Redenen om te reizen: woon-werk

© Rob Huibers / HH.

Woon- en werklocatie

Door het combineren van administratieve loonaangiftegegevens met enquêtegegevens over regionale werkgelegenheid, kan per woon- en werkregio het aantal banen van werknemers in kaart gebracht worden. Het betreft data gebaseerd op gegevens over banen van werknemers in loondienst. ZZP’ers en andere zelfstandigen maken geen deel uit van de schattingen.

Deze data geeft inzicht in het aantal banen van werknemers waarvoor mogelijk een reis wordt gemaakt van een bepaalde woonlocatie naar een werklocatie. De gemeente waar iemand werkt, kan dezelfde gemeente zijn als de gemeente waar deze werknemer woont, maar het is ook mogelijk dat woon- en werkgemeente verschillen. Het is, op basis van de banen van werknemers, niet bekend hoe vaak mensen van en naar de woon/werklocatie reizen of op welke manier ze reizen, met de auto, het openbaar vervoer of met een ander vervoersmiddel. Daarnaast kunnen werknemers, afhankelijk van het type beroep, meer of minder dagen thuis werken.


Door in de bovenstaande visualisatie één werkgemeente te kiezen, wordt er voor de gekozen gemeente getoond uit welke woongemeentes werknemers volgens het onderzoek afkomstig zijn, en om hoeveel banen het gaat. In dit onderzoek is meegenomen dat werknemers meerdere banen kunnen hebben. Het gaat hier niet over werknemers die de reis daadwerkelijk afleggen, maar om het aantal banen van werknemers waarvan de woongemeente bekend is en een benadering van de werklocatie in dezelfde of een andere gemeente.

In de visualisatie hierboven werkt het andersom: door één woongemeente te kiezen, wordt voor deze woongemeente het aantal banen getoond, uitgesplitst naar de gemeente waar mensen werken. Banen van werknemers die in dezelfde gemeente wonen en werken worden ook getoond.

Toelichting:

Het betreft cijfers over het jaar 2020. In de administratieve gegevens over loonaangiften worden gegevens over ‘banen’ geregistreerd. In de visualisaties is het aantal banen van werknemers weergegeven. De woon- en werklocaties zijn in de statistiek ‘Banen van werknemers naar woon- en werkregio’ per baan bepaald. De gemeente waarin de werkgever is gevestigd, kan afwijken van de daadwerkelijke werklocatie. Zo wordt bijvoorbeeld bij supermarkten vaak de dichtstbijzijnde vestiging als werklocatie genomen, terwijl de werknemer wellicht op een andere locatie werkt. Uitzendkrachten worden gerekend tot de gemeente waar het uitzendbureau is gevestigd, niet bij de gemeente waar de inlener is gevestigd. Ook in andere gevallen kan de werklocatie van werknemers afwijken van de vestiging van de werkgever. Een werknemer kan meerdere banen hebben en deze banen kunnen ook verschillende werklocaties hebben.

Een onderzoeksbeschrijving is beschikbaar.

De data van deze visualisatie zijn te downloaden via de downloadknop in de visualisatie of via het opendataportaal van het CBS.