Zoekresultaten

41 resultaten voor keyword:steenkool
41 resultaten voor keyword:steenkool

Pagina 1 van 2

Kolenprijs stabiel op hoog niveau

Energy magazine, nummer 7, november 2006

Artikelen

Zuid-Afrika: wijnimport neemt verder af

In 2010 heeft Nederland voor 1,3 miljard euro aan goederen uit Zuid-Afrika ingevoerd. Dit is 4 procent meer dan in 2009. De uitvoer is met 18 procent gestegen tot 1,7 miljard euro. Hiermee...

Artikelen

Aanvoer van kolen in Nederlandse zeehavens

Aanvoer van kolen in Nederlandse zeehavens in tonnen

Cijfers

Steenkoolverbruik kwart hoger

Het steenkoolverbruik in Nederland is in het eerste halfjaar van 2015 met 27 procent gestegen tot 9 miljard kilogram. Vooral elektriciteitscentrales verbruikten meer steenkool.

Artikelen

Invoer steenkool verbruikt in NL naar land, 2015-2019

Tabel met de invoer van de in Nederland verbruikte steenkool naar land van oorsprong van 2015 tot en met 2019.

Cijfers

Steenkool, invoer per land, 2020-2021

Meer steenkool uit Verenigde Staten en Australië in 2021

Cijfers

Emissiefactoren van elektriciteit uit steenkool en aardgas, 2000-2021

Deze publicatie beschrijft een methode voor het afleiden van de CO2-emissiefactoren voor elektriciteit uit steenkool en aardgas, constistent met de methode die het CBS samen met anderen heeft...

Publicaties

Kwartaalmonitor groothandel, vierde kwartaal 2016

De omzet in de groothandel steeg in Q4 van 2016 met 7 procent t.o.v. Q4 in 2015, de grootste omzetgroei sinds 2013.

Artikelen

Goederenvervoer per spoor opnieuw gestegen

In 2018 werd ruim 41,5 miljoen ton goederen vervoerd over Nederlands spoor. Dit is een toename van 0,9 procent in vergelijking met 2017. Het vervoer van steenkolen daalde.

Artikelen

Goederendoorvoer per spoor opnieuw gestegen

In 2018 werd ruim 41,5 miljoen ton goederen vervoerd over Nederlands spoor. Dit is een toename van 0,9 procent in vergelijking met 2017. Het vervoer van steenkolen daalde.

Artikelen

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Productie van elektriciteit en warmte, inzet van energiedragers Centrale/decentrale productie, energiedragers

Cijfers

Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie.

Cijfers

Daling kolenoverslag in Nederlandse zeehavens zet door

De kolenoverslag in Nederlandse zeehavens is in 2017 weer gedaald.

Artikelen

Revisie Nederlandse energiehuishouding 1995-2003

De Nederlandse energiehuishouding is voor de jaren 1995 t/m 2003 herzien vanwege een aantal inconsistenties die aan het licht kwamen bij de berekening van de CO2-emissies en doordat de de waarneming...

Artikelen

Elektriciteitsproductie naar recordhoogte

De elektriciteitsproductie verschuift van steenkool naar aardgas. De elektriciteitsproductie met steenkool is sterk gedaald van ruim 27 miljard kWh in 2018, naar ruim 17 miljard kWh in 2019....

Artikelen

Elektriciteitsproductie uit kolen bijna verdubbeld

De productie van elektriciteit uit kolen was in het derde kwartaal van 2021 96 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Internationaal goederenvervoer binnenvaart neemt af

Het Internationaal goederenvervoer door de binnenvaart is in 2020 gedaald ten opzichte van 2019. Vooral het internationale vervoer neemt af. Er werd vooral minder steenkool en metaalerts naar...

Artikelen

Minder steenkool verbruikt bij productie elektriciteit

Elektriciteitscentrales verbruikten, voor het eerst sinds 2011, minder steenkool bij de productie van elektriciteit.

Artikelen

Uitstoot broeikasgassen in 2017 licht afgenomen

In 2017 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 1 procent lager dan een jaar eerder

Artikelen

Meer goederenvervoer per spoor

In 2013 werd er bijna 39 miljoen ton over het spoor vervoerd. Dat is 3,5 procent meer dan een jaar eerder. De toename werd voornamelijk veroorzaakt doordat er meer steenkool en containers zijn...

Artikelen

Marktprijzen Energie 2000-2019

In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2

Cijfers

Marktprijzen Energie 2000-2018

In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2

Cijfers

Sterke daling elektriciteitsproductie

In 2012 is in Nederland 102 miljard kWh elektriciteit geproduceerd, bijna 10 procent minder dan een jaar eerder. Zowel de import als de export van elektriciteit waren in 2012 echter groter dan ooit.

Artikelen

Laagste energieverbruik in 20 jaar

In 2015 werd 3 000 petajoule aan energie geconsumeerd of verstookt, het laagste niveau in twintig jaar

Artikelen