Zoekresultaten

12 resultaten voor keyword:Kempen
12 resultaten voor keyword:Kempen

Kenniswerkers Kempengemeenten en omgeving, 2014-2017

Niet-Nederlandse kenniswerkers woonachtig in de Kempengemeenten en omgeving, 2014-2017 (15-66 jaar), naar div. kenmerken

Cijfers

Pilot Economie Bladel, 2014 en 2016

Maatwerktabellen over bedrijvigheid in de gemeente Bladel.

Cijfers

Vervoersstromen de Kempen, 2016

Maatwerktabellen over woon-werkregio’s en woon-schoolregio’s in de Kempen.

Cijfers

Twee derde Kempense verhuizers blijft in de streek

In 2016 verkaste 56% Van verhuizende Kempenaren naar andere woning in gemeente, 12% naar andere gemeenten in de streek

Artikelen

Sociaal Domein in Eersel, 2018-2020

Visualisatie over het Sociaal Domein in de gemeente Eersel.

Cijfers

Verhuizingen en omzetontwikkeling Eersel, 2012-2016

Cijfers over de omzetontwikkeling en verhuisbewegingen in de gemeente Eersel voor de jaren 2012 tot en met 2016

Cijfers

Armoedemonitor Kempengemeenten, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de Kempengemeenten uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Cijfers

Kinderopvang(toeslag) de Kempen, 2019

Tabellen over 4 gemeenten in de Kempen met gebruik van en recht op kinderopvang in 2019, naar wijk, buurt, soort opvang en gegevens van de aanvragers en kinderen.

Cijfers

Pilot Kempengemeenten - monitor woonvisie, 2017 (herziene versie)

Een gedetailleerd beeld krijgen van de lokale woningmarkt en van de inwonerprofielen in de Kempengemeenten.

Cijfers

Pilot Jeugdcriminaliteit RDC Kempengemeenten

Tabellen bevolking, criminaliteit, verdachten, haltjongeren, bijstandsgezinnen, jeugdzorg en echtscheidingen.

Cijfers

Armoedescan, 2016-2018

Financieel kwetsbaren in gemeenten: inzicht in subgroepen en gebruik van minimaregelingen, 2016-2018

Cijfers

Verhuizingen op de kaart, 2017 t/m 2020

Dit dashboard laat de verhuisbewegingen zien van personen tussen gemeenten, binnen gemeenten en van en naar het buitenland.

Cijfers