Zoekresultaten

241 resultaten voor keyword:aardgas
241 resultaten voor keyword:aardgas

Pagina 1 van 10

Aardgas verbruik per maand naar sector

Deze tabel beschrijft het aardgasverbruik per maand per sector voor de periode 2019 t/m april 2024

Cijfers

Energieverbruik landbouw naar belastingschijf, 2022

Het verbruik van elektriciteit en aardgas in de landbouw, uitgesplitst naar de verbruiksschijven van de energiebelasting.

Cijfers

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik

Cijfers

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Aanbod, verbruik, energieomzetting Energiedragers, sectoren

Cijfers

Marktprijzen Energie, 2000-2023

In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2

Cijfers

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.

Cijfers

Energieverbruik naar belastingschijf, 2021–2022

Deze tabellen tonen de verdeling van aardgas- en (netto-)elektriciteitsleveringen van kleinverbruikers over schijven van de energiebelasting in 2021 en 2022. Deze publicatie is gemaakt in opdracht...

Cijfers

Gasverbruik Nederland opnieuw lager

Nederland verbruikte 5 procent minder aardgas in 2023 dan in 2022. In dat jaar lag het gasverbruik ook al een kwart lager dan in 2021.

Artikelen

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld - Methoderapport

Methoderapport behorende bij het onderzoek naar de ontwikkelingen op de omliggende woningmarkt van het Groningenveld, voor de periode eerste kwartaal van 1995 tot en met het tweede kwartaal van 2023.

Publicaties

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

Samenvattend rapport van het onderzoek naar de invloed van aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld op de omliggende woningmarkt, voor de periode eerste kwartaal van 1995 tot...

Publicaties

Energieverbruik woningen; woningtype, oppervlakte, bouwjaar en bewoning

aardgas- en elektriciteitslevering, aandeel stadswarmte, aandeel zonPV bouwjaar, woningtype, oppervlakte, bewonersklasse, hoofdverwarmingstype

Cijfers

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Productie van elektriciteit en warmte, inzet van energiedragers Centrale/decentrale productie, energiedragers

Cijfers

Energierekening huishouden hoogst op middelbare leeftijd

In 2021 gaven huishoudens met een referentiepersoon van rond de 50 jaar het meeste uit aan de energierekening, gemiddeld bijna 1 900 euro. Per gezinslid hadden juist huishoudens op hogere leeftijd...

Artikelen

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, regio

Woningen, hoofdverwarmingsinstallaties, gasinstallatie, cv warmtepomp, stadsverwarming, regio

Cijfers

Aardgas verbruik per maand naar sector tot september 2023

Deze tabel beschrijft het aardgasverbruik per maand per sector voor de periode 2019 t/m augustus 2023.

Cijfers

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio

Cijfers

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen

niet-financiele, balansen, nationale rekeningen sector, activa

Cijfers

Aardgas- en aardoliereserves; nationale rekeningen

Aardgas- en aardoliereserves op Nederlands grondgebied Beginstand, nieuwe vondsten, onttrekking en overige mutaties

Cijfers

Verdere afname winbare aardgasreserves

De omvang van de Nederlandse aardgasreserves nam in 2022 verder af door winning en verminderde winbaarheid van het Groningenveld. Tegelijkertijd stegen de gasprijzen sterk, waardoor de waarde van de...

Artikelen

Verdere afname winbare aardgasreserves

De omvang van de Nederlandse aardgasreserves nam in 2022 verder af door winning en verminderde winbaarheid van het Groningenveld. Tegelijkertijd stegen de gasprijzen sterk, waardoor de waarde van de...

Artikelen

Gasverbruik 10 procent lager in eerste halfjaar 2023

In het eerste halfjaar van 2023 is er 15,7 miljard kubieke meter aardgas gebruikt,. Met name de industrie, elektriciteitscentrales en huishoudens verbruikten minder aardgas. De invoer van vloeibaar...

Artikelen

Energierekening 37 procent hoger

Met de energieprijzen van juni 2023 betaalde een huishouden met een gemiddeld energieverbruik 2 320 euro per jaar aan energie, 630 euro (of 37 procent) meer dan in juni 2022.

Artikelen

Gemiddelde energietarieven voor consumenten

Gemiddelde energietarieven voor consumenten Aardgas, Elektriciteit

Cijfers

Waarneming van energieprijzen in de CPI

Vanaf verslagmaand juni 2023 worden voor de CPI-Energie nieuwe databronnen gebruikt en wordt een nieuwe methode toegepast die in het bijzonder bedoeld is voor gedetailleerde data. In dit rapport...

Publicaties

Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers

Prijzen van aardgas en elektriciteit Prijscomponenten en prijsopbouw

Cijfers