Verdachten; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie 1999-2022

Verdachten; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie 1999-2022

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Generatie Perioden Geregistreerde verdachten Totaal verdachten van misdrijven (aantal) Geregistreerde verdachten Verdachten met woonadres in Nederland (aantal) Geregistreerde verdachten Verdachten per 10 000 inwoners (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 2022* 158.290 130.310 83
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond Totaal 2022* 72.890 70.790 61
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond Totaal 2022* 84.520 59.520 150
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse migratieachtergrond Totaal 2022* 52.840 44.140 202
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westerse migratieachtergrond Totaal 2022* 31.680 15.380 86
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afghanistan Totaal 2022* 800 730 159
Totaal mannen en vrouwen Totaal Algerije Totaal 2022* 2.360 230 273
Totaal mannen en vrouwen Totaal Angola Totaal 2022* 300 270 354
Totaal mannen en vrouwen Totaal Argentinië Totaal 2022* 80 60 78
Totaal mannen en vrouwen Totaal Australië Totaal 2022* 170 150 96
Totaal mannen en vrouwen Totaal België Totaal 2022* 1.780 830 77
Totaal mannen en vrouwen Totaal Brazilië Totaal 2022* 450 340 106
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bulgarije Totaal 2022* 1.550 800 175
Totaal mannen en vrouwen Totaal Canada Totaal 2022* 120 110 71
Totaal mannen en vrouwen Totaal Chili Totaal 2022* 130 80 129
Totaal mannen en vrouwen Totaal China Totaal 2022* 380 340 46
Totaal mannen en vrouwen Totaal Colombia Totaal 2022* 480 320 180
Totaal mannen en vrouwen Totaal Congo (Democratische Republiek) Totaal 2022* 240 200 274
Totaal mannen en vrouwen Totaal Denemarken Totaal 2022* 40 40 56
Totaal mannen en vrouwen Totaal Dominicaanse Republiek Totaal 2022* 480 450 320
Totaal mannen en vrouwen Totaal Duitsland Totaal 2022* 2.650 1.740 55
Totaal mannen en vrouwen Totaal Egypte Totaal 2022* 520 470 181
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ethiopië Totaal 2022* 380 360 159
Totaal mannen en vrouwen Totaal Filippijnen Totaal 2022* 130 120 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal Finland Totaal 2022* 30 30 54
Totaal mannen en vrouwen Totaal Frankrijk Totaal 2022* 1.170 330 73
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ghana Totaal 2022* 450 410 178
Totaal mannen en vrouwen Totaal Guyana Totaal 2022* 90 80 199
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hongarije Totaal 2022* 510 220 88
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hongkong Totaal 2022* 60 60 32
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ierland Totaal 2022* 150 80 72
Totaal mannen en vrouwen Totaal India Totaal 2022* 300 260 45
Totaal mannen en vrouwen Totaal Indonesië Totaal 2022* 1.660 1.600 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal Irak Totaal 2022* 1.260 1.110 196
Totaal mannen en vrouwen Totaal Iran Totaal 2022* 800 710 154
Totaal mannen en vrouwen Totaal Israël Totaal 2022* 100 70 83
Totaal mannen en vrouwen Totaal Italië Totaal 2022* 720 500 84
Totaal mannen en vrouwen Totaal Japan Totaal 2022* 20 20 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal (voormalig) Joegoslavië Totaal 2022* 1.390 1.040 137
Totaal mannen en vrouwen Totaal Kaapverdië Totaal 2022* 570 530 249
Totaal mannen en vrouwen Totaal Libanon Totaal 2022* 140 130 178
Totaal mannen en vrouwen Totaal Maleisië Totaal 2022* 40 30 53
Totaal mannen en vrouwen Totaal Marokko Totaal 2022* 12.810 10.470 295
Totaal mannen en vrouwen Totaal Mexico Totaal 2022* 50 30 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal 2022* 5.650 5.250 357
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nieuw-Zeeland Totaal 2022* 60 50 94
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nigeria Totaal 2022* 390 270 187
Totaal mannen en vrouwen Totaal Noorwegen Totaal 2022* 30 20 51
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oostenrijk Totaal 2022* 110 70 49
Totaal mannen en vrouwen Totaal Pakistan Totaal 2022* 330 290 123
Totaal mannen en vrouwen Totaal Peru Totaal 2022* 110 60 80
Totaal mannen en vrouwen Totaal Polen Totaal 2022* 8.340 3.180 165
Totaal mannen en vrouwen Totaal Portugal Totaal 2022* 620 380 134
Totaal mannen en vrouwen Totaal Roemenië Totaal 2022* 3.420 550 121
Totaal mannen en vrouwen Totaal Sierra Leone Totaal 2022* 180 160 320
Totaal mannen en vrouwen Totaal Singapore Totaal 2022* 30 30 53
Totaal mannen en vrouwen Totaal Soedan Totaal 2022* 190 150 209
Totaal mannen en vrouwen Totaal Somalië Totaal 2022* 1.260 1.080 344
Totaal mannen en vrouwen Totaal Voormalige Sovjet-Unie Totaal 2022* 3.480 1.500 95
Totaal mannen en vrouwen Totaal Spanje Totaal 2022* 1.000 490 102
Totaal mannen en vrouwen Totaal Sri Lanka Totaal 2022* 130 110 104
Totaal mannen en vrouwen Totaal Suriname Totaal 2022* 7.950 7.530 227
Totaal mannen en vrouwen Totaal Syrië Totaal 2022* 2.380 2.010 191
Totaal mannen en vrouwen Totaal Thailand Totaal 2022* 170 170 83
Totaal mannen en vrouwen Totaal Voormalig Tsjecho-Slowakije Totaal 2022* 530 220 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal Tunesië Totaal 2022* 620 270 272
Totaal mannen en vrouwen Totaal Turkije Totaal 2022* 6.600 6.160 161
Totaal mannen en vrouwen Totaal Venezuela Totaal 2022* 120 100 115
Totaal mannen en vrouwen Totaal Verenigde Staten van Amerika Totaal 2022* 330 250 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal Verenigd Koninkrijk Totaal 2022* 840 640 74
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vietnam Totaal 2022* 170 150 69
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuid-Afrika Totaal 2022* 200 180 64
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuid-Korea Totaal 2022* 60 50 69
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zweden Totaal 2022* 70 40 54
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zwitserland Totaal 2022* 80 70 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige migratieachtergrond Totaal 2022* 3.770 2.750 169
Totaal mannen en vrouwen Totaal Onbekend migratieachtergrond Totaal 2022* 880
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over alle geregistreerde en aangehouden verdachten van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf en de geregistreerde en aangehouden verdachten die een woonadres hebben in Nederland, onderscheiden naar geslacht, leeftijdsgroep, migratieachtergrond en generatie.

De tabel laat het aantal verdachten van misdrijven per bevolkingsgroep voor zowel de inwoners van Nederland als voor alle verdachten in absolute cijfers zien. Het relatieve cijfer is berekend per 10 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep. Van personen die geen inwoner zijn van Nederland ontbreken vaak persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de absolute cijfers, maar niet in de relatieve.

Gegevens over geregistreerde verdachten zijn beschikbaar vanaf 2005.
Door het verdwijnen van de Herkenningsdienstsystemen (HKS) zijn cijfers over aangehouden verdachten beschikbaar van 1999 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 en 2022 zijn voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal verdachten. Het voorlopige aantal verdachten in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal.

Wijzigingen per februari 2024:
Deze tabel is stopgezet. In 2024 zijn nieuwe Statlinetabellen over geregistreerde verdachten gepubliceerd. De cijfers in de nieuwe tabellen wijken iets af van de cijfers in deze tabel omdat in de nieuwe tabel cijfers over ontbrekende verdachten, geregistreerd door de Koninklijke Marechaussee, niet meer worden bijgeschat. Daarnaast is het ontdubbelen van verdachten voor de jaren 2020 t/m 2022 verbeterd en zijn de meest recente jaren geactualiseerd. In de nieuwe tabellen worden alleen cijfers over geregistreerde verdachten gepresenteerd en niet meer over aangehouden verdachten.
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde verdachten
Personen (geen rechtspersonen) die worden verdacht van het plegen van een misdrijf.
Totaal verdachten van misdrijven
Alle unieke geregistreerde verdachten van misdrijven.
---
Het betreft de personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Verdachten van vermogensdelicten en 1 maal in Verdachten van geweldsdelicten.
Verdachten met woonadres in Nederland
Unieke geregistreerde verdachten van misdrijven met een woonadres in Nederland
---
Het betreft de personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie en ingeschreven staan in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Verdachten van vermogensdelicten en 1 maal in Verdachten van geweldsdelicten.
Verdachten per 10 000 inwoners
Alle misdrijven.
---
Het betreft de verdachte personen per 10 000 inwoners van dezelfde bevolkingsgroep die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie en voorkomen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Personen die niet in GBA geregistreerd zijn worden wel meegeteld in de absolute aantallen verdachten maar niet in de relatieve aantallen.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Verdachten van vermogensdelicten en 1 maal in Verdachten van geweldsdelicten.