Verdachten; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie

Verdachten; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Generatie Perioden Geregistreerde verdachten Totaal verdachten van misdrijven (aantal) Geregistreerde verdachten Verdachten met woonadres in Nederland (aantal) Geregistreerde verdachten Verdachten per 10 000 inwoners (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 2019* 165.100 137.750 90
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond Totaal 2019* 78.420 75.720 65
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond Totaal 2019* 85.510 62.000 174
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse migratieachtergrond Totaal 2019* 54.120 46.740 238
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westerse migratieachtergrond Totaal 2019* 31.390 15.260 95
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afghanistan Totaal 2019* 860 780 194
Totaal mannen en vrouwen Totaal Algerije Totaal 2019* 1.250 250 335
Totaal mannen en vrouwen Totaal Angola Totaal 2019* 270 230 344
Totaal mannen en vrouwen Totaal Argentinië Totaal 2019* 50 30 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal Australië Totaal 2019* 180 150 96
Totaal mannen en vrouwen Totaal België Totaal 2019* 2.030 940 89
Totaal mannen en vrouwen Totaal Brazilië Totaal 2019* 370 280 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bulgarije Totaal 2019* 1.150 600 193
Totaal mannen en vrouwen Totaal Canada Totaal 2019* 140 130 87
Totaal mannen en vrouwen Totaal Chili Totaal 2019* 100 60 112
Totaal mannen en vrouwen Totaal China Totaal 2019* 420 320 49
Totaal mannen en vrouwen Totaal Colombia Totaal 2019* 380 280 195
Totaal mannen en vrouwen Totaal Congo (Democratische Republiek) Totaal 2019* 280 240 338
Totaal mannen en vrouwen Totaal Denemarken Totaal 2019* 60 40 67
Totaal mannen en vrouwen Totaal Dominicaanse Republiek Totaal 2019* 550 470 375
Totaal mannen en vrouwen Totaal Duitsland Totaal 2019* 2.950 1.940 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal Egypte Totaal 2019* 550 490 218
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ethiopië Totaal 2019* 420 400 197
Totaal mannen en vrouwen Totaal Filippijnen Totaal 2019* 130 110 58
Totaal mannen en vrouwen Totaal Finland Totaal 2019* 40 30 51
Totaal mannen en vrouwen Totaal Frankrijk Totaal 2019* 1.080 370 92
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ghana Totaal 2019* 530 470 226
Totaal mannen en vrouwen Totaal Guyana Totaal 2019* 90 80 208
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hongarije Totaal 2019* 460 220 97
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hongkong Totaal 2019* 80 70 43
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ierland Totaal 2019* 170 80 83
Totaal mannen en vrouwen Totaal India Totaal 2019* 270 230 54
Totaal mannen en vrouwen Totaal Indonesië Totaal 2019* 2.160 2.060 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal Irak Totaal 2019* 1.390 1.230 236
Totaal mannen en vrouwen Totaal Iran Totaal 2019* 940 810 205
Totaal mannen en vrouwen Totaal Israël Totaal 2019* 150 90 108
Totaal mannen en vrouwen Totaal Italië Totaal 2019* 830 550 106
Totaal mannen en vrouwen Totaal Japan Totaal 2019* 30 20 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal (voormalig) Joegoslavië Totaal 2019* 1.840 1.420 185
Totaal mannen en vrouwen Totaal Kaapverdië Totaal 2019* 590 540 263
Totaal mannen en vrouwen Totaal Libanon Totaal 2019* 170 140 241
Totaal mannen en vrouwen Totaal Maleisië Totaal 2019* 20 20 38
Totaal mannen en vrouwen Totaal Marokko Totaal 2019* 13.440 11.550 349
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mexico Totaal 2019* 50 20 38
Totaal mannen en vrouwen Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal 2019* 6.020 5.540 406
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nieuw-Zeeland Totaal 2019* 60 50 97
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nigeria Totaal 2019* 360 250 233
Totaal mannen en vrouwen Totaal Noorwegen Totaal 2019* 40 20 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oostenrijk Totaal 2019* 140 110 79
Totaal mannen en vrouwen Totaal Pakistan Totaal 2019* 310 270 135
Totaal mannen en vrouwen Totaal Peru Totaal 2019* 70 50 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal Polen Totaal 2019* 7.040 2.610 163
Totaal mannen en vrouwen Totaal Portugal Totaal 2019* 530 340 139
Totaal mannen en vrouwen Totaal Roemenië Totaal 2019* 3.310 420 131
Totaal mannen en vrouwen Totaal Sierra Leone Totaal 2019* 190 160 360
Totaal mannen en vrouwen Totaal Singapore Totaal 2019* 30 30 53
Totaal mannen en vrouwen Totaal Soedan Totaal 2019* 170 150 237
Totaal mannen en vrouwen Totaal Somalië Totaal 2019* 1.370 1.170 399
Totaal mannen en vrouwen Totaal Voormalige Sovjet-Unie Totaal 2019* 3.580 1.190 143
Totaal mannen en vrouwen Totaal Spanje Totaal 2019* 650 400 98
Totaal mannen en vrouwen Totaal Sri Lanka Totaal 2019* 140 130 127
Totaal mannen en vrouwen Totaal Suriname Totaal 2019* 9.220 8.640 268
Totaal mannen en vrouwen Totaal Syrië Totaal 2019* 1.680 1.520 199
Totaal mannen en vrouwen Totaal Thailand Totaal 2019* 160 140 80
Totaal mannen en vrouwen Totaal Voormalig Tsjecho-Slowakije Totaal 2019* 470 200 122
Totaal mannen en vrouwen Totaal Tunesië Totaal 2019* 480 260 297
Totaal mannen en vrouwen Totaal Turkije Totaal 2019* 7.410 6.860 191
Totaal mannen en vrouwen Totaal Venezuela Totaal 2019* 120 100 150
Totaal mannen en vrouwen Totaal Verenigde Staten van Amerika Totaal 2019* 370 280 73
Totaal mannen en vrouwen Totaal Verenigd Koninkrijk Totaal 2019* 1.080 680 84
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vietnam Totaal 2019* 210 170 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuid-Afrika Totaal 2019* 160 150 74
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuid-Korea Totaal 2019* 50 40 64
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zweden Totaal 2019* 100 30 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zwitserland Totaal 2019* 110 70 66
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige migratieachtergrond Totaal 2019* 3.420 2.250 186
Totaal mannen en vrouwen Totaal Onbekend migratieachtergrond Totaal 2019* 1.170
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over alle geregistreerde en aangehouden verdachten van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf en de geregistreerde en aangehouden verdachten die een woonadres hebben in Nederland, onderscheiden naar geslacht, leeftijdsgroep, land van herkomst en generatie allochtonen.

De tabel laat het aantal verdachten van misdrijven per bevolkingsgroep voor zowel de inwoners van Nederland als voor alle verdachten in absolute cijfers zien. Het relatieve cijfer is berekend per 10 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep. Van personen die geen inwoner zijn van Nederland ontbreken vaak persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de absolute cijfers, maar niet in de relatieve.

Gegevens over geregistreerde verdachten zijn beschikbaar vanaf 2005.
Door het verdwijnen van de Herkenningsdienstsystemen (HKS) zijn cijfers over aangehouden verdachten beschikbaar van 1999 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2017 zijn definitief. De cijfers over 2018 en 2019 zijn voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal verdachten. Het voorlopige aantal verdachten in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal.

Wijzigingen per maart 2020:
Cijfers over het aantal geregistreerde verdachten van het jaar 2019 zijn toegevoegd. De cijfers over het aantal aangehouden verdachten zijn nog niet beschikbaar.
De cijfers over het aantal geregistreerde verdachten voor de jaren 2017 en 2018 zijn aangepast door nagekomen informatie.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties leeftijd en migratieachtergrond zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Aan het begin van 2021 komen nieuwe cijfers beschikbaar van de geregistreerde verdachten over het voorgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde verdachten
Personen (geen rechtspersonen) die worden verdacht van het plegen van een misdrijf.
Totaal verdachten van misdrijven
Alle unieke geregistreerde verdachten van misdrijven.
---
Het betreft de personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Verdachten van vermogensdelicten en 1 maal in Verdachten van geweldsdelicten.
Verdachten met woonadres in Nederland
Unieke geregistreerde verdachten van misdrijven met een woonadres in Nederland
---
Het betreft de personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie en ingeschreven staan in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Verdachten van vermogensdelicten en 1 maal in Verdachten van geweldsdelicten.
Verdachten per 10 000 inwoners
Alle misdrijven.
---
Het betreft de verdachte personen per 10 000 inwoners van dezelfde bevolkingsgroep die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie en voorkomen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Personen die niet in GBA geregistreerd zijn worden wel meegeteld in de absolute aantallen verdachten maar niet in de relatieve aantallen.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Verdachten van vermogensdelicten en 1 maal in Verdachten van geweldsdelicten.