OV-Monitor CBS & Translink

© Nikki van Toorn (CBS)

Translink logo

Het openbaar vervoer (OV) in Nederland is een belangrijke pijler van de samenleving. Het draagt ertoe bij dat mensen naar hun werk, school en familie kunnen reizen. In onze dynamische samenleving is informatie over het gebruik van het openbaar vervoer van groot belang, voor beleidsmakers, OV-bedrijven en voor de reiziger. De samenleving vraagt om meer informatie over het openbaar vervoer. In deze OV-monitor brengen het CBS en Translink het openbaar vervoer in samenhang met andere vervoermiddelen in beeld, en wordt antwoord gegeven op vragen als waarom reizen mensen met het openbaar vervoer, hoe vaak doen ze dat en hoe ver?

Translink en het CBS werken samen aan de ontwikkeling van deze OV-monitor. In de OV-monitor worden landelijke cijfers over het openbaar vervoer ontsloten, en worden relaties gelegd met andere vormen van vervoer. Daarbij worden verschillende bronnen gebruikt, waaronder OV-chipkaart data van Translink, en data van het CBS die door middel van registers en nationale enquêtes zijn verzameld.

Deze monitor is nog niet af, er zullen uitbreidingen volgen. Het belangrijkste doel in deze eerste fase is het verzamelen van reacties om te onderzoeken hoe deze monitor verder kan worden uitgebreid, en zodoende nog beter kan voldoen aan de wensen van gebruikers. Dat kan bijvoorbeeld door nieuwe data toe te voegen van stichtingen, overheden en OV-bedrijven, of door het toepassen van nieuwe visualisaties.

Heeft u vragen over de getoonde statistiek? Neem daarvoor contact op met het CBS.

Heeft u vragen over inzichten rond het gebruik van het openbaar vervoer? Bezoek de website van Translink www.translink.nl/library of stuur uw vraag of opmerking naar data@translink.nl.