Registraties en aanhoudingen van verdachten; nationaliteit 1999-2022

Registraties en aanhoudingen van verdachten; nationaliteit 1999-2022

Geslacht Nationaliteit Wel/geen woonadres in Nederland Perioden Registraties van verdachten Totaal registraties van verdachten (aantal) Registraties van verdachten Vermogensmisdrijven Totaal vermogensmisdrijven (aantal) Registraties van verdachten Vernieling en openbare orde Totaal vernieling en openbare orde (aantal) Registraties van verdachten Geweldsmisdrijven Totaal geweldsmisdrijven (aantal) Registraties van verdachten Verkeersmisdrijven Totaal verkeersmisdrijven (aantal) Registraties van verdachten Drugsmisdrijven (aantal) Registraties van verdachten Vuurwapenmisdrijven (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022* 256.740 82.570 33.420 46.330 60.570 15.290 7.780
Totaal mannen en vrouwen Nederlands Totaal 2022* 197.010 54.730 26.430 38.150 49.810 12.390 6.350
Totaal mannen en vrouwen Afghaans Totaal 2022* 330 140 40 90 30 10 10
Totaal mannen en vrouwen Albanees Totaal 2022* 270 100 10 10 10 110 10
Totaal mannen en vrouwen Algerijns Totaal 2022* 3.590 3.000 240 210 10 40 30
Totaal mannen en vrouwen Amerikaans Totaal 2022* 140 40 20 30 20 0 0
Totaal mannen en vrouwen Belgisch Totaal 2022* 1.310 280 120 160 470 190 40
Totaal mannen en vrouwen Bosnisch Totaal 2022* 90 40 0 10 20 10 0
Totaal mannen en vrouwen Brits Totaal 2022* 510 140 80 110 110 40 10
Totaal mannen en vrouwen Bulgaars Totaal 2022* 2.110 850 210 290 590 80 60
Totaal mannen en vrouwen Chinees Totaal 2022* 210 70 30 50 40 10 0
Totaal mannen en vrouwen Duits Totaal 2022* 1.400 450 190 180 320 140 70
Totaal mannen en vrouwen Frans Totaal 2022* 1.160 330 90 110 310 220 60
Totaal mannen en vrouwen Georgisch Totaal 2022* 410 360 10 10 30 0 0
Totaal mannen en vrouwen Ghanees Totaal 2022* 120 50 20 20 10 0 0
Totaal mannen en vrouwen Grieks Totaal 2022* 400 160 40 50 120 20 0
Totaal mannen en vrouwen Hongaars Totaal 2022* 690 280 90 120 140 30 10
Totaal mannen en vrouwen Iers Totaal 2022* 140 70 10 20 30 0 0
Totaal mannen en vrouwen Iraaks Totaal 2022* 400 140 40 120 60 10 10
Totaal mannen en vrouwen Iraans Totaal 2022* 340 160 40 80 40 10 10
Totaal mannen en vrouwen Italiaans Totaal 2022* 760 320 90 120 140 60 10
Totaal mannen en vrouwen Lets Totaal 2022* 1.010 490 140 110 220 20 20
Totaal mannen en vrouwen Litouws Totaal 2022* 1.010 530 120 100 190 20 20
Totaal mannen en vrouwen Marokkaans Totaal 2022* 5.670 2.940 720 800 550 320 90
Totaal mannen en vrouwen Pools Totaal 2022* 13.760 5.870 1.630 1.490 3.630 470 400
Totaal mannen en vrouwen Portugees Totaal 2022* 860 270 110 140 250 50 20
Totaal mannen en vrouwen Roemeens Totaal 2022* 4.630 2.970 330 340 790 60 70
Totaal mannen en vrouwen Russisch Totaal 2022* 270 170 30 20 30 10 10
Totaal mannen en vrouwen Burger Servië Totaal 2022* 140 80 10 10 20 20 10
Totaal mannen en vrouwen Slowaaks Totaal 2022* 360 160 30 20 110 20 10
Totaal mannen en vrouwen Somalisch Totaal 2022* 380 150 80 70 20 10 10
Totaal mannen en vrouwen Spaans Totaal 2022* 1.230 550 140 160 270 80 10
Totaal mannen en vrouwen Surinaams Totaal 2022* 440 130 70 100 80 40 10
Totaal mannen en vrouwen Tsjechisch Totaal 2022* 280 130 40 30 40 10 20
Totaal mannen en vrouwen Turks Totaal 2022* 2.010 520 210 500 490 140 90
Totaal mannen en vrouwen Wit-Russisch Totaal 2022* 150 100 10 10 20 0 0
Totaal mannen en vrouwen Zonder / Onbekend Totaal 2022* 4.050 1.600 630 710 590 240 100
Totaal mannen en vrouwen Overige nationaliteiten Totaal 2022* 9.110 4.170 1.340 1.790 980 400 190
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal registraties en aanhoudingen van verdachten van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf, per delictgroep. De verdachten zijn onderscheiden naar geslacht, nationaliteit en of ze wel of niet ingeschreven staan in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De tabel bevat uitsluitend absolute cijfers.
Wanneer bij één misdrijf drie verdachten geregistreerd worden tellen we in deze tabel drie registraties van verdachten. Wanneer één persoon bij drie verschillende misdrijven geregistreerd wordt als verdachte tellen we ook drie registraties in de tabel.

Gegevens over registraties van verdachten zijn beschikbaar vanaf 2005.
Door het verdwijnen van de Herkenningsdienstsystemen (HKS) zijn cijfers over aangehouden verdachten beschikbaar van 1999 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 en 2022 zijn voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal registraties en aanhoudingen. Het voorlopige aantal in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal.

Wijzigingen per mei 2024:
Deze tabel is stopgezet. In 2024 is een nieuwe StatLinetabel over registraties van verdachten gepubliceerd. De cijfers in de nieuwe tabel wijken iets af van de cijfers in deze tabel omdat in de nieuwe tabel cijfers over ontbrekende verdachten, geregistreerd door de Koninklijke Marechaussee, niet meer worden bijgeschat. Daarnaast zijn de meest recente jaren geactualiseerd. In de nieuwe tabellen worden alleen cijfers over registraties van verdachten gepresenteerd en niet meer over aanhoudingen van verdachten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Registraties van verdachten
Het totale aantal registraties van personen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf.
Het betreft registratie van personen in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.

Een persoon wordt door de politie als verdachte van een misdrijf geregistreerd wanneer een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat.
Totaal registraties van verdachten
Het totale aantal registraties van personen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf.

Het betreft de registraties van personen in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.
Vermogensmisdrijven
Vermogensmisdrijven zijn omschreven in artikel 208 t/m 214, 216 t/m 223, 225 t/m 232, 234, 311, 312, 321 t/m 323, 326 t/m 334, 336, 337, 416 en 417bis Wetboek van Strafrecht. Het betreft alle valsheidmisdrijven, waaronder vals geld maken of in omloop brengen en valsheid in geschrifte. Daarnaast alle vormen van diefstal en inbraak. Ook verduistering, bedrog en heling horen tot deze categorie.

Totaal vermogensmisdrijven
Alle registraties van verdachten van vermogensmisdrijven. Onder vermogensmisdrijven vallen alle vormen van diefstal en inbraak. Daarnaast vallen verduistering, bedrog, valsheidsmisdrijven, afpersing, bankbreuk en witwassen in deze categorie misdrijven. Hieronder vallen alle vormen van diefstal en inbraak. Daarnaast vallen verduistering, bedrog, valsheidsmisdrijven, afpersing, bankbreuk en witwassen in deze categorie misdrijven.

Het betreft de registraties van personen in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.
Vernieling en openbare orde
Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en gezag zijn omschreven in artikel 131 t/m 136, 137c t/m 137g, 138 t/m 151a, 157, 158, 177 t/m 182, 184 t/m 206, 350 t/m 352 Wetboek van Strafrecht. Het betreft misdrijven tegen de openbare orde, waaronder opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging en godslastering. Daarnaast gaat het om misdrijven als discriminatie, brandstichting, vernieling. Ook het doen van een valse aangifte, mensensmokkel of het omkopen van een ambtenaar horen bij deze categorie.
Totaal vernieling en openbare orde
Alle registraties van verdachten van vernieling en openbare orde misdrijven. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte.

Het betreft de registraties van personen in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.
Geweldsmisdrijven
Geweldsmisdrijven zijn omschreven in artikel 239, 242 t/m 250, 285, 287 t/m 291, 293, 294, 296, 300 t/m 304b, 306 t/m 309, 312 en 317 Wetboek van Strafrecht. Het betreft alle seksuele misdrijven, waaronder verkrachting, aanranding en ontucht. Daarnaast gaat het om levensdelicten, zoals moord en doodslag, hulp bij zelfdoding, euthanasie en abortus. Ook dood en lichamelijk letsel door schuld, bedreiging, mishandeling, diefstal met geweld en afpersing horen bij deze categorie.
Totaal geweldsmisdrijven
Alle registraties van verdachten van geweldsmisdrijven. Onder geweldsmisdrijven vallen alle seksuele misdrijven, waaronder verkrachting, aanranding en ontucht. Daarnaast gaat het om levensdelicten, zoals moord en doodslag, hulp bij zelfdoding, euthanasie en abortus. Ook dood en lichamelijk letsel door schuld, bedreiging, mishandeling, diefstal met geweld en afpersing horen bij deze categorie.

Het betreft de registraties van personen in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.
Verkeersmisdrijven
De Wegenverkeerswet 1994 (WvW) is de basis voor de regelgeving van het wegverkeer in Nederland. In deze wet staat beschreven wat verkeersdelicten (misdrijf of overtreding) zijn. De gepresenteerde cijfers op StatLine hebben uitsluitend betrekking op misdrijven. De meest voorkomende verkeersmisdrijven zijn rijden onder invloed en het doorrijden na een ongeval.
Totaal verkeersmisdrijven
Alle registraties van verdachten van verkeersmisdrijven.
De Wegenverkeerswet 1994 is de basis voor de regelgeving van het wegverkeer in Nederland. In deze wet staat beschreven wat verkeersdelicten (misdrijf of overtreding) zijn. De in deze tabel gepresenteerde cijfers hebben uitsluitend betrekking op misdrijven. De meest voorkomende verkeersmisdrijven zijn rijden onder invloed en verlaten plaats ongeval.

Het betreft de registraties van personen in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.
Drugsmisdrijven
Alle registraties van verdachten van drugsmisdrijven.
De Opiumwet regelt de opsporing, vervolging en berechting van handelingen die te maken hebben met (verboden) drugsbezit en drugshandel. De wet maakt onderscheid tussen misdrijven en overtredingen. Op grond van de Opiumwet geldt een verbod op het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van middelen die genoemd worden op de zogeheten lijst I (harddrugs) en lijst II (softdrugs). Voorbeelden van de hier bedoelde stoffen zijn cocaïne, heroïne, methadon, morfine, opium en hennep.

Het betreft de registraties van personen in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.
Vuurwapenmisdrijven
Alle registraties van verdachten van vuurwapenmisdrijven.

Het betreft de registraties van personen in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.