Verdachten; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie

Verdachten; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Generatie Perioden Geregistreerde verdachten Totaal verdachten van misdrijven (aantal) Geregistreerde verdachten Verdachten met woonadres in Nederland (aantal) Geregistreerde verdachten Verdachten per 10 000 inwoners (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 2020* 147.540 126.770 83
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond Totaal 2020* 70.830 68.350 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond Totaal 2020* 75.910 58.390 158
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse migratieachtergrond Totaal 2020* 50.090 44.340 218
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westerse migratieachtergrond Totaal 2020* 25.820 14.050 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afghanistan Totaal 2020* 800 740 180
Totaal mannen en vrouwen Totaal Algerije Totaal 2020* 830 220 280
Totaal mannen en vrouwen Totaal Angola Totaal 2020* 260 220 314
Totaal mannen en vrouwen Totaal Argentinië Totaal 2020* 60 40 61
Totaal mannen en vrouwen Totaal Australië Totaal 2020* 160 150 98
Totaal mannen en vrouwen Totaal België Totaal 2020* 1.700 880 82
Totaal mannen en vrouwen Totaal Brazilië Totaal 2020* 310 250 91
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bulgarije Totaal 2020* 1.170 630 171
Totaal mannen en vrouwen Totaal Canada Totaal 2020* 120 110 72
Totaal mannen en vrouwen Totaal Chili Totaal 2020* 90 70 122
Totaal mannen en vrouwen Totaal China Totaal 2020* 330 260 37
Totaal mannen en vrouwen Totaal Colombia Totaal 2020* 350 270 172
Totaal mannen en vrouwen Totaal Congo (Democratische Republiek) Totaal 2020* 260 230 318
Totaal mannen en vrouwen Totaal Denemarken Totaal 2020* 50 20 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal Dominicaanse Republiek Totaal 2020* 530 450 345
Totaal mannen en vrouwen Totaal Duitsland Totaal 2020* 2.390 1.730 53
Totaal mannen en vrouwen Totaal Egypte Totaal 2020* 530 490 203
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ethiopië Totaal 2020* 390 360 171
Totaal mannen en vrouwen Totaal Filippijnen Totaal 2020* 110 100 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal Finland Totaal 2020* 30 20 43
Totaal mannen en vrouwen Totaal Frankrijk Totaal 2020* 890 310 72
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ghana Totaal 2020* 510 470 218
Totaal mannen en vrouwen Totaal Guyana Totaal 2020* 90 80 215
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hongarije Totaal 2020* 390 180 77
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hongkong Totaal 2020* 60 50 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ierland Totaal 2020* 110 60 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal India Totaal 2020* 240 210 46
Totaal mannen en vrouwen Totaal Indonesië Totaal 2020* 1.850 1.750 51
Totaal mannen en vrouwen Totaal Irak Totaal 2020* 1.350 1.210 227
Totaal mannen en vrouwen Totaal Iran Totaal 2020* 830 730 173
Totaal mannen en vrouwen Totaal Israël Totaal 2020* 90 80 88
Totaal mannen en vrouwen Totaal Italië Totaal 2020* 670 480 87
Totaal mannen en vrouwen Totaal Japan Totaal 2020* 20 20 22
Totaal mannen en vrouwen Totaal (voormalig) Joegoslavië Totaal 2020* 1.540 1.240 158
Totaal mannen en vrouwen Totaal Kaapverdië Totaal 2020* 540 490 238
Totaal mannen en vrouwen Totaal Libanon Totaal 2020* 160 130 210
Totaal mannen en vrouwen Totaal Maleisië Totaal 2020* 20 20 32
Totaal mannen en vrouwen Totaal Marokko Totaal 2020* 12.750 11.320 334
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mexico Totaal 2020* 40 20 33
Totaal mannen en vrouwen Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal 2020* 5.840 5.360 376
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nieuw-Zeeland Totaal 2020* 40 30 65
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nigeria Totaal 2020* 340 230 202
Totaal mannen en vrouwen Totaal Noorwegen Totaal 2020* 30 20 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oostenrijk Totaal 2020* 110 90 58
Totaal mannen en vrouwen Totaal Pakistan Totaal 2020* 300 270 128
Totaal mannen en vrouwen Totaal Peru Totaal 2020* 50 50 74
Totaal mannen en vrouwen Totaal Polen Totaal 2020* 6.790 2.610 153
Totaal mannen en vrouwen Totaal Portugal Totaal 2020* 480 330 130
Totaal mannen en vrouwen Totaal Roemenië Totaal 2020* 2.150 470 128
Totaal mannen en vrouwen Totaal Sierra Leone Totaal 2020* 190 160 358
Totaal mannen en vrouwen Totaal Singapore Totaal 2020* 30 30 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal Soedan Totaal 2020* 190 160 241
Totaal mannen en vrouwen Totaal Somalië Totaal 2020* 1.240 1.100 366
Totaal mannen en vrouwen Totaal Voormalige Sovjet-Unie Totaal 2020* 2.460 1.140 127
Totaal mannen en vrouwen Totaal Spanje Totaal 2020* 560 390 91
Totaal mannen en vrouwen Totaal Sri Lanka Totaal 2020* 120 110 107
Totaal mannen en vrouwen Totaal Suriname Totaal 2020* 8.190 7.670 235
Totaal mannen en vrouwen Totaal Syrië Totaal 2020* 1.640 1.460 175
Totaal mannen en vrouwen Totaal Thailand Totaal 2020* 150 140 74
Totaal mannen en vrouwen Totaal Voormalig Tsjecho-Slowakije Totaal 2020* 370 180 104
Totaal mannen en vrouwen Totaal Tunesië Totaal 2020* 420 270 294
Totaal mannen en vrouwen Totaal Turkije Totaal 2020* 7.010 6.530 178
Totaal mannen en vrouwen Totaal Venezuela Totaal 2020* 100 80 108
Totaal mannen en vrouwen Totaal Verenigde Staten van Amerika Totaal 2020* 270 220 56
Totaal mannen en vrouwen Totaal Verenigd Koninkrijk Totaal 2020* 810 600 72
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vietnam Totaal 2020* 150 120 56
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuid-Afrika Totaal 2020* 160 150 67
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuid-Korea Totaal 2020* 40 40 54
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zweden Totaal 2020* 60 40 57
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zwitserland Totaal 2020* 90 70 64
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige migratieachtergrond Totaal 2020* 2.930 2.180 165
Totaal mannen en vrouwen Totaal Onbekend migratieachtergrond Totaal 2020* 810
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over alle geregistreerde en aangehouden verdachten van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf en de geregistreerde en aangehouden verdachten die een woonadres hebben in Nederland, onderscheiden naar geslacht, leeftijdsgroep, land van herkomst en generatie allochtonen.

De tabel laat het aantal verdachten van misdrijven per bevolkingsgroep voor zowel de inwoners van Nederland als voor alle verdachten in absolute cijfers zien. Het relatieve cijfer is berekend per 10 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep. Van personen die geen inwoner zijn van Nederland ontbreken vaak persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de absolute cijfers, maar niet in de relatieve.

Gegevens over geregistreerde verdachten zijn beschikbaar vanaf 2005.
Door het verdwijnen van de Herkenningsdienstsystemen (HKS) zijn cijfers over aangehouden verdachten beschikbaar van 1999 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 en 2020 zijn voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal verdachten. Het voorlopige aantal verdachten in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal.

Wijzigingen per maart 2021:
De cijfers over het absolute aantal geregistreerde verdachten over het verslagjaar 2017 waren niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Op het totaalniveau voor 2017 was het aantal geregistreerde verdachten 2,5% te hoog. Cijfers over het aantal geregistreerde verdachten van het jaar 2020 zijn toegevoegd. De cijfers over het aantal aangehouden verdachten zijn nog niet beschikbaar.
De cijfers over het aantal geregistreerde verdachten voor de jaren 2018 en 2019 zijn aangepast door nagekomen informatie.


Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Aan het begin van 2022 komen nieuwe cijfers beschikbaar van de geregistreerde verdachten over het voorgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde verdachten
Personen (geen rechtspersonen) die worden verdacht van het plegen van een misdrijf.
Totaal verdachten van misdrijven
Alle unieke geregistreerde verdachten van misdrijven.
---
Het betreft de personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Verdachten van vermogensdelicten en 1 maal in Verdachten van geweldsdelicten.
Verdachten met woonadres in Nederland
Unieke geregistreerde verdachten van misdrijven met een woonadres in Nederland
---
Het betreft de personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie en ingeschreven staan in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Verdachten van vermogensdelicten en 1 maal in Verdachten van geweldsdelicten.
Verdachten per 10 000 inwoners
Alle misdrijven.
---
Het betreft de verdachte personen per 10 000 inwoners van dezelfde bevolkingsgroep die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie en voorkomen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Personen die niet in GBA geregistreerd zijn worden wel meegeteld in de absolute aantallen verdachten maar niet in de relatieve aantallen.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Verdachten van vermogensdelicten en 1 maal in Verdachten van geweldsdelicten.