 77.043 17,6
Decentrale elektriciteitsproductie Windenergie 2023** 104.992 29.164.498 104.992 24,0
Decentrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2022 ** 180 49.998 180 0,0
Decentrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2023** 245 68.027 245 0,1
Decentrale elektriciteitsproductie Biomassa 2022 ** 35.829 4.244.769 15.281 3,5 20.548 73.260
Decentrale elektriciteitsproductie Biomassa 2023** 32.590 3.868.857 13.928 3,2 18.662 68.981
Decentrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2022 **
Decentrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2023**
Decentrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2022 ** 17.080 2.528.025 9.101 2,1 7.979 38.877
Decentrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2023** 15.792 2.302.274 8.288 1,9 7.504 38.149
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de productie van elektriciteit in Nederland uit de verschillende mogelijke energiedragers. Elektriciteit wordt vooral geproduceerd uit omzetting van fossiele brandstoffen, biomassa, kernenergie en hernieuwbare energie. Per energiedrager worden cijfers gegeven over de productie van elektriciteit en de daarbij vrijkomende warmte die nuttig wordt gebruikt, zoals voor verwarming van gebouwen of kassen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen centrale en decentrale productie van elektriciteit en warmte. De centraal geproduceerde elektriciteit en warmte wordt opgewekt door de elektriciteitscentrales die zijn gekoppeld aan het landelijke hoogspanningsnet van TenneT. Decentrale elektriciteit wordt geproduceerd door overige installaties. Deze staan bijvoorbeeld opgesteld bij bedrijven die niet als hoofddoel hebben het produceren van elektriciteit of warmte (bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven). Ook windenergie, zonne-energie en waterkracht valt onder overige installaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers
Alle cijfers tot en met 2021 zijn definitief. Cijfers over 2022 en 2023 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 7 juni 2024:
Nader voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per november 2023:
De cijfers over de jaren 2015-2020 zijn gereviseerd. De revisies hebben betrekking op de invoering van een verbeterde analysemethode in 2022, welke is teruggelegd naar de voorgaande jaren. Verder zijn gegevens van een beperkt aantal bedrijven op basis van nieuwe inzichten gereviseerd.
De revisies zijn in het algemeen klein en wijken altijd minder dan 1 procent af ten opzichte van de respectievelijke jaartotalen.
De cijfers van 2021 en 2022 zijn geactualiseerd.

Wijzigingen per 15 juni 2023:
Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 december 2022:
De cijfers over 2015 t/m 2019 zijn gereviseerd. Het gaat om relatief kleine aanpassingen als gevolg van verbeterde inzichten over de energiebalans van individuele bedrijven. De aanpassingen in de betreffende jaren zijn gemiddeld 0,1 procent van het totale elektriciteitsproductie; 0,9 procent van de totale warmteproductie en 0,2 procent van de totale inzet. Hiermee zijn de cijfers weer volledig consistent met de in december 2021 gereviseerde Energiebalans.
De cijfers over 2020 hebben de status definitief gekregen, de nader voorlopige cijfers over 2021 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: april volgend op het verslagjaar.
Nader voorlopige cijfers: juni/juli volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: november van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Bruto productie elektriciteit en warmte
De opbrengst aan elektriciteit en/of warmte uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers, inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.
Totaal elektriciteit en warmte (TJ)
De totale opbrengst aan elektriciteit en warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen. In de praktijk wordt zo'n spanningsverschil opgewekt door bijvoorbeeld elektriciteitscentrales, windmolens of batterijen.
Elektriciteit (MWh)
De opbrengst aan elektriciteit in MWh (megawattuur). De MWh is de fysieke eenheid van elektriciteit.
Elektriciteit (TJ)
De opbrengst aan elektriciteit in TJ (terajoule). Door elektriciteit uit te drukken in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule) kan deze energetisch worden vergeleken met andere energiedragers. 1 MWh komt overeen met 0,0036 TJ.
Elektriciteit (%)
Percentage van de opbrengst aan elektriciteit ten opzichte van de totale hoeveelheid geproduceerde elektriciteit in dat jaar.
Warmte (TJ)
De opbrengst aan stoom en warm water in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Inzet (TJ)
De verbruikte hoeveelheid fossiele brandstoffen, biomassa, kernenergie en overige energiedragers bij de productie van elektriciteit en/of warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).