Vo; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

Vo; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

Geslacht Leerjaren Migratieachtergrond Woonregio/schoolregio Perioden Regiokenmerken Totaal leerlingen (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Algemene leerjaren 1-2-3 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vwo leerjaar 3-6 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Havo leerjaar 3-5 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo leerjaar 3-4 (aantal) Praktijkonderwijs (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 934.333 378.302 173.410 162.373 190.488 29.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2020/'21* Groningen (PV) 28.137 11.326 4.805 4.607 6.095 1.304
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2020/'21* Fryslân (PV) 36.230 15.080 5.400 6.263 8.171 1.316
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2020/'21* Drenthe (PV) 27.134 10.972 4.082 4.522 6.447 1.111
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2020/'21* Overijssel (PV) 66.827 26.916 10.189 11.686 15.718 2.318
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2020/'21* Flevoland (PV) 26.092 11.081 3.622 4.348 5.981 1.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2020/'21* Gelderland (PV) 115.257 46.015 20.607 20.711 24.286 3.638
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2020/'21* Utrecht (PV) 79.441 32.144 18.173 13.876 13.390 1.858
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2020/'21* Noord-Holland (PV) 152.955 60.864 32.516 27.339 27.785 4.451
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2020/'21* Zuid-Holland (PV) 197.922 80.805 37.944 32.711 39.653 6.809
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2020/'21* Zeeland (PV) 19.409 7.877 2.873 3.607 4.385 667
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2020/'21* Noord-Brabant (PV) 133.540 54.847 23.788 23.615 27.839 3.451
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2020/'21* Limburg (PV) 49.079 19.385 9.021 8.652 10.328 1.693
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2020/'21* Niet in te delen (PV) 2.310 990 390 436 410 84
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2020/'21* Nederland 934.333 378.302 173.410 162.373 190.488 29.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2020/'21* Groningen (PV) 31.361 12.302 5.873 5.390 6.478 1.318
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2020/'21* Fryslân (PV) 36.324 15.182 5.332 6.259 8.239 1.312
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2020/'21* Drenthe (PV) 23.920 9.970 2.987 3.767 6.095 1.101
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2020/'21* Overijssel (PV) 68.832 27.752 10.677 12.215 15.837 2.351
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2020/'21* Flevoland (PV) 24.426 10.473 3.248 4.040 5.667 998
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2020/'21* Gelderland (PV) 114.443 45.542 20.397 20.146 24.553 3.805
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2020/'21* Utrecht (PV) 75.815 30.741 17.518 13.749 12.240 1.567
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2020/'21* Noord-Holland (PV) 155.097 61.703 33.177 27.663 27.998 4.556
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2020/'21* Zuid-Holland (PV) 202.492 82.669 38.700 33.309 40.819 6.995
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2020/'21* Zeeland (PV) 18.040 7.299 2.681 3.365 4.075 620
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2020/'21* Noord-Brabant (PV) 135.172 55.539 23.975 23.990 28.197 3.471
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2020/'21* Limburg (PV) 48.411 19.130 8.845 8.480 10.290 1.666
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2020/'21* Niet in te delen (PV) 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2019/'20 zijn definitief en die over het schooljaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2021:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 zijn toegevoegd.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Vanaf 01-01-2020 hanteert het CBS de Friese naam (Fryslân) voor de provincie Friesland. Bij actualisering van tabellen wordt deze taalwijziging doorgevoerd. Stopgezette tabellen worden niet meer aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2022 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2021/'22 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal leerlingen
Totaal aantal leerlingen in algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.
Totalen leerlingen naar onderwijssoort
Algemene leerjaren 1-2-3
De eerste twee leerjaren en de groep leerlingen in het derde leerjaar die nog geen keuze heeft gemaakt voor één specifieke onderwijssoort (meestal combinatie havo/vwo).

Omvatten vwo, havo, vmbo en lwoo.
Vwo leerjaar 3-6
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) inclusief Internationaal Baccalaureaat in leerjaren 5 en 6.
Havo leerjaar 3-5
Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) inclusief Engelse Stroom.
Vmbo leerjaar 3-4
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Tot en met 2004/'05 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.
Praktijkonderwijs
Praktisch onderwijs, aansluitend op het basisonderwijs, dat bestemd is voor leerlingen die niet in staat zijn om een diploma te behalen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

De verblijfsjaren van het praktijkonderwijs zijn weergegeven onder de leerjaren.