Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Perioden Bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat 2021 17.475.415
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Ongehuwd 2021 8.558.739
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gehuwd 2021 6.678.969
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verweduwd 2021 859.784
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gescheiden 2021 1.377.923
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Totaal burgerlijke staat 2021 857.626
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Ongehuwd 2021 857.626
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Gehuwd 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Verweduwd 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Gescheiden 2021
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Totaal burgerlijke staat 2021 899.827
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Ongehuwd 2021 899.827
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Gehuwd 2021
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Verweduwd 2021
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Gescheiden 2021
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Totaal burgerlijke staat 2021 954.278
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Ongehuwd 2021 954.278
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Gehuwd 2021
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Verweduwd 2021
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Gescheiden 2021
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal burgerlijke staat 2021 1.031.735
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Ongehuwd 2021 1.031.285
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Gehuwd 2021 438
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Verweduwd 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Gescheiden 2021 12
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Totaal burgerlijke staat 2021 1.107.486
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Ongehuwd 2021 1.077.591
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Gehuwd 2021 28.732
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Verweduwd 2021 31
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Gescheiden 2021 1.132
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal burgerlijke staat 2021 1.132.942
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Ongehuwd 2021 945.184
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Gehuwd 2021 176.557
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Verweduwd 2021 184
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Gescheiden 2021 11.017
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Totaal burgerlijke staat 2021 1.126.489
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Ongehuwd 2021 687.639
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Gehuwd 2021 402.425
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Verweduwd 2021 694
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Gescheiden 2021 35.731
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Totaal burgerlijke staat 2021 1.054.086
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Ongehuwd 2021 485.911
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Gehuwd 2021 500.179
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Verweduwd 2021 1.707
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Gescheiden 2021 66.289
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Totaal burgerlijke staat 2021 1.033.488
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Ongehuwd 2021 388.509
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Gehuwd 2021 541.253
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Verweduwd 2021 3.495
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Gescheiden 2021 100.231
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Totaal burgerlijke staat 2021 1.132.574
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Ongehuwd 2021 344.119
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Gehuwd 2021 627.332
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Verweduwd 2021 7.622
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Gescheiden 2021 153.501
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Totaal burgerlijke staat 2021 1.286.131
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Ongehuwd 2021 299.846
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Gehuwd 2021 758.640
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Verweduwd 2021 15.549
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Gescheiden 2021 212.096
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Totaal burgerlijke staat 2021 1.263.557
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Ongehuwd 2021 217.840
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Gehuwd 2021 796.768
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Verweduwd 2021 29.212
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Gescheiden 2021 219.737
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Totaal burgerlijke staat 2021 1.137.661
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Ongehuwd 2021 148.648
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Gehuwd 2021 755.592
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Verweduwd 2021 49.782
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Gescheiden 2021 183.639
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Totaal burgerlijke staat 2021 1.003.778
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Ongehuwd 2021 92.796
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Gehuwd 2021 686.808
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Verweduwd 2021 78.542
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Gescheiden 2021 145.632
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Totaal burgerlijke staat 2021 971.036
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Ongehuwd 2021 60.278
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Gehuwd 2021 657.968
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Verweduwd 2021 131.240
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Gescheiden 2021 121.550
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar Totaal burgerlijke staat 2021 644.060
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar Ongehuwd 2021 29.091
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar Gehuwd 2021 402.876
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar Verweduwd 2021 145.200
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar Gescheiden 2021 66.893
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Totaal burgerlijke staat 2021 449.123
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Ongehuwd 2021 19.245
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Gehuwd 2021 230.868
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Verweduwd 2021 160.605
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Gescheiden 2021 38.405
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Totaal burgerlijke staat 2021 257.809
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Ongehuwd 2021 11.808
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Gehuwd 2021 90.696
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Verweduwd 2021 139.220
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Gescheiden 2021 16.085
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar Totaal burgerlijke staat 2021 105.048
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar Ongehuwd 2021 5.498
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar Gehuwd 2021 19.884
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar Verweduwd 2021 74.779
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar Gescheiden 2021 4.887
Totaal mannen en vrouwen 95 tot 100 jaar Totaal burgerlijke staat 2021 24.145
Totaal mannen en vrouwen 95 tot 100 jaar Ongehuwd 2021 1.519
Totaal mannen en vrouwen 95 tot 100 jaar Gehuwd 2021 1.884
Totaal mannen en vrouwen 95 tot 100 jaar Verweduwd 2021 19.753
Totaal mannen en vrouwen 95 tot 100 jaar Gescheiden 2021 989
Totaal mannen en vrouwen 100 jaar of ouder Totaal burgerlijke staat 2021 2.536
Totaal mannen en vrouwen 100 jaar of ouder Ongehuwd 2021 201
Totaal mannen en vrouwen 100 jaar of ouder Gehuwd 2021 69
Totaal mannen en vrouwen 100 jaar of ouder Verweduwd 2021 2.169
Totaal mannen en vrouwen 100 jaar of ouder Gescheiden 2021 97
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bevolking van Nederland op 1 januari naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 augustus 2021:
Definitieve cijfers per 1 januari 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de tweede helft van 2023 worden de definitieve cijfers per 1 januari 2022 en 2023 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De bevolking van Nederland op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.