Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2017-2060

Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2017-2060

Geslacht Leeftijd Perioden Bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2017 17.089.794
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 17.342.426
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2030 17.837.096
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2040 18.111.373
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2050 18.134.708
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2060 18.159.662
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2017 3.816.839
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2020 3.782.080
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2030 3.762.939
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2040 3.910.804
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2050 3.835.069
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2060 3.816.640
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2017 10.112.251
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2020 10.164.521
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2030 9.828.688
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2040 9.391.087
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2050 9.543.293
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2060 9.576.832
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2017 3.160.704
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2020 3.395.825
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2030 4.245.469
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2040 4.809.482
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2050 4.756.346
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2060 4.766.190
Mannen Totaal leeftijd 2017 8.477.531
Mannen Totaal leeftijd 2020 8.619.535
Mannen Totaal leeftijd 2030 8.847.127
Mannen Totaal leeftijd 2040 8.948.363
Mannen Totaal leeftijd 2050 8.930.110
Mannen Totaal leeftijd 2060 8.932.302
Mannen 0 tot 20 jaar 2017 1.953.207
Mannen 0 tot 20 jaar 2020 1.933.881
Mannen 0 tot 20 jaar 2030 1.925.538
Mannen 0 tot 20 jaar 2040 2.002.174
Mannen 0 tot 20 jaar 2050 1.964.158
Mannen 0 tot 20 jaar 2060 1.955.280
Mannen 20 tot 65 jaar 2017 5.077.092
Mannen 20 tot 65 jaar 2020 5.110.819
Mannen 20 tot 65 jaar 2030 4.917.395
Mannen 20 tot 65 jaar 2040 4.689.570
Mannen 20 tot 65 jaar 2050 4.763.625
Mannen 20 tot 65 jaar 2060 4.768.697
Mannen 65 jaar of ouder 2017 1.447.232
Mannen 65 jaar of ouder 2020 1.574.836
Mannen 65 jaar of ouder 2030 2.004.194
Mannen 65 jaar of ouder 2040 2.256.618
Mannen 65 jaar of ouder 2050 2.202.327
Mannen 65 jaar of ouder 2060 2.208.325
Vrouwen Totaal leeftijd 2017 8.612.263
Vrouwen Totaal leeftijd 2020 8.722.891
Vrouwen Totaal leeftijd 2030 8.989.968
Vrouwen Totaal leeftijd 2040 9.163.011
Vrouwen Totaal leeftijd 2050 9.204.597
Vrouwen Totaal leeftijd 2060 9.227.360
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2017 1.863.632
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2020 1.848.199
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2030 1.837.401
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2040 1.908.630
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2050 1.870.911
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2060 1.861.361
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2017 5.035.159
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2020 5.053.702
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2030 4.911.293
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2040 4.701.517
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2050 4.779.668
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2060 4.808.135
Vrouwen 65 jaar of ouder 2017 1.713.472
Vrouwen 65 jaar of ouder 2020 1.820.989
Vrouwen 65 jaar of ouder 2030 2.241.274
Vrouwen 65 jaar of ouder 2040 2.552.864
Vrouwen 65 jaar of ouder 2050 2.554.019
Vrouwen 65 jaar of ouder 2060 2.557.865
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognoses (2017-2060) van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar: 2017-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 16 december 2016:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2016 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2017 wordt de nieuwe bevolkingsprognosetabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.