Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

Geslacht Migratieachtergrond Perioden Regiokenmerken Leerlingen (speciaal) basisonderwijs (aantal) Leerlingen basisonderwijs Totaal leerlingen basisonderwijs (aantal) Leerlingen speciaal basisonderwijs (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021/'22* Nederland 1.406.333 1.370.934 35.399
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021/'22* Vier grootste gemeenten (G4) 188.456 184.090 4.366
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021/'22* Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 326.173 317.219 8.954
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021/'22* Gemeenten < 100 000 inwoners 887.918 865.908 22.010
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond 2021/'22* Nederland 1.012.193 988.223 23.970
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond 2021/'22* Vier grootste gemeenten (G4) 82.372 80.876 1.496
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond 2021/'22* Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 222.787 217.098 5.689
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond 2021/'22* Gemeenten < 100 000 inwoners 706.005 689.246 16.759
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond 2021/'22* Nederland 390.894 379.503 11.391
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond 2021/'22* Vier grootste gemeenten (G4) 105.250 102.396 2.854
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond 2021/'22* Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 102.836 99.576 3.260
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond 2021/'22* Gemeenten < 100 000 inwoners 180.563 175.323 5.240
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Daarnaast is van de leerlingen in het basisonderwijs t/m schooljaar 2018/'19 informatie beschikbaar over leerlingen met een achterstandscategorie. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, migratieachtergrond en woonregio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011/'12.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2011/'12 tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 april 2022:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2023 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen (speciaal) basisonderwijs
Aantal leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs zoals opgenomen in de Wet Primair Onderwijs.
Leerlingen basisonderwijs
Totaal leerlingen basisonderwijs
Aantal leerlingen in het basisonderwijs zoals opgenomen in de Wet Primair Onderwijs.
Leerlingen speciaal basisonderwijs
Onder leerlingen (speciaal) basisonderwijs wordt in deze tabel zowel het basisonderwijs als het speciaal basisonderwijs verstaan.
Op het speciaal basisonderwijs zitten kinderen die meer hulp behoeven bij de opvoeding en het leren dan het gewone basisonderwijs kan bieden. Kinderen in het speciaal onderwijs worden niet in deze tabel weergegeven.