Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumemutaties; 2005-2018


De uitkomsten betreffen de jaar-op-jaar-mutaties van het volume van de bruto-investeringen in materiële vaste activa. Onder de investeringen in materiële vaste activa vallen de uitgaven door vennootschappen, huishoudens, instellingen zonder winstoogmerk en overheid aan geproduceerde materiële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt. Investeringen in immateriële vaste activa (onderzoek en ontwikkeling, software, licenties e.d.) zijn niet meegerekend.

Gegevens beschikbaar van januari 2005 tot en met juli 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de voorlopige gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 oktober 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumecijfers per maand. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumemutaties; 2005-2018

Perioden Volumemutaties t.o.v. een jaar eerder (%)
2017 juli* 11,5
2017 augustus* 8,4
2017 september* 5,0
2017 oktober* 9,6
2017 november* 10,6
2017 december* 0,2
2018 januari* 14,3
2018 februari* 2,7
2018 maart* 5,4
2018 april* 11,1
2018 mei* 2,7
2018 juni* 6,8
2018 juli* 6,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens