Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio


Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Daarnaast is van de leerlingen in het basisonderwijs t/m schooljaar 2018/'19 informatie beschikbaar over leerlingen met een achterstandscategorie. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, migratieachtergrond en woonregio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011/'12.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2011/'12 tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 mei 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

Geslacht Migratieachtergrond Perioden Regiokenmerken Leerlingen (speciaal) basisonderwijs (aantal) Leerlingen basisonderwijsTotaal leerlingen basisonderwijs (aantal) Leerlingen speciaal basisonderwijs (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2019/'20* Nederland 1.432.306 1.396.575 35.731
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2019/'20* Vier grootste gemeenten 194.392 190.034 4.358
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2019/'20* Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 325.100 316.339 8.761
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2019/'20* Gemeenten < 100 000 inwoners 909.344 886.803 22.541
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond 2019/'20* Nederland 1.041.804 1.017.060 24.744
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond 2019/'20* Vier grootste gemeenten 85.012 83.494 1.518
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond 2019/'20* Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 224.612 218.924 5.688
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond 2019/'20* Gemeenten < 100 000 inwoners 731.289 713.762 17.527
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond 2019/'20* Nederland 385.576 374.676 10.900
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond 2019/'20* Vier grootste gemeenten 108.211 105.392 2.819
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond 2019/'20* Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) 99.856 96.796 3.060
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond 2019/'20* Gemeenten < 100 000 inwoners 176.190 171.204 4.986
Bron: CBS.
Verklaring van tekens