Verdachten; delictgroep, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond


Deze tabel bevat gegevens over geregistreerde en aangehouden verdachten van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf, onderscheiden naar veel voorkomende delictgroepen, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering.

De tabel laat het aantal verdachten van misdrijven per bevolkingsgroep in absolute en relatieve cijfers zien. Het relatieve cijfer is berekend per 10 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep. Van personen die niet voorkomen in de Basis Registratie Personen (BRP) ontbreken vaak persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de absolute cijfers, maar niet in de relatieve.

Omdat per verslagjaar het aantal unieke verdachten per type misdrijf wordt gepresenteerd tellen de aantallen verdachten per type misdrijf samen op tot meer dan het totaal aantal unieke verdachten.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd of aangehouden, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Vermogensdelicten en 1 maal in Geweldsdelicten.

Gegevens over geregistreerde verdachten zijn beschikbaar vanaf 2005.
Door het verdwijnen van de Herkenningsdienstsystemen (HKS) zijn cijfers over aangehouden verdachten beschikbaar van 1999 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2017 zijn definitief. De cijfers over 2018 en 2019 zijn voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal verdachten. Het voorlopige aantal verdachten in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal.

Wijzigingen per maart 2020:
Cijfers over het aantal geregistreerde verdachten van het jaar 2019 zijn toegevoegd.
De cijfers over het aantal geregistreerde verdachten voor de jaren 2017 en 2018 zijn aangepast door nagekomen informatie.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Aan het begin van 2021 komen nieuwe cijfers over de geregistreerde verdachten beschikbaar van het voorgaande jaar.

Verdachten; delictgroep, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Geregistreerde verdachtenTotaal geregistreerde verdachtenTotaal verdachten van misdrijven (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten van vermogensmisdrijvenTotaal vermogensmisdrijven (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten van vermogensmisdrijvenDiefstal/verduistering en inbraak (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten van vermogensmisdrijvenDiefstal van fiets (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten van vermogensmisdrijvenDiefstal van bromfiets/snorfiets (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten van vermogensmisdrijvenDiefstal van personenauto (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten van vermogensmisdrijvenDiefstal uit/vanaf personenauto (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten van vermogensmisdrijvenStraatroof (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten van vermogensmisdrijvenZakkenrollerij (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten van vermogensmisdrijvenWinkeldiefstal (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten van vermogensmisdrijvenDiefstal/inbraak uit woning (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten van vermogensmisdrijvenDiefstal/inbraak uit schuur/garage (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten vernieling en openbare ordeTotaal vernieling en openbare orde (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten vernieling en openbare ordeVernieling en beschadiging (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten vernieling en openbare ordeVernieling aan auto (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten vernieling en openbare ordeOpenbare orde misdrijven (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten vernieling en openbare ordeOpenlijke geweldpleging (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten vernieling en openbare ordeBrandstichting (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten van geweldsmisdrijvenTotaal geweldsmisdrijven (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten van geweldsmisdrijvenMishandeling (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten van geweldsmisdrijvenBedreiging en stalking (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten van geweldsmisdrijvenSeksueel misdrijf (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten van verkeersmisdrijvenTotaal verkeersmisdrijven (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten van verkeersmisdrijvenVerlaten plaats ongeval (aantal) Totaal geregistreerde verdachtenVerdachten van verkeersmisdrijvenRijden onder invloed (aantal) Geregistreerde verdachtenTotaal geregistreerde verdachtenVerdachten van drugsmisdrijven (aantal) Geregistreerde verdachtenTotaal geregistreerde verdachtenVerdachten van vuurwapenmisdrijven (aantal) Geregistreerde verdachtenVerdachten per 10 000 inwonersTotaal verdachten van misdrijven (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten van vermogensmisdrijvenTotaal vermogensmisdrijven (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten van vermogensmisdrijvenDiefstal/verduistering en inbraak (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten van vermogensmisdrijvenDiefstal van fiets (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten van vermogensmisdrijvenDiefstal van bromfiets/snorfiets (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten van vermogensmisdrijvenDiefstal van personenauto (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten van vermogensmisdrijvenDiefstal uit/vanaf personenauto (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten van vermogensmisdrijvenStraatroof (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten van vermogensmisdrijvenZakkenrollerij (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten van vermogensmisdrijvenWinkeldiefstal (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten van vermogensmisdrijvenDiefstal/inbraak uit woning (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten van vermogensmisdrijvenDiefstal/inbraak uit schuur/garage (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten vernieling en openbare ordeTotaal vernieling en openbare orde (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten vernieling en openbare ordeVernieling en beschadiging (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten vernieling en openbare ordeVernieling aan auto (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten vernieling en openbare ordeOpenbare orde misdrijven (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten vernieling en openbare ordeOpenlijke geweldpleging (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten vernieling en openbare ordeBrandstichting (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten van GeweldsmisdrijvenTotaal geweldsmisdrijven (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten van GeweldsmisdrijvenMishandeling (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten van GeweldsmisdrijvenBedreiging en stalking (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten van GeweldsmisdrijvenSeksueel misdrijf (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten van verkeersmisdrijvenTotaal verkeersmisdrijven (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten van verkeersmisdrijvenVerlaten plaats ongeval (aantal) Verdachten per 10 000 inwonersVerdachten van verkeersmisdrijvenRijden onder invloed (aantal) Geregistreerde verdachtenVerdachten per 10 000 inwonersVerdachten van drugsmisdrijven (aantal) Geregistreerde verdachtenVerdachten per 10 000 inwonersVerdachten van vuurwapenmisdrijven (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal verdachten Totaal 2019* 165.100 61.670 49.480 2.400 1.270 570 1.230 1.580 900 28.660 3.080 580 24.270 11.390 2.970 9.180 5.360 1.110 40.130 25.190 12.630 2.520 39.620 4.440 29.470 16.490 6.700 90 31 24 1 1 0 1 1 0 14 1 0 14 6 2 5 3 1 24 15 7 1 23 3 17 9 4
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 18 jaar Totaal 2019* 18.330 10.510 8.720 490 700 50 120 790 120 4.920 300 80 3.970 1.530 290 2.100 1.860 290 3.630 2.280 990 340 860 110 580 910 1.150 148 83 69 4 6 0 1 7 0 39 2 1 33 12 2 17 16 2 30 19 8 3 7 1 5 8 10
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2019* 36.270 12.970 9.700 380 320 150 410 490 280 4.540 880 120 6.080 2.420 650 2.720 1.900 210 7.680 5.160 2.040 430 9.210 1.000 7.270 4.400 1.950 203 64 45 2 2 1 2 3 0 18 5 1 35 14 4 16 12 1 46 31 12 2 57 6 45 25 11
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2019* 71.630 24.640 19.670 1.060 200 310 580 240 420 11.230 1.450 280 9.890 5.250 1.400 2.990 1.230 390 18.610 11.730 6.060 1.020 19.750 1.820 15.130 8.070 2.640 129 37 29 2 0 0 1 0 0 16 2 0 18 10 3 5 2 1 38 24 12 2 40 4 30 15 5
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2019* 32.410 10.920 9.080 450 40 70 120 30 80 6.100 380 90 3.740 1.870 510 1.190 330 160 8.870 5.290 3.140 570 8.160 990 5.790 2.830 860 59 19 16 1 0 0 0 0 0 11 1 0 7 4 1 2 1 0 17 10 6 1 15 2 11 5 2
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2019* 5.620 2.150 1.950 10 0 0 0 0 0 1.670 20 10 410 230 90 130 20 10 1.230 700 370 150 1.600 500 690 230 90 16 6 6 0 . . . . . 5 0 0 1 1 0 0 0 0 4 2 1 0 5 1 2 1 0
Mannen Totaal verdachten Totaal 2019* 135.210 46.060 36.210 2.250 1.230 540 1.170 1.490 790 18.320 2.710 540 21.190 10.120 2.620 7.850 4.620 950 35.010 21.620 11.370 2.450 34.560 3.570 26.030 14.570 6.200 148 44 34 2 2 1 1 2 0 16 3 1 24 11 3 9 6 1 42 26 14 3 41 4 30 16 7
Mannen 12 tot 18 jaar Totaal 2019* 14.350 7.690 6.210 480 700 50 110 750 110 2.830 280 80 3.440 1.380 280 1.750 1.530 260 3.020 1.820 880 310 760 110 500 840 1.120 226 119 95 7 11 1 2 12 1 43 4 1 55 22 5 28 25 4 48 29 14 5 12 2 8 14 18
Mannen 18 tot 25 jaar Totaal 2019* 30.580 10.090 7.450 360 300 140 390 480 240 2.920 820 110 5.450 2.200 590 2.440 1.740 180 6.780 4.470 1.850 430 8.100 870 6.430 4.070 1.840 334 94 65 3 4 1 4 5 1 19 9 1 62 25 7 28 21 2 80 53 22 5 97 11 77 46 21
Mannen 25 tot 45 jaar Totaal 2019* 59.990 19.150 15.070 980 190 290 550 230 370 7.760 1.270 270 8.740 4.710 1.240 2.600 1.070 330 16.320 10.160 5.480 990 17.510 1.480 13.520 7.090 2.390 210 53 40 3 1 1 2 1 0 18 4 1 31 17 5 9 4 1 65 41 22 4 69 6 53 26 9
Mannen 45 tot 65 jaar Totaal 2019* 25.860 7.680 6.210 420 40 70 110 30 60 3.790 320 80 3.130 1.590 430 960 250 130 7.760 4.540 2.820 560 6.950 770 5.010 2.370 760 94 26 21 2 0 0 0 0 0 13 1 0 11 6 2 4 1 1 30 18 11 2 26 3 18 8 3
Mannen 65 jaar of ouder Totaal 2019* 4.110 1.300 1.130 10 0 0 0 0 0 910 20 10 320 180 70 90 20 10 1.090 610 320 150 1.220 340 570 190 80 25 8 7 0 . . . . . 6 0 0 2 1 0 1 0 0 7 4 2 1 8 2 3 1 0
Vrouwen Totaal verdachten Totaal 2019* 29.310 15.290 13.080 140 40 30 50 70 100 10.300 330 40 3.010 1.250 340 1.300 730 150 5.050 3.550 1.240 70 5.010 850 3.410 1.860 480 34 17 15 0 0 0 0 0 0 12 0 0 4 2 0 2 1 0 6 4 2 0 6 1 4 2 1
Vrouwen 12 tot 18 jaar Totaal 2019* 3.970 2.810 2.510 10 10 0 10 40 10 2.090 20 10 540 150 10 360 330 30 610 460 110 30 100 10 80 70 30 66 46 41 0 0 . 0 1 0 34 0 0 9 3 0 6 6 0 10 8 2 0 2 0 1 1 0
Vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2019* 5.660 2.870 2.240 20 10 10 10 10 30 1.620 60 10 630 230 60 280 170 30 900 680 180 10 1.100 130 840 330 110 68 33 25 0 0 0 0 0 0 18 1 0 8 3 1 3 2 0 12 9 2 0 14 2 11 4 1
Vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2019* 11.540 5.430 4.560 80 10 10 20 10 50 3.440 180 20 1.140 540 160 390 160 60 2.280 1.570 580 20 2.230 330 1.600 960 250 47 21 18 0 0 0 0 0 0 13 1 0 5 2 1 2 1 0 10 7 3 0 10 2 7 4 1
Vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2019* 6.530 3.240 2.870 30 0 0 10 0 20 2.300 60 10 610 280 80 230 70 30 1.110 750 320 10 1.200 220 780 460 90 25 12 11 0 . . 0 . 0 9 0 0 2 1 0 1 0 0 4 3 1 0 5 1 3 2 0
Vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2019* 1.510 850 820 0 0 0 0 0 0 760 10 0 90 50 20 30 10 0 140 80 50 0 380 160 120 40 10 8 4 4 . . . . . . 4 0 . 0 0 0 0 0 . 1 0 0 . 2 1 1 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens