Hoe ver reist Nederland?

rijdende bus
© CBS / Nikki van Toorn

Hoeveel kilometers reizen we jaarlijks met het openbaar vervoer?

Inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder legden in coronajaar 2020 binnen Nederland gezamenlijk 152 miljard reizigerskilometers af. Daarvan werd 12,5 miljard kilometer gereisd met het openbaar vervoer. In 2019 reisden inwoners 30,6 miljard kilometer met het openbaar vervoer (van het totaal van bijna 219 miljard reizigerskilometers in 2019). Openbaar vervoerreizigers legden in 2020 9,6 miljard kilometer af met de trein en 2,9 miljard kilometer met bus, tram of metro. In 2019 was dit meer: 24,1 miljard kilometer met de trein en 6,5 miljard kilometer met bus, tram of metro. In 2020 reisden inwoners van Nederland 8,2 procent van het totaal aantal reizigerskilometers met het openbaar vervoer. Een jaar eerder was dit bijna 14 procent. Zowel in 2019 als in 2020 werden de meeste kilometers afgelegd als bestuurder van een auto: bijna 50 procent in 2019 en bijna 52 procent in 2020 van het totale aantal kilometers.

De inwoners van Zuid-Holland, de provincie met de meeste inwoners, maakten zowel in 2019 als in 2020 de meeste reizigerskilometers; ongeveer een vijfde van de totale kilometers van alle inwoners van Nederland. In 2020 reisden inwoners van Zuid-Holland 8,5 procent van hun totale kilometers met het openbaar vervoer. In 2019 was dit 16,4 procent.

In de onderstaande visualisatie is te zien hoeveel reizigerskilometers inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder per woonprovincie met het openbaar vervoer in Nederland aflegden, vergeleken met andere vervoermiddelen. De woonprovincie hoeft niet overeen te komen met de provincie waar de verplaatsingen zijn gemaakt. Door met de muis over een provincie te gaan, worden de totale reizigerskilometers voor 2020 per vervoermiddel afgelegd door de inwoners van de gekozen provincie (linker grafiek) en door de inwoners van Nederland getoond (rechter grafiek). De cijfers van de gemiddelde afgelegde afstand per persoon per provincie zijn te zien in de rechter visualisatie op deze pagina.

De cijfers in de visualisaties komen uit deze StatLinetabel.

Over het onderzoek

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de gegevens van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). ODiN is een enquête waarin aan een deel van de Nederlandse bevolking wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar op te geven waar ze die dag naartoe zijn gegaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurde om er te komen. Het doel van dit onderzoek is om bruikbare informatie te leveren over de dagelijkse mobiliteit van de inwoners van Nederland aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, andere beleids- en onderzoeksinstanties en de maatschappij. De informatie wordt onder andere gebruikt bij het ontwikkelen en toetsen van het verkeer- en vervoerbeleid in Nederland.

Toelichting:

De doelpopulatie van het ODiN bestaat uit alle in Nederland woonachtige personen van 6 jaar en ouder in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen.

ODiN gaat over de dagelijkse mobiliteit in Nederland. De bovenstaande visualisatie omvat reizigerskilometers van reguliere verplaatsingen, inclusief binnenlandse vakantiemobiliteit, plus (werkgerelateerde) serieverplaatsingen. De reizigerskilometers zijn exclusief (beroepsmatig) wegvervoer met een zwaar vrachtvoertuig.
ODiN rapporteert alleen over verplaatsingen op Nederlands grondgebied. Bij grensoverschrijdende verplaatsingen wordt het buitenlandse deel buiten beschouwing gelaten.

De toedeling naar regio is enkel gebaseerd op de regio waar de respondent woont en hoeft niet overeen te komen met de regio waar de verplaatsingen zijn gemaakt.

Er is een korte onderzoeksbeschrijving van het ODIN beschikbaar. De data van deze visualisatie zijn te downloaden via de downloadknop in de visualisatie, via het opendataportaal van het CBS of via deze StatLinetabel. In deze StatLinetabel worden ook de ondergrens en bovengrens getoond van een waarde, gebaseerd op 95 procent betrouwbaarheidsmarges. De onderliggende cijfers van de visualisaties en meer cijfers en uitleg zijn terug te vinden op StatLine.