Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

Geslacht Migratieachtergrond Perioden Regiokenmerken Leerlingen (speciaal) basisonderwijs (aantal) Leerlingen basisonderwijs Totaal leerlingen basisonderwijs (aantal) Leerlingen speciaal basisonderwijs (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2019/'20* Nederland 1.432.306 1.396.575 35.731
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2019/'20* Vier grootste gemeenten 194.392 190.034 4.358
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2019/'20* Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 325.100 316.339 8.761
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2019/'20* Gemeenten < 100 000 inwoners 909.344 886.803 22.541
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond 2019/'20* Nederland 1.041.804 1.017.060 24.744
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond 2019/'20* Vier grootste gemeenten 85.012 83.494 1.518
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond 2019/'20* Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 224.612 218.924 5.688
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond 2019/'20* Gemeenten < 100 000 inwoners 731.289 713.762 17.527
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond 2019/'20* Nederland 385.576 374.676 10.900
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond 2019/'20* Vier grootste gemeenten 108.211 105.392 2.819
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond 2019/'20* Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 99.856 96.796 3.060
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond 2019/'20* Gemeenten < 100 000 inwoners 176.190 171.204 4.986
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Daarnaast is van de leerlingen in het basisonderwijs t/m schooljaar 2018/'19 informatie beschikbaar over leerlingen met een achterstandscategorie. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, migratieachtergrond en woonregio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011/'12.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2011/'12 tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 mei 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen (speciaal) basisonderwijs
Aantal leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs zoals opgenomen in de Wet Primair Onderwijs.
Leerlingen basisonderwijs
Totaal leerlingen basisonderwijs
Aantal leerlingen in het basisonderwijs zoals opgenomen in de Wet Primair Onderwijs.
Leerlingen speciaal basisonderwijs
Onder leerlingen (speciaal) basisonderwijs wordt in deze tabel zowel het basisonderwijs als het speciaal basisonderwijs verstaan.
Op het speciaal basisonderwijs zitten kinderen die meer hulp behoeven bij de opvoeding en het leren dan het gewone basisonderwijs kan bieden. Kinderen in het speciaal onderwijs worden niet in deze tabel weergegeven.