Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

Geslacht Migratieachtergrond Perioden Regiokenmerken Leerlingen (speciaal) basisonderwijs (aantal) Leerlingen basisonderwijs Totaal leerlingen basisonderwijs (aantal) Leerlingen speciaal basisonderwijs (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2020/'21* Nederland 1.421.835 1.386.164 35.671
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2020/'21* Vier grootste gemeenten 192.139 187.698 4.441
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2020/'21* Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 330.952 321.922 9.030
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2020/'21* Gemeenten < 100 000 inwoners 895.315 873.185 22.130
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond 2020/'21* Nederland 1.029.511 1.005.065 24.446
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond 2020/'21* Vier grootste gemeenten 84.035 82.504 1.531
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond 2020/'21* Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 227.718 221.870 5.848
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond 2020/'21* Gemeenten < 100 000 inwoners 716.784 699.736 17.048
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond 2020/'21* Nederland 387.737 376.575 11.162
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond 2020/'21* Vier grootste gemeenten 106.988 104.095 2.893
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond 2020/'21* Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 102.602 99.427 3.175
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond 2020/'21* Gemeenten < 100 000 inwoners 176.887 171.824 5.063
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Daarnaast is van de leerlingen in het basisonderwijs t/m schooljaar 2018/'19 informatie beschikbaar over leerlingen met een achterstandscategorie. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, migratieachtergrond en woonregio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011/'12.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2011/'12 tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over de schooljaren 2019/'20 en 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 februari 2021:
De voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen (speciaal) basisonderwijs
Aantal leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs zoals opgenomen in de Wet Primair Onderwijs.
Leerlingen basisonderwijs
Totaal leerlingen basisonderwijs
Aantal leerlingen in het basisonderwijs zoals opgenomen in de Wet Primair Onderwijs.
Leerlingen speciaal basisonderwijs
Onder leerlingen (speciaal) basisonderwijs wordt in deze tabel zowel het basisonderwijs als het speciaal basisonderwijs verstaan.
Op het speciaal basisonderwijs zitten kinderen die meer hulp behoeven bij de opvoeding en het leren dan het gewone basisonderwijs kan bieden. Kinderen in het speciaal onderwijs worden niet in deze tabel weergegeven.