© CBS / Nikki van Toorn

Hoe ver reist Nederland?

Hoeveel kilometers reizen we jaarlijks met het openbaar vervoer?

Inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder reisden in 2019 in eigen land gezamenlijk bijna 212 miljard kilometer. Daarvan reisden ze 23,9 miljard kilometer met de trein en 6,2 miljard kilometer met de bus, tram of metro. Dit is 14,2 procent van het totale aantal reizigerskilometers. Als bestuurder van een auto werden de meeste kilometers afgelegd, namelijk de helft van alle reizigerskilometers.

Hoe meer mensen in een provincie wonen, hoe meer kilometers zij gezamenlijk kunnen reizen. In 2019 maakten de inwoners van de provincie met de meeste mensen, Zuid-Holland, de meeste reizigerskilometers: een vijfde deel van de totale kilometers. Van alle gereisde kilometers door inwoners van Zuid-Holland werd 16,9 procent afgelegd met het openbaar vervoer.

In de onderstaande visualisatie is te zien hoeveel reizigerskilometers inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder per woonprovincie met het openbaar vervoer in Nederland aflegden, vergeleken met andere vervoermiddelen. De woonprovincie hoeft niet overeen te komen met de provincie waar de verplaatsingen zijn gemaakt. Door met de muis over een provincie te gaan, worden de totale reizigerskilometers voor 2019 per vervoermiddel afgelegd door de inwoners van de gekozen provincie (linker grafiek) en door de inwoners van Nederland getoond (rechter grafiek). De cijfers van de gemiddelde afgelegde afstand per persoon per provincie zijn te zien in de rechter visualisatie op deze pagina.

De cijfers in de visualisaties komen uit deze StatLinetabel.

Over het onderzoek

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de gegevens van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). ODiN is een enquête waarin aan een deel van de Nederlandse bevolking wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar op te geven waar ze die dag naartoe zijn gegaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurde om er te komen. Het doel van dit onderzoek is om bruikbare informatie te leveren over de dagelijkse mobiliteit van de inwoners van Nederland aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, andere beleids- en onderzoeksinstanties en de maatschappij. De informatie wordt onder andere gebruikt bij het ontwikkelen en toetsen van het verkeer- en vervoerbeleid in Nederland.

Toelichting:

De doelpopulatie van het ODiN bestaat uit alle in Nederland woonachtige personen van 6 jaar en ouder in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen.
ODiN gaat over de dagelijkse mobiliteit in Nederland. Bovenstaande visualisatie omvat reizigerskilometers van reguliere verplaatsingen, inclusief binnenlandse vakantiemobiliteit, plus (werkgerelateerde) serieverplaatsingen. De reizigerskilometers zijn exclusief (beroepsmatig) wegvervoer met een zwaar vrachtvoertuig.

ODiN rapporteert alleen over verplaatsingen op Nederlands grondgebied. Bij grensoverschrijdende verplaatsingen wordt het buitenlandse deel buiten beschouwing gelaten.
De toedeling naar regio is enkel gebaseerd op de regio waar de respondent woont en hoeft niet overeen te komen met de regio waar de verplaatsingen zijn gemaakt.

Er is een korte onderzoeksbeschrijving van het ODiN beschikbaar. De data van deze visualisatie zijn te downloaden via de downloadknop in de visualisatie, via het opendataportaal van het CBS of via deze StatLinetabel. In de StatLinetabel worden ook de ondergrens en bovengrens getoond van een waarde, gebaseerd op 95 procent betrouwbaarheidsmarges. De onderliggende cijfers van de visualisaties en meer cijfers en uitleg zijn terug te vinden op StatLine.