Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar 2003/'04-2021/'22

Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar 2003/'04-2021/'22

Geslacht Leerjaren Migratieachtergrond Woonregio/schoolregio Regiokenmerken Perioden Totalen leerlingen naar onderwijssoort Totaal leerlingen (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Algemene leerjaren 1-2-3 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vwo leerjaar 3-6 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Havo leerjaar 3-5 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-t leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-g leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-k leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo-b leerjaar 3-4 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Praktijkonderwijs (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio Nederland 2021/'22* 929.671 383.616 171.027 160.759 73.882 27.676 52.817 30.246 29.648
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 1 Totaal Woonregio Nederland 2021/'22* 197.820 191.026 6.794
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 2 Totaal Woonregio Nederland 2021/'22* 193.267 186.828 6.439
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 3 Totaal Woonregio Nederland 2021/'22* 190.972 5.762 42.302 43.502 35.204 15.918 27.208 15.262 5.814
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 4 Totaal Woonregio Nederland 2021/'22* 203.762 42.960 64.759 38.678 11.758 25.609 14.984 5.014
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 5 Totaal Woonregio Nederland 2021/'22* 101.794 45.393 52.498 3.903
Totaal mannen en vrouwen Leerjaar 6 Totaal Woonregio Nederland 2021/'22* 42.056 40.372 1.684
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg, sector, profiel en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 december april 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totalen leerlingen naar onderwijssoort
Totaal leerlingen
Algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.
Algemene leerjaren 1-2-3
De eerste twee leerjaren en de groep leerlingen in het derde leerjaar die nog geen keuze heeft gemaakt voor één specifieke onderwijssoort (meestal combinatie hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)/voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).

Omvatten voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Vwo leerjaar 3-6
Inclusief Internationaal Baccalaureaat in leerjaren 5 en 6.
Havo leerjaar 3-5
Inclusief Engelse Stroom.
Vmbo-t leerjaar 3-4
Theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Tot 2005/'06 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-g leerjaar 3-4
Gemengde leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-k leerjaar 3-4
Kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo.

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo-b leerjaar 3-4
Basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo.

Er zijn vier niveaus in de leerwegen, te weten:
- theoretische leerweg;
- gemengde leerweg;
- kaderberoepsgerichte leerweg;
- basisberoepsgerichte leerweg.
Praktijkonderwijs
Praktisch onderwijs, aansluitend op het basisonderwijs, dat bestemd is voor leerlingen die niet in staat zijn om een diploma te behalen in het vmbo.

Het praktijkonderwijs kent officieel geen leerjaren. De leerjaren in deze tabel moeten bij het praktijkonderwijs opgevat worden als verblijfsjaren.