Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Centrale/decentrale productie Energiedragers Perioden Bruto productie elektriciteit en warmte Totaal elektriciteit en warmte (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (MWh) (MWh) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (%) (%) Bruto productie elektriciteit en warmte Warmte (TJ) (TJ) Inzet (TJ) (TJ)
Totaal centrale/decentrale productie Totaal energiedragers 2019** 610.013 121.061.552 435.822 100,0 174.191 903.621
Totaal centrale/decentrale productie Totaal energiedragers 2020* 611.177 122.642.449 441.513 100,0 169.664 864.288
Totaal centrale/decentrale productie Totaal fossiele brandstoffen 2019** 476.772 91.914.741 330.893 75,9 145.879 738.622
Totaal centrale/decentrale productie Totaal fossiele brandstoffen 2020* 441.305 83.714.760 301.373 68,3 139.932 671.904
Totaal centrale/decentrale productie Aardgas 2019** 387.128 70.438.236 253.578 58,2 133.550 548.826
Totaal centrale/decentrale productie Aardgas 2020* 389.602 72.311.993 260.323 59,0 129.279 568.536
Totaal centrale/decentrale productie Steenkool 2019** 66.484 17.714.968 63.774 14,6 2.710 146.631
Totaal centrale/decentrale productie Steenkool 2020* 29.035 7.609.473 27.394 6,2 1.641 63.866
Totaal centrale/decentrale productie Stookolie 2019** 343 74.367 268 0,1 76 788
Totaal centrale/decentrale productie Stookolie 2020* 165 28.693 103 0,0 62 376
Totaal centrale/decentrale productie Overige fossiele brandstoffen 2019** 22.816 3.687.170 13.274 3,0 9.542 42.376
Totaal centrale/decentrale productie Overige fossiele brandstoffen 2020* 22.503 3.764.602 13.553 3,1 8.951 39.127
Totaal centrale/decentrale productie Totaal hernieuwbare energie 2019** 102.572 22.732.352 81.836 18,8 20.735 85.255
Totaal centrale/decentrale productie Totaal hernieuwbare energie 2020* 138.856 32.314.823 116.333 26,3 22.522 111.260
Totaal centrale/decentrale productie Zonnestroom 2019** 19.210 5.336.055 19.210 4,4
Totaal centrale/decentrale productie Zonnestroom 2020* 29.319 8.144.067 29.319 6,6
Totaal centrale/decentrale productie Windenergie 2019** 41.429 11.507.927 41.429 9,5
Totaal centrale/decentrale productie Windenergie 2020* 55.221 15.339.130 55.221 12,5
Totaal centrale/decentrale productie Waterkracht 2019** 267 74.182 267 0,1
Totaal centrale/decentrale productie Waterkracht 2020* 167 46.368 167 0,0
Totaal centrale/decentrale productie Biomassa 2019** 41.666 5.814.188 20.931 4,8 20.735 85.255
Totaal centrale/decentrale productie Biomassa 2020* 54.149 8.785.258 31.627 7,2 22.522 111.260
Totaal centrale/decentrale productie Kernenergie 2019** 14.075 3.909.748 14.075 3,2 38.113
Totaal centrale/decentrale productie Kernenergie 2020* 14.715 4.087.363 14.715 3,3 40.021
Totaal centrale/decentrale productie Overige energiedragers 2019** 16.594 2.504.711 9.017 2,1 7.577 41.631
Totaal centrale/decentrale productie Overige energiedragers 2020* 16.302 2.525.502 9.092 2,1 7.210 41.102
Centrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2019** 290.422 74.735.323 269.047 61,7 21.375 545.055
Centrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2020* 270.359 69.619.815 250.631 56,8 19.728 505.161
Centrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2019** 268.275 68.924.509 248.128 56,9 20.146 491.120
Centrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2020* 235.618 60.688.345 218.478 49,5 17.140 423.861
Centrale elektriciteitsproductie Aardgas 2019** 193.100 48.857.497 175.887 40,4 17.213 321.426
Centrale elektriciteitsproductie Aardgas 2020* 197.789 50.682.750 182.458 41,3 15.331 340.582
Centrale elektriciteitsproductie Steenkool 2019** 66.484 17.714.968 63.774 14,6 2.710 146.631
Centrale elektriciteitsproductie Steenkool 2020* 29.035 7.609.473 27.394 6,2 1.641 63.866
Centrale elektriciteitsproductie Stookolie 2019** 232 63.129 227 0,1 5 536
Centrale elektriciteitsproductie Stookolie 2020* 70 18.795 68 0,0 3 159
Centrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2019** 8.458 2.288.915 8.240 1,9 218 22.526
Centrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2020* 8.724 2.377.328 8.558 1,9 166 19.255
Centrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2019** 7.925 1.865.356 6.715 1,5 1.210 15.525
Centrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2020* 19.722 4.766.168 17.158 3,9 2.564 40.621
Centrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2019**
Centrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2020*
Centrale elektriciteitsproductie Windenergie 2019**
Centrale elektriciteitsproductie Windenergie 2020*
Centrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2019**
Centrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2020*
Centrale elektriciteitsproductie Biomassa 2019** 7.925 1.865.356 6.715 1,5 1.210 15.525
Centrale elektriciteitsproductie Biomassa 2020* 19.722 4.766.168 17.158 3,9 2.564 40.621
Centrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2019** 14.075 3.909.748 14.075 3,2 38.113
Centrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2020* 14.715 4.087.363 14.715 3,3 40.021
Centrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2019** 147 35.710 129 0,0 18 298
Centrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2020* 304 77.939 281 0,1 23 657
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2019** 319.591 46.326.229 166.774 38,3 152.816 358.566
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2020* 340.818 53.022.634 190.881 43,2 149.936 359.127
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2019** 208.497 22.990.232 82.765 19,0 125.732 247.502
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2020* 205.687 23.026.415 82.895 18,8 122.792 248.043
Decentrale elektriciteitsproductie Aardgas 2019** 194.028 21.580.739 77.691 17,8 116.337 227.400
Decentrale elektriciteitsproductie Aardgas 2020* 191.813 21.629.243 77.865 17,6 113.947 227.954
Decentrale elektriciteitsproductie Steenkool 2019**
Decentrale elektriciteitsproductie Steenkool 2020*
Decentrale elektriciteitsproductie Stookolie 2019** 111 11.238 40 0,0 71 252
Decentrale elektriciteitsproductie Stookolie 2020* 95 9.898 36 0,0 59 217
Decentrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2019** 14.358 1.398.255 5.034 1,2 9.324 19.850
Decentrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2020* 13.779 1.387.274 4.994 1,1 8.785 19.872
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2019** 94.646 20.866.996 75.121 17,2 19.525 69.730
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2020* 119.133 27.548.655 99.175 22,5 19.958 70.639
Decentrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2019** 19.210 5.336.055 19.210 4,4
Decentrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2020* 29.319 8.144.067 29.319 6,6
Decentrale elektriciteitsproductie Windenergie 2019** 41.429 11.507.927 41.429 9,5
Decentrale elektriciteitsproductie Windenergie 2020* 55.221 15.339.130 55.221 12,5
Decentrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2019** 267 74.182 267 0,1
Decentrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2020* 167 46.368 167 0,0
Decentrale elektriciteitsproductie Biomassa 2019** 33.741 3.948.832 14.216 3,3 19.525 69.730
Decentrale elektriciteitsproductie Biomassa 2020* 34.427 4.019.090 14.469 3,3 19.958 70.639
Decentrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2019**
Decentrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2020*
Decentrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2019** 16.447 2.469.001 8.888 2,0 7.559 41.334
Decentrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2020* 15.998 2.447.564 8.811 2,0 7.187 40.445
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de productie van elektriciteit in Nederland uit de verschillende mogelijke energiedragers. Elektriciteit wordt vooral geproduceerd uit omzetting van fossiele brandstoffen, biomassa, kernenergie en hernieuwbare energie. Per energiedrager worden cijfers gegeven over de productie van elektriciteit en de daarbij vrijkomende warmte die nuttig wordt gebruikt, zoals voor verwarming van gebouwen of kassen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen centrale en decentrale productie van elektriciteit en warmte. De centraal geproduceerde elektriciteit en warmte wordt opgewekt door de elektriciteitscentrales die zijn gekoppeld aan het landelijke hoogspanningsnet van TenneT. Decentrale elektriciteit wordt geproduceerd door overige installaties. Deze staan bijvoorbeeld opgesteld bij bedrijven die niet als hoofddoel hebben het produceren van elektriciteit of warmte (bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven). Ook windenergie, zonne-energie en waterkracht valt onder overige installaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers
Cijfers tot en met 2018 zijn definitief. Cijfers over 2019 zijn nader voorlopig, cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 9 juli 2021:
Voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd. De nader voorlopige cijfers over 2019 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
December 2021: definitieve cijfers over 2019, nader voorlopige cijfers over 2020.

Toelichting onderwerpen

Bruto productie elektriciteit en warmte
De opbrengst aan elektriciteit en/of warmte uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers, inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.
Totaal elektriciteit en warmte (TJ)
De totale opbrengst aan elektriciteit en warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen. In de praktijk wordt zo'n spanningsverschil opgewekt door bijvoorbeeld elektriciteitscentrales, windmolens of batterijen.
Elektriciteit (MWh)
De opbrengst aan elektriciteit in MWh (megawattuur). De MWh is de fysieke eenheid van elektriciteit.
Elektriciteit (TJ)
De opbrengst aan elektriciteit in TJ (terajoule). Door elektriciteit uit te drukken in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule) kan deze energetisch worden vergeleken met andere energiedragers. 1 MWh komt overeen met 0,0036 TJ.
Elektriciteit (%)
Percentage van de opbrengst aan elektriciteit ten opzichte van de totale hoeveelheid geproduceerde elektriciteit in dat jaar.
Warmte (TJ)
De opbrengst aan stoom en warm water in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Inzet (TJ)
De verbruikte hoeveelheid fossiele brandstoffen, biomassa, kernenergie en overige energiedragers bij de productie van elektriciteit en/of warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).