Vruchtbaarheid in de twintigste eeuw

Bevolkingstrends 1e kwartaal 2008. In de vorige eeuw werden in Nederland bijna 20 miljoen kinderen geboren. In dezelfde periode overleden 9,6 miljoen mensen, kwamen 6 miljoen migranten naar Nederland en gingen bijna 5 miljoen emigranten naar het buitenland.De invloed van de vruchtbaarheid op de bevolkingsgroei en -samenstelling is in de twintigste eeuw dan ook beduidend groter geweest dan die van de andere demografische componenten. Dit artikel schetst de ontwikkeling van de geboorte vanaf 1900. Voorts besteedt het aandacht aan nieuwe ontwikkelingen die in de twintigste eeuw hebben plaatsgevonden. Het gaat hierbij vooral om de buitenechtelijkevruchtbaarheid en het uitstel van het eerste kind, die in het laatste kwart van de vorige eeuw een hoge vlucht namen. Auteur: Arie de Graaf