Verdachten; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie

Verdachten; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Generatie Perioden Geregistreerde verdachten Totaal verdachten van misdrijven (aantal) Geregistreerde verdachten Verdachten met woonadres in Nederland (aantal) Geregistreerde verdachten Verdachten per 10 000 inwoners (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 2021* 139.580 120.190 78
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond Totaal 2021* 67.540 65.530 56
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond Totaal 2021* 71.340 54.660 144
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse migratieachtergrond Totaal 2021* 46.260 41.060 195
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westerse migratieachtergrond Totaal 2021* 25.090 13.600 80
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afghanistan Totaal 2021* 720 670 158
Totaal mannen en vrouwen Totaal Algerije Totaal 2021* 910 200 255
Totaal mannen en vrouwen Totaal Angola Totaal 2021* 260 240 332
Totaal mannen en vrouwen Totaal Argentinië Totaal 2021* 40 30 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal Australië Totaal 2021* 160 160 100
Totaal mannen en vrouwen Totaal België Totaal 2021* 1.480 790 74
Totaal mannen en vrouwen Totaal Brazilië Totaal 2021* 350 270 89
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bulgarije Totaal 2021* 1.190 640 155
Totaal mannen en vrouwen Totaal Canada Totaal 2021* 90 90 57
Totaal mannen en vrouwen Totaal Chili Totaal 2021* 70 60 100
Totaal mannen en vrouwen Totaal China Totaal 2021* 320 270 38
Totaal mannen en vrouwen Totaal Colombia Totaal 2021* 330 260 154
Totaal mannen en vrouwen Totaal Congo (Democratische Republiek) Totaal 2021* 220 200 271
Totaal mannen en vrouwen Totaal Denemarken Totaal 2021* 50 30 55
Totaal mannen en vrouwen Totaal Dominicaanse Republiek Totaal 2021* 450 400 290
Totaal mannen en vrouwen Totaal Duitsland Totaal 2021* 2.380 1.660 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal Egypte Totaal 2021* 410 380 153
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ethiopië Totaal 2021* 360 340 152
Totaal mannen en vrouwen Totaal Filippijnen Totaal 2021* 110 100 46
Totaal mannen en vrouwen Totaal Finland Totaal 2021* 30 20 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal Frankrijk Totaal 2021* 930 300 67
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ghana Totaal 2021* 490 450 201
Totaal mannen en vrouwen Totaal Guyana Totaal 2021* 70 70 173
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hongarije Totaal 2021* 360 180 72
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hongkong Totaal 2021* 50 50 29
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ierland Totaal 2021* 120 80 80
Totaal mannen en vrouwen Totaal India Totaal 2021* 250 220 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal Indonesië Totaal 2021* 1.630 1.550 45
Totaal mannen en vrouwen Totaal Irak Totaal 2021* 1.180 1.050 190
Totaal mannen en vrouwen Totaal Iran Totaal 2021* 670 600 136
Totaal mannen en vrouwen Totaal Israël Totaal 2021* 80 70 79
Totaal mannen en vrouwen Totaal Italië Totaal 2021* 590 440 77
Totaal mannen en vrouwen Totaal Japan Totaal 2021* 20 20 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal (voormalig) Joegoslavië Totaal 2021* 1.350 1.060 142
Totaal mannen en vrouwen Totaal Kaapverdië Totaal 2021* 490 460 220
Totaal mannen en vrouwen Totaal Libanon Totaal 2021* 120 100 157
Totaal mannen en vrouwen Totaal Maleisië Totaal 2021* 30 30 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal Marokko Totaal 2021* 11.840 10.420 300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mexico Totaal 2021* 20 20 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal 2021* 5.160 4.820 335
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nieuw-Zeeland Totaal 2021* 40 40 76
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nigeria Totaal 2021* 340 250 198
Totaal mannen en vrouwen Totaal Noorwegen Totaal 2021* 30 20 42
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oostenrijk Totaal 2021* 100 80 54
Totaal mannen en vrouwen Totaal Pakistan Totaal 2021* 290 260 119
Totaal mannen en vrouwen Totaal Peru Totaal 2021* 60 60 83
Totaal mannen en vrouwen Totaal Polen Totaal 2021* 6.870 2.730 149
Totaal mannen en vrouwen Totaal Portugal Totaal 2021* 460 330 126
Totaal mannen en vrouwen Totaal Roemenië Totaal 2021* 2.060 430 103
Totaal mannen en vrouwen Totaal Sierra Leone Totaal 2021* 190 150 325
Totaal mannen en vrouwen Totaal Singapore Totaal 2021* 30 30 65
Totaal mannen en vrouwen Totaal Soedan Totaal 2021* 170 150 215
Totaal mannen en vrouwen Totaal Somalië Totaal 2021* 1.120 980 322
Totaal mannen en vrouwen Totaal Voormalige Sovjet-Unie Totaal 2021* 2.330 1.040 108
Totaal mannen en vrouwen Totaal Spanje Totaal 2021* 620 430 92
Totaal mannen en vrouwen Totaal Sri Lanka Totaal 2021* 140 130 125
Totaal mannen en vrouwen Totaal Suriname Totaal 2021* 7.600 7.210 219
Totaal mannen en vrouwen Totaal Syrië Totaal 2021* 1.720 1.570 167
Totaal mannen en vrouwen Totaal Thailand Totaal 2021* 160 150 79
Totaal mannen en vrouwen Totaal Voormalig Tsjecho-Slowakije Totaal 2021* 420 190 103
Totaal mannen en vrouwen Totaal Tunesië Totaal 2021* 440 250 272
Totaal mannen en vrouwen Totaal Turkije Totaal 2021* 6.270 5.850 157
Totaal mannen en vrouwen Totaal Venezuela Totaal 2021* 110 90 114
Totaal mannen en vrouwen Totaal Verenigde Staten van Amerika Totaal 2021* 270 230 57
Totaal mannen en vrouwen Totaal Verenigd Koninkrijk Totaal 2021* 710 600 71
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vietnam Totaal 2021* 160 130 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuid-Afrika Totaal 2021* 160 150 61
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuid-Korea Totaal 2021* 50 40 65
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zweden Totaal 2021* 50 30 45
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zwitserland Totaal 2021* 80 70 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige migratieachtergrond Totaal 2021* 2.940 2.210 145
Totaal mannen en vrouwen Totaal Onbekend migratieachtergrond Totaal 2021* 700
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over alle geregistreerde en aangehouden verdachten van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf en de geregistreerde en aangehouden verdachten die een woonadres hebben in Nederland, onderscheiden naar geslacht, leeftijdsgroep, migratieachtergrond en generatie.

De tabel laat het aantal verdachten van misdrijven per bevolkingsgroep voor zowel de inwoners van Nederland als voor alle verdachten in absolute cijfers zien. Het relatieve cijfer is berekend per 10 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep. Van personen die geen inwoner zijn van Nederland ontbreken vaak persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de absolute cijfers, maar niet in de relatieve.

Gegevens over geregistreerde verdachten zijn beschikbaar vanaf 2005.
Door het verdwijnen van de Herkenningsdienstsystemen (HKS) zijn cijfers over aangehouden verdachten beschikbaar van 1999 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers over 2020 en 2021 zijn voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal verdachten. Het voorlopige aantal verdachten in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal.

Wijzigingen per maart 2022:
De cijfers over het aantal geregistreerde verdachten van het jaar 2021 zijn toegevoegd.
De cijfers over het aantal geregistreerde verdachten voor de jaren 2019 en 2020 zijn aangepast door nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Aan het begin van 2023 komen nieuwe cijfers beschikbaar van de geregistreerde verdachten over het voorgaande jaar.
In 2022 gaat het CBS over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Het woord migratieachtergrond en de indeling naar westers/niet-westers worden niet meer gebruikt. De nieuwe herkomstindeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties, waaronder deze tabel.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde verdachten
Personen (geen rechtspersonen) die worden verdacht van het plegen van een misdrijf.
Totaal verdachten van misdrijven
Alle unieke geregistreerde verdachten van misdrijven.
---
Het betreft de personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Verdachten van vermogensdelicten en 1 maal in Verdachten van geweldsdelicten.
Verdachten met woonadres in Nederland
Unieke geregistreerde verdachten van misdrijven met een woonadres in Nederland
---
Het betreft de personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie en ingeschreven staan in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Verdachten van vermogensdelicten en 1 maal in Verdachten van geweldsdelicten.
Verdachten per 10 000 inwoners
Alle misdrijven.
---
Het betreft de verdachte personen per 10 000 inwoners van dezelfde bevolkingsgroep die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie en voorkomen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Personen die niet in GBA geregistreerd zijn worden wel meegeteld in de absolute aantallen verdachten maar niet in de relatieve aantallen.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Verdachten van vermogensdelicten en 1 maal in Verdachten van geweldsdelicten.