Zoekresultaten

86 resultaten voor keyword:verdachten
86 resultaten voor keyword:verdachten

Pagina 1 van 4

Jong geleerd, fout gedaan?

Bevolkingstrends 2e kwartaal 2008. Het is bekend dat een volwassene er nadelen van kan ondervinden als hij of zij in een gebroken of arm gezin is opgegroeid. Er is nog maar weinig bekend over de...

Artikelen

Maatwerktabellen moord en doodslag 2017

Deze tabellen hebben betrekking op alle moorden die in Nederland hebben plaatsgevonden

Cijfers

Aangehouden verdachten naar nationaliteit in 2008, 2010 en 2012

Maatwerktabellen over aangehouden verdachten zonder de Nederlandse nationaliteit uitgesplitst naar nationaliteit en soort misdrijf voor de jaren 2008, 2010 en 2012. De gegevens zijn op aanvraag...

Cijfers

Schoolcarrières van Rotterdamse jongeren, 2007-2011 (uitbreiding op eerder onderzoek)

Maatwerktabellen over onderwijs- en persoonskenmerken van Rotterdamse jongeren in 2007 en 2011. Uitbreiding op onderzoek uit 2013. In aanvulling op de maatwerktabellen is in regressieanalyses het...

Cijfers

In 2017 meer slachtoffers van moord en doodslag

In 2017 kwamen in Nederland 158 mensen om het leven door moord of doodslag. Er vielen 112 mannelijke en 46 vrouwelijke slachtoffers. In 2016 vielen er in totaal 108 slachtoffers.

Artikelen

Vrouwen vier keer minder verdacht dan mannen

In 2014 werden van elke 10 000 vrouwen 50 verdacht van een misdrijf. Onder mannen was dat aandeel vier maal zo hoog. Vrouwen zijn in vrijwel alle soorten misdrijven sterk ondervertegenwoordigd ten...

Artikelen

Enkelsoortige verdachte

Verdachte die in het peiljaar één of meer misdrijven heeft gepleegd die tot dezelfde categorie horen.

Overig

Verdacht van criminaliteit: allochtonen en autochtonen nader bekeken

Het rapport beschrijft het aandeel is van autochtone en allochtone bevolkingsgroepen in de van criminaliteit verdachte personen. Voor het eerst zijn op landelijk niveau statistische gegevens...

Publicaties

Tweedeling Nederlandse en migratieachtergrond?

Is er sprake van een tweedeling tussen Nederlanders met een Nederlandse en een migratieachtergrond?

Artikelen

Crisis treft niet-westerse allochtonen harder dan autochtonen

De economische crisis treft niet-westerse allochtonen hard. Dit blijkt uit het Jaarrapport Integratie 2012 dat vandaag verschijnt.

Artikelen

Minder geregistreerde misdrijven en verdachten in 2015

Het aantal geregistreerde misdrijven nam in 2015 af, tot minder dan één miljoen. Ook het aantal verdachten is gedaald.

Artikelen

Kinderen van verdachten vaker in de fout

Jonge volwassenen van wie de ouders ooit werden verdacht van een misdrijf komen vaker in aanraking met de politie dan hun leeftijdsgenoten.

Artikelen

Steeds minder vandalisme

Vernieling van straatmeubilair en bekladding van muren of gebouwen komen in de beleving van de burger steeds minder voor. Ook zeggen steeds minder Nederlanders persoonlijk slachtoffer te zijn geweest...

Artikelen

Aantal verdachten naar herkomst, voorlopige cijfers 2008

In opdracht van Regioplan heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) voorlopige cijfers berekend over het aantal verdachten van een misdrijf in...

Cijfers

Schoolverlaters en criminaliteit, 2012/'13-2015/'16

Jongeren die zijn uitgestroomd uit het onderwijs en verdacht worden van criminaliteit

Cijfers

Oververtegenwoordiging van Antilliaanse/Arubaanse jongeren onder verdachten van misdrijven (1999-2004)

Metingen van de oververtegenwoordiging van Antilliaanse/Arubaanse jongeren onder verdachten van misdrijven, 1999-2004

Cijfers

Jongeren 2008

In opdracht van het ministerie van Jeugd en Gezin heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers samengesteld over jongeren (15-26 jaar) in Nederland in...

Artikelen
Artikelen

Antilliaanse en Arubaanse verdachten van misdrijven

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2007. Na twee eerdere artikelen over Antillianen en Arubanen, waarin onderscheid werd gemaakt naar herkomsteiland, wordt in deze bijdrage aandacht geschonken aan het...

Artikelen

Vooral minder jongeren en ouderen slachtoffer

Slachtofferschap van gewelds-, vermogens- of vandalismedelicten daalde tussen 2012 en 2017 van 20 naar 15 procent. De daling was het sterkst onder ouderen en jongeren

Artikelen

Criminaliteit

Percentage door politie geregistreerde verdachten van misdrijven sinds 2005 onder alle herkomstgroeperingen gehalveerd

Artikelen

Ontwikkeling jeugdige verdachten per maand

Maandgegevens over jeugdige geregistreerde verdachten 2008-2015

Cijfers