Zoekresultaten

8 resultaten voor keyword:Gelderland
8 resultaten voor keyword:Gelderland

Bedrijfsbeëindigingen Oost-Gelderland, 2018-2021

Opgeheven bedrijfsvestigingen in Oost-Gelderland, naar gemeente, grootteklasse en bedrijfstak, 2018 t/m 2021.

Cijfers

Arbeidsmarkt Oost-Gelderland, 2019-2021

Arbeids- en uitkeringssituatie van personen in Oost-Gelderland, naar gemeente en achtergrondkenmerken, 2019 en 2021.

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters, Oost-Gelderland, 2018-2020

Percentage voortijdig schoolverlaters, doorstromers en uitstromers uit het onderwijs, naar gemeente, 2018 t/m 2020.

Cijfers

Arbeidsmarkt Oost-Gelderland, 2019-2020

Arbeids- en uitkeringssituatie van personen in Oost-Gelderland, naar gemeente en achtergrondkenmerken, 2019 en 2020.

Cijfers
Cijfers

Energietransitiematrix Oost-Gelderland, 2018 (herziene versie)

Indicatoren voor de energietransitie voor gemeenten, wijken en buurten in Oost-Gelderland: energielabels, energieverbruik, zonnepanelen en energierekening.

Cijfers

Kwetsbare jongeren, Oost-Gelderland, 2018-2020

Kinderen die opgroeien in gezinnen met bijstand of een laag inkomen en kinderen van gescheiden ouders, naar gemeente, 2018 t/m 2020.

Cijfers

Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland

Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland

Cijfers