Minder aanwas leerlingen voortgezet onderwijs

Leerlingen lopen over het schoolplein.
© Hollandse Hoogte
In de schooljaren 2010/’11 tot en met 2015/’16 nam het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met gemiddeld 10 duizend leerlingen per jaar toe. In 2016/’17 vlakte deze groei af, en steeg het aantal leerlingen met nog geen 200 tot bijna 996 duizend. De basisscholen krompen van 2010/’11 tot en met 2016/’17 met gemiddeld ruim 17 duizend leerlingen per jaar. Deze daling zet de komende jaren naar verwachting door in het voortgezet onderwijs. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Ontwikkeling leerlingen voortgezet onderwijs op 1 oktober
 VO-leerlingen
10/"110,49
"11/"120,96
"12/"131,25
"13/"141,32
"14/"151,17
"15/"161,05
"16/"170,02

Het CBS verwacht in de meest recente bevolkingsprognose dat het aantal 12- tot 18-jarigen in het schooljaar 2016/’17 begint te dalen met 0,1 procent en dat dit afloopt tot een jaarlijkse krimp van 1,5 procent in 2018/’19. Gezien het leeuwendeel van deze groep op het voortgezet onderwijs zit, valt op basis hiervan te verwachten dat de leerlingenaantallen op middelbare scholen terug gaan lopen.

<
Ontwikkeling 12- tot 18-jarigen op 1 januari
 StandPrognose
"11/"120,35
"12/"130,63
"13/"140,84
"14/"150,77
"15/"160,8
"16/"17-0,12
"17/"18-0,76
"18/"19-1,47