Registraties en aanhoudingen van verdachten; nationaliteit

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het aantal registraties en aanhoudingen van verdachten van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf, per delictgroep. De verdachten zijn onderscheiden naar geslacht, nationaliteit en of ze wel of niet ingeschreven staan in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De tabel bevat uitsluitend absolute cijfers.
Wanneer bij één misdrijf drie verdachten geregistreerd worden tellen we in deze tabel drie registraties van verdachten. Wanneer één persoon bij drie verschillende misdrijven geregistreerd wordt als verdachte tellen we ook drie registraties in de tabel.

Gegevens over registraties van verdachten zijn beschikbaar vanaf 2005.
Door het verdwijnen van de Herkenningsdienstsystemen (HKS) zijn cijfers over aangehouden verdachten beschikbaar van 1999 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2017 zijn definitief. De cijfers over 2018 en 2019 zijn voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal registraties en aanhoudingen. Het voorlopige aantal in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal.

Wijzigingen per maart 2020:
De cijfers over registraties van verdachten voor de jaren 2017 en 2018 zijn aangepast door nagekomen informatie, cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het begin van 2021 komen nieuwe cijfers over registraties van verdachten beschikbaar van het voorgaande jaar.

Registraties en aanhoudingen van verdachten; nationaliteit

Geslacht Nationaliteit Wel/geen woonadres in Nederland Perioden Registraties van verdachtenTotaal registraties van verdachten (aantal) Registraties van verdachtenVermogensmisdrijvenTotaal vermogensmisdrijven (aantal) Registraties van verdachtenVernieling en openbare ordeTotaal vernieling en openbare orde (aantal) Registraties van verdachtenGeweldsmisdrijvenTotaal geweldsmisdrijven (aantal) Registraties van verdachtenVerkeersmisdrijvenTotaal verkeersmisdrijven (aantal) Registraties van verdachtenDrugsmisdrijven (aantal) Registraties van verdachtenVuurwapenmisdrijven (aantal)
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Totaal Totaal 2019* 262.160 94.170 33.180 52.300 45.880 18.920 7.260
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Nederlands Totaal 2019* 207.430 67.420 26.980 44.060 38.590 15.250 6.190
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Afghaans Totaal 2019* 350 140 80 80 20 0 0
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Albanees Totaal 2019* 460 210 20 30 10 170 20
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Algerijns Totaal 2019* 1.720 1.440 120 110 10 20 10
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Amerikaans Totaal 2019* 190 60 20 30 40 20 0
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Belgisch Totaal 2019* 1.470 330 180 220 460 200 40
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Bosnisch Totaal 2019* 140 80 10 20 10 10 10
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Brits Totaal 2019* 800 230 120 180 130 70 10
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Bulgaars Totaal 2019* 1.450 600 120 200 270 180 30
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Chinees Totaal 2019* 250 100 20 40 30 50 0
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Duits Totaal 2019* 1.480 560 190 210 230 190 60
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Frans Totaal 2019* 970 370 80 100 140 220 40
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Georgisch Totaal 2019* 500 460 10 10 20 0 0
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Ghanees Totaal 2019* 150 80 20 30 20 10 0
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Grieks Totaal 2019* 330 110 30 50 70 50 10
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Hongaars Totaal 2019* 560 270 60 60 90 40 10
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Iers Totaal 2019* 150 50 30 30 20 10 0
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Iraaks Totaal 2019* 440 190 60 110 40 20 10
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Iraans Totaal 2019* 350 180 40 90 20 20 0
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Italiaans Totaal 2019* 720 320 70 110 100 90 20
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Lets Totaal 2019* 1.080 710 120 90 120 10 10
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Litouws Totaal 2019* 1.210 690 150 100 190 40 20
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Marokkaans Totaal 2019* 5.990 3.190 710 950 470 370 80
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Pools Totaal 2019* 11.140 5.270 1.240 1.230 2.320 540 310
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Portugees Totaal 2019* 700 250 110 130 120 50 20
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Roemeens Totaal 2019* 4.090 2.860 280 310 460 70 50
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Russisch Totaal 2019* 260 180 20 20 20 10 0
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Burger Servië Totaal 2019* 210 130 10 30 10 20 0
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Slowaaks Totaal 2019* 290 100 50 60 70 10 10
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Somalisch Totaal 2019* 420 160 70 110 20 20 10
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Spaans Totaal 2019* 680 320 80 90 110 60 0
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Surinaams Totaal 2019* 490 140 60 140 70 30 20
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Tsjechisch Totaal 2019* 190 80 30 10 40 10 0
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Turks Totaal 2019* 2.260 610 230 600 420 260 70
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Wit-Russisch Totaal 2019* 140 120 10 10 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Zonder / Onbekend Totaal 2019* 5.320 2.350 830 980 540 340 90
Totaal mannen en vrouwen incl. onbekend Overige nationaliteiten Totaal 2019* 7.790 3.820 930 1.700 580 450 110
Bron: CBS.
Verklaring van tekens