Zoekresultaten

22 resultaten voor keyword:verhuizingen
22 resultaten voor keyword:verhuizingen

Verhuisde personen van en naar de Randstad, 2000-2021

Verhuisde personen tussen Randstad, intermediaire zone en periferie, naar leeftijd en positie in het huishouden.

Cijfers

Verhuizingen Venlo, 2013-2017

Deze tabellen verschaffen inzicht in het aantal verhuisde personen van, naar en binnen Venlo.

Cijfers

Posters op een doorsnee dag 2022

Hoeveel baby's worden dagelijks geboren? En hoeveel echtparen scheiden elke dag? Immigreren er op een gemiddelde dag meer mensen naar Nederland dan dat er weggaan? Deze en nog veel meer vragen over...

Overig

Een analyse van het verhuisgedrag van zestigers

Vlak na pensionering verhuizen enkele tienduizenden zestigers naar een andere regio Drenthe, Gelderland en Zeeland krijgen er door verhuizingen de meeste zestigers bij. Uit de Randstad vertrekken zij...

Publicaties

Meer verhuizingen naar regio’s buiten de Randstad

In 2020 verhuisden meer mensen uit de Randstad dan ernaartoe. De trek uit de Randstad naar regio’s daarbuiten neemt de laatste jaren toe. Vooral stellen zonder kinderen en mensen ouder dan dertig...

Artikelen

Verhuizen en sociale voorzieningen in Almelo, 2016-2019

Verhuizingen van en naar Almelo gedurende 2016, 2017 en 2018 naar soort woning en mate waarin bewoners van corporatiehuurwoningen binnen Almelo gebruikmaken van sociale voorzieningen op 1 januari...

Cijfers

Trek uit de Randstad blijft toenemen

In 2021 verhuisden opnieuw meer mensen vanuit de Randstad naar een gemeente daarbuiten. Het aantal verhuizingen naar de Randstad daalde licht.

Artikelen

De woonsituatie na een scheiding

Dit artikel beschrijft hoe de woonsituatie van stellen zich heeft ontwikkeld 5 jaar nadat ze zijn gescheiden. Dit is onderzocht voor de periode 2014–2019.

Publicaties

Verhuisde personen tussen Randstad en andere regio's, 2015 - 2020

Verhuisde personen tussen de Randstad en regio's daarbuiten, gebaseerd op het aantal te bereiken banen.

Cijfers

Verhuizingen van en naar gemeenten, 2017 - 2020

Verhuisde personen van en naar Nederlandse gemeenten 2017 – 2020 uitgesplitst naar leeftijd.

Cijfers

Verhuizingen Parkstad 1995-2021

Dit dashboard geeft een overzicht van de verhuisde personen vanuit, naar en binnen de Parkstadregio en de zeven onderliggende gemeenten (Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld...

Cijfers

Zestigers verhuizen relatief vaak naar Drenthe

Weinig zestigers verhuizen naar een andere regio, maar vlak nadat zij stoppen met werken wat meer. Drenthe, Gelderland en Zeeland zijn belangrijke bestemmingen

Artikelen

Gemeente Groningen onderzoekt verhuisketens

Nederland kampt al een aantal jaren met een tekort aan woningen.

Artikelen

Gemiddelde koopkracht vrouwen 5 jaar na scheiding vijfde lager dan mannen

Na een scheiding valt de gemiddelde koopkracht van vrouwen aanzienlijk terug, terwijl deze bij mannen enigszins toeneemt. Wel stijgt de gemiddelde koopkracht van vrouwen in de vijf jaar na de...

Artikelen

55-plussers liefst zo lang mogelijk in eigen woning

Als de huidige woning in de toekomst (toch) niet geschikt blijkt te zijn om in te blijven wonen, zeggen 55-plussers vaker de voorkeur te geven aan het aanpassen van de woning dan aan verhuizen.

Artikelen

Bevolkingskrimp in begin coronacrisis

De bevolking krimpt, niet alleen door oversterfte, maar ook door de afgenomen immigratie aan het begin van de coronacrisis.

Artikelen

Inwonersprofielen Leiden in verhuizingendashboard

Aan het dashboard ‘Verhuizingen op de kaart, 2017 en 2018’ zijn voor de gemeente Leiden de inwonersprofielen toegevoegd.

Cijfers

Verhuisbewegingen, Stedelijk gebied Eindhoven, 2020

Verhuisbewegingen naar achtergrondkenmerken, Stedelijk gebied Eindhoven, 2020

Cijfers

Verhuisbewegingen Parkstad 2019-2020

Dit dashboard laat de verhuisbewegingen zien van inwoners uit de zeven Parkstadgemeenten.

Cijfers

Verhuizingen op de kaart, 2017 t/m 2020

Dit dashboard laat de verhuisbewegingen zien van personen tussen gemeenten, binnen gemeenten en van en naar het buitenland.

Cijfers

Verhuizingen op de kaart, 2017 en 2018

Verhuisstromen tussen gemeenten en wijken in 2017 en 2018

Cijfers

Verhuizingen op de kaart, 2017

Verhuisstromen tussen gemeenten en wijken

Cijfers