Minder slachtoffers criminaliteit

© ANP

In 2015 werd 18 procent van de bevolking slachtoffer van criminaliteit, een procent minder dan in het voorgaande jaar. De daling vond vooral plaats bij vermogensdelicten en vandalisme. Het percentage van de bevolking dat aangaf zich wel eens onveilig te voelen bleef vrijwel gelijk op 36 procent, terwijl het aandeel burgers dat veel sociale overlast ondervond daalde tot onder de 12 procent. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2015, een grootschalige bevolkingsenquête van CBS, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie en gemeenten.

Minder vermogensdelicten en vandalisme

De daling van de door burgers van 15 jaar en ouder ondervonden criminaliteit tussen 2014 en 2015 was het sterkste bij vandalisme- en vermogensdelicten. Bij vermogensdelicten daalde het slachtofferschap van 13,0 naar 12,2 procent. Het aandeel van de bevolking dat te maken kreeg met vandalisme daalde van 6,8 naar 6,2 procent. Bij geweld bleef het aandeel dat slachtoffer werd vrijwel gelijk aan dat in 2014. In vergelijking met 2012 zijn al deze vormen van ‘traditionele’ criminaliteit gedaald.

Aandeel bevolking (15 jaar en ouder) dat slachtoffer werd van criminaliteit, naar delict

Cybercrime blijft gelijk aan 2014

Het aandeel van de bevolking dat in 2015 slachtoffer werd van cybercrime bleef ten opzichte van het voorgaande jaar vrijwel gelijk op 11 procent, maar is wel lager dan in 2012. Vooral het aandeel slachtoffers van identiteitsfraude, zoals skimming en phishing, en van hacken nam na 2012 af. Het slachtofferschap van koop- en verkoopfraude nam echter toe en cyberpesten bleef gelijk.

Aandeel bevolking (15 jaar en ouder) dat slachtoffer werd van cybercrime, naar delict

Onveiligheidsgevoel blijft gelijk met 2014

Het gevoel van onveiligheid onder de bevolking bleef in 2015 gelijk aan dat in het voorgaande jaar. Het aandeel burgers dat zich wel eens onveilig voelde nam tussen 2012 en 2015 af van 36,6 naar 35,6 procent. Het gevoel van onveiligheid in de eigen woonbuurt bleef in deze periode vrijwel gelijk rond 18 procent, maar daalde op de meeste locaties in de eigen woonplaats.

Aandeel bevolking (15 jaar en ouder) dat zich wel eens onveilig voelt in woonplaats

Minder sociale overlast

Het aandeel van de bevolking dat aangeeft veel overlast in de eigen buurt te ervaren nam af van 12,0 procent in 2014 tot 11,6 procent in 2015. Alle vormen van sociale overlast kwamen minder vaak voor in vergelijking met 2012, maar de daling kwam voor het grootste deel voor rekening van de afnemende overlast door rondhangende jongeren. Zoals eerder genoemd voelden zich in 2015 ook minder mensen onveilig op plekken waar jongeren rondhangen dan in 2012.

Aandeel bevolking (15 jaar en ouder) dat aangeeft veel overlast te hebben gehad van