Registraties en aanhoudingen van verdachten; nationaliteit

Registraties en aanhoudingen van verdachten; nationaliteit

Geslacht Nationaliteit Wel/geen woonadres in Nederland Perioden Registraties van verdachten Totaal registraties van verdachten (aantal) Registraties van verdachten Vermogensmisdrijven Totaal vermogensmisdrijven (aantal) Registraties van verdachten Vernieling en openbare orde Totaal vernieling en openbare orde (aantal) Registraties van verdachten Geweldsmisdrijven Totaal geweldsmisdrijven (aantal) Registraties van verdachten Verkeersmisdrijven Totaal verkeersmisdrijven (aantal) Registraties van verdachten Drugsmisdrijven (aantal) Registraties van verdachten Vuurwapenmisdrijven (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021* 235.930 74.360 33.720 45.280 47.910 15.850 7.760
Totaal mannen en vrouwen Nederlands Totaal 2021* 187.680 53.630 27.710 37.770 39.690 12.870 6.500
Totaal mannen en vrouwen Afghaans Totaal 2021* 240 80 40 80 20 0 0
Totaal mannen en vrouwen Albanees Totaal 2021* 280 100 20 20 10 130 0
Totaal mannen en vrouwen Algerijns Totaal 2021* 1.680 1.350 110 150 10 20 10
Totaal mannen en vrouwen Amerikaans Totaal 2021* 110 20 20 30 20 10 10
Totaal mannen en vrouwen Belgisch Totaal 2021* 1.080 200 110 180 370 150 40
Totaal mannen en vrouwen Bosnisch Totaal 2021* 130 60 10 20 20 10 0
Totaal mannen en vrouwen Brits Totaal 2021* 480 140 80 100 90 40 10
Totaal mannen en vrouwen Bulgaars Totaal 2021* 1.580 650 150 230 380 110 40
Totaal mannen en vrouwen Chinees Totaal 2021* 180 70 10 40 20 30 0
Totaal mannen en vrouwen Duits Totaal 2021* 1.400 450 290 140 220 160 80
Totaal mannen en vrouwen Frans Totaal 2021* 1.010 260 120 90 270 180 60
Totaal mannen en vrouwen Georgisch Totaal 2021* 240 190 10 20 20 0 0
Totaal mannen en vrouwen Ghanees Totaal 2021* 130 60 20 30 10 0 0
Totaal mannen en vrouwen Grieks Totaal 2021* 340 120 40 60 70 40 10
Totaal mannen en vrouwen Hongaars Totaal 2021* 450 170 50 70 120 30 10
Totaal mannen en vrouwen Iers Totaal 2021* 120 40 10 20 20 10 0
Totaal mannen en vrouwen Iraaks Totaal 2021* 310 100 40 100 40 10 10
Totaal mannen en vrouwen Iraans Totaal 2021* 310 140 40 80 20 10 0
Totaal mannen en vrouwen Italiaans Totaal 2021* 580 230 80 100 110 60 10
Totaal mannen en vrouwen Lets Totaal 2021* 980 530 110 100 170 20 10
Totaal mannen en vrouwen Litouws Totaal 2021* 870 420 90 90 170 50 20
Totaal mannen en vrouwen Marokkaans Totaal 2021* 5.250 2.450 720 900 480 310 100
Totaal mannen en vrouwen Pools Totaal 2021* 11.790 4.920 1.340 1.420 2.880 580 390
Totaal mannen en vrouwen Portugees Totaal 2021* 630 190 80 130 140 40 20
Totaal mannen en vrouwen Roemeens Totaal 2021* 3.290 2.090 220 260 570 40 60
Totaal mannen en vrouwen Russisch Totaal 2021* 180 110 20 20 20 0 10
Totaal mannen en vrouwen Burger Servië Totaal 2021* 140 60 10 20 10 20 10
Totaal mannen en vrouwen Slowaaks Totaal 2021* 280 110 30 50 80 10 10
Totaal mannen en vrouwen Somalisch Totaal 2021* 340 110 80 90 20 10 10
Totaal mannen en vrouwen Spaans Totaal 2021* 690 280 90 110 120 60 10
Totaal mannen en vrouwen Surinaams Totaal 2021* 410 140 60 110 50 20 20
Totaal mannen en vrouwen Tsjechisch Totaal 2021* 190 100 20 20 30 0 10
Totaal mannen en vrouwen Turks Totaal 2021* 2.060 450 280 480 460 220 70
Totaal mannen en vrouwen Wit-Russisch Totaal 2021* 150 110 0 10 20 0 0
Totaal mannen en vrouwen Zonder / Onbekend Totaal 2021* 3.870 1.560 610 710 500 220 110
Totaal mannen en vrouwen Overige nationaliteiten Totaal 2021* 6.510 2.700 980 1.460 660 380 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal registraties en aanhoudingen van verdachten van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf, per delictgroep. De verdachten zijn onderscheiden naar geslacht, nationaliteit en of ze wel of niet ingeschreven staan in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De tabel bevat uitsluitend absolute cijfers.
Wanneer bij één misdrijf drie verdachten geregistreerd worden tellen we in deze tabel drie registraties van verdachten. Wanneer één persoon bij drie verschillende misdrijven geregistreerd wordt als verdachte tellen we ook drie registraties in de tabel.

Gegevens over registraties van verdachten zijn beschikbaar vanaf 2005.
Door het verdwijnen van de Herkenningsdienstsystemen (HKS) zijn cijfers over aangehouden verdachten beschikbaar van 1999 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers over 2020 en 2021 zijn voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal registraties en aanhoudingen. Het voorlopige aantal in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal.

Wijzigingen per maart 2022:
Cijfers over 2019 en 2020 zijn gewijzigd door nagekomen informatie. Cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het begin van 2023 komen nieuwe cijfers over registraties van verdachten beschikbaar van het voorgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Registraties van verdachten
Het totale aantal registraties van personen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf.
Het betreft registratie van personen in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.

Een persoon wordt door de politie als verdachte van een misdrijf geregistreerd wanneer een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat.
Totaal registraties van verdachten
Het totale aantal registraties van personen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf.

Het betreft de registraties van personen in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.
Vermogensmisdrijven
Vermogensmisdrijven zijn omschreven in artikel 208 t/m 214, 216 t/m 223, 225 t/m 232, 234, 311, 312, 321 t/m 323, 326 t/m 334, 336, 337, 416 en 417bis Wetboek van Strafrecht. Het betreft alle valsheidmisdrijven, waaronder vals geld maken of in omloop brengen en valsheid in geschrifte. Daarnaast alle vormen van diefstal en inbraak. Ook verduistering, bedrog en heling horen tot deze categorie.

Totaal vermogensmisdrijven
Alle registraties van verdachten van vermogensmisdrijven. Onder vermogensmisdrijven vallen alle vormen van diefstal en inbraak. Daarnaast vallen verduistering, bedrog, valsheidsmisdrijven, afpersing, bankbreuk en witwassen in deze categorie misdrijven. Hieronder vallen alle vormen van diefstal en inbraak. Daarnaast vallen verduistering, bedrog, valsheidsmisdrijven, afpersing, bankbreuk en witwassen in deze categorie misdrijven.

Het betreft de registraties van personen in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.
Vernieling en openbare orde
Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en gezag zijn omschreven in artikel 131 t/m 136, 137c t/m 137g, 138 t/m 151a, 157, 158, 177 t/m 182, 184 t/m 206, 350 t/m 352 Wetboek van Strafrecht. Het betreft misdrijven tegen de openbare orde, waaronder opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging en godslastering. Daarnaast gaat het om misdrijven als discriminatie, brandstichting, vernieling. Ook het doen van een valse aangifte, mensensmokkel of het omkopen van een ambtenaar horen bij deze categorie.
Totaal vernieling en openbare orde
Alle registraties van verdachten van vernieling en openbare orde misdrijven. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte.

Het betreft de registraties van personen in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.
Geweldsmisdrijven
Geweldsmisdrijven zijn omschreven in artikel 239, 242 t/m 250, 285, 287 t/m 291, 293, 294, 296, 300 t/m 304b, 306 t/m 309, 312 en 317 Wetboek van Strafrecht. Het betreft alle seksuele misdrijven, waaronder verkrachting, aanranding en ontucht. Daarnaast gaat het om levensdelicten, zoals moord en doodslag, hulp bij zelfdoding, euthanasie en abortus. Ook dood en lichamelijk letsel door schuld, bedreiging, mishandeling, diefstal met geweld en afpersing horen bij deze categorie.
Totaal geweldsmisdrijven
Alle registraties van verdachten van geweldsmisdrijven. Onder geweldsmisdrijven vallen alle seksuele misdrijven, waaronder verkrachting, aanranding en ontucht. Daarnaast gaat het om levensdelicten, zoals moord en doodslag, hulp bij zelfdoding, euthanasie en abortus. Ook dood en lichamelijk letsel door schuld, bedreiging, mishandeling, diefstal met geweld en afpersing horen bij deze categorie.

Het betreft de registraties van personen in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.
Verkeersmisdrijven
De Wegenverkeerswet 1994 (WvW) is de basis voor de regelgeving van het wegverkeer in Nederland. In deze wet staat beschreven wat verkeersdelicten (misdrijf of overtreding) zijn. De gepresenteerde cijfers op StatLine hebben uitsluitend betrekking op misdrijven. De meest voorkomende verkeersmisdrijven zijn rijden onder invloed en het doorrijden na een ongeval.
Totaal verkeersmisdrijven
Alle registraties van verdachten van verkeersmisdrijven.
De Wegenverkeerswet 1994 is de basis voor de regelgeving van het wegverkeer in Nederland. In deze wet staat beschreven wat verkeersdelicten (misdrijf of overtreding) zijn. De in deze tabel gepresenteerde cijfers hebben uitsluitend betrekking op misdrijven. De meest voorkomende verkeersmisdrijven zijn rijden onder invloed en verlaten plaats ongeval.

Het betreft de registraties van personen in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.
Drugsmisdrijven
Alle registraties van verdachten van drugsmisdrijven.
De Opiumwet regelt de opsporing, vervolging en berechting van handelingen die te maken hebben met (verboden) drugsbezit en drugshandel. De wet maakt onderscheid tussen misdrijven en overtredingen. Op grond van de Opiumwet geldt een verbod op het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van middelen die genoemd worden op de zogeheten lijst I (harddrugs) en lijst II (softdrugs). Voorbeelden van de hier bedoelde stoffen zijn cocaïne, heroïne, methadon, morfine, opium en hennep.

Het betreft de registraties van personen in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.
Vuurwapenmisdrijven
Alle registraties van verdachten van vuurwapenmisdrijven.

Het betreft de registraties van personen in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.