Zoekresultaten

27 resultaten voor keyword:Schagen
27 resultaten voor keyword:Schagen

Pagina 1 van 2

Datagestuurd werken in Schagen en Den Helder

Dit project gaat over datagestuurd werken aan arbeidsre-integratie in Schagen en Den Helder

Cijfers

Armoederegelingen, Schagen 2019

Doelgroepen en gebruik voor twee gemeentelijke regelingen (Geluksbudget en Meedoen 65+) in Schagen, 2019.

Cijfers

Wmo naar inkomen en eerste voorziening, Schagen 2020

Het inkomen van personen met een Wmo-voorziening, het aantal, en de eerste Wmo-voorziening, in Schagen 2020.

Cijfers

Drukte op de woningmarkt Schagen, 2020

Woningmarktdashboard Schagen en Noord-Holland

Cijfers

Eerste Research Data Center in Schagen van start

In dit Research Data Center werken de gemeente Schagen en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen om lokale beleidsvragen te beantwoorden.

Artikelen

Buitenlandse werknemers in Schagen, 2018

Tabellen en kaart met verschillende achtergrondkenmerken van werknemers geboren in het buitenland die wonen of werken in de gemeente Schagen.

Cijfers

Schulden in Schagen, oktober 2020

Personen in Schagen met problematische schulden in oktober 2020, naar verschillende achtergrondkenmerken.

Cijfers

Armoedemonitor gemeente Schagen, 2015

Cijfers over lage inkomens en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Schagen, 2015.

Cijfers

Jeugdbeleid gemeenten Schagen en Den Helder, 2016

Cijfers over gebruik en uitstroom van jeugdhulp, naar kenmerken van kinderen en ouders, en levensgebeurtenissen, 2016

Cijfers

Energiearmoede in Schagen, 2020

Energiearmoede in de gemeente Schagen op wijkniveau in 2020

Cijfers

Inschrijfplichtige buitenlandse werknemers in Schagen

Tabellen en grafieken met verschillende achtergrondkenmerken van inschrijfplichtige werknemers geboren in het buitenland die werken in de gemeente Schagen.

Cijfers

Jeugdhulp en sociale cohesie in Schagen, 2012-2018

Het CBS onderzocht het verband tussen sociale cohesie en jeugdhulp, en concludeert dat een hogere sociale cohesie samengaat met minder jeugdhulp.

Cijfers

Huur- en zorgtoeslag in Schagen, 2014-2016

Het aantal 55-plus huishoudens in Schagen dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Cijfers

Schulden in Schagen, oktober 2020 - uitbreiding

Personen in Schagen met problematische schulden in oktober 2020, naar verschillende achtergrondkenmerken.

Cijfers

Vergrijzing in Schagen, 2013-2022

Hoeveel 75+’ers wonen er in Schagen en de kernen rondom Schagen?

Cijfers

Werknemers Energy & Health Campus Schagen, dec 2020

Kenmerken van werknemers op de Energy & Health Campus in Schagen, december 2020

Cijfers

Armoedemonitor gemeente Schagen, 2018

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Scahgen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2018.

Cijfers

Verkleuring op bedrijventerreinen in Schagen, 2010-2018

Ontwikkeling type bedrijvigheid bedrijventerreinen in Schagen, 2010-2018

Cijfers

Duurzame uitstroom uit de bijstand, Schagen 2019-2020

Personen met bijstand op 1 januari die uitstromen naar een baan in Schagen en Nederland, 2019 en 2020.

Cijfers

Energietransitiematrix Schagen deel 1: basisindicatoren (herziene versie)

Indicatoren voor energietransitie voor wijken en buurten in Schagen: energielabels, energieverbruik, zonnepanelen, energierekening.

Cijfers

Seizoenspatroon van buitenlandse werknemers in Schagen, 2018

Werknemers geboren in het buitenland die werken bij een bedrijf in de gemeente Schagen, naar maand en bedrijfstak, 2018.

Cijfers

Leegstand bedrijven en winkels in Schagen, 2018

Een kaart van Schagen waarop te zien is in welke delen van bedrijventerreinen en winkelgebieden relatief veel of weinig leegstand is.

Cijfers

Zorgkosten en armoede in Schagen, 2019

Tabellen over de zorgkosten en het gemeentepakket in de gemeente Schagen en uitgesplitst naar leeftijd en inkomen.

Cijfers

Bereidheid energietransitiemaatregelen Schagen 2018

Tabel met de gemiddelde score van inwoners van Schagen per wijk en buurt op het gebied van zeven indicatoren over de houding van mensen op het gebied van energiebesparing.

Cijfers

Verhuizingen op de kaart, 2017 t/m 2020

Dit dashboard laat de verhuisbewegingen zien van personen tussen gemeenten, binnen gemeenten en van en naar het buitenland.

Cijfers