Grootste daling volwassen verdachten in ruim 10 jaar

De politie registreerde vorig jaar 107 volwassen verdachten van misdrijven op elke 10 duizend volwassen inwoners. Dit is 12 procent minder dan in 2014. Deze daling is de grootste in meer dan 10 jaar. Het aantal minderjarige verdachten per 10 duizend minderjarige inwoners daalde ook, maar minder dan in voorgaande jaren. Dit meldt CBS.

De politie registreerde het afgelopen jaar 178 van elke 10 000 minderjarigen als verdachte van één of meerdere misdrijven, en 107 van elke 10 000 volwassenen. Het was voor het eerst sinds 2007 dat het aandeel meerderjarige verdachten sterker daalde dan het aandeel minderjarige verdachten. In totaal registreerde de politie 174 duizend meerderjarigen en 22,5 duizend minderjarigen als verdachten.

Geregistreerde verdachten van misdrijven
Geregistreerde verdachten van misdrijven
 12 tot 18 jaar18 jaar en ouderTotaal
2005423170192
2006422173194
2007424171193
2008387164182
2009361159176
2010308148161
2011277144155
2012247139148
2013207131137
2014*191122127
2015*178107113

Veel minder verdachten van vernieling

Bij de volwassenen daalde het aantal verdachten vooral bij vernielingen en verkeersmisdrijven. Bij de minderjarigen nam het aantal verdachten van vernielingen ook sterk af. Het aantal verdachten van verkeers-, drugs- en vuurwapenmisdrijven is juist (licht) toegenomen. 

Volwassen Hagenaars en jonge Amsterdammers vaakst verdachten

Bij de meerderjarigen zijn de inwoners van Den Haag het vaakst verdachten van een misdrijf, bij de minderjarigen die van Amsterdam. Ook in Rotterdam en Groningen vinden we relatief veel verdachte jongeren. Het aantal verdachten per inwoner is in sterk verstedelijkte gemeenten ruim twee keer zo hoog als in niet-stedelijke gemeenten.