Afstand tot het station en autobezit per gemeente.

verkeerssituatie
© Nikki van Toorn (CBS)

Hoe ver wonen we van het station en hoeveel auto’s bezit een huishouden gemiddeld per gemeente?

Hoe vaak mensen gebruik maken van de trein lijkt mede af te hangen van hoe dicht mensen bij een treinstation in de buurt wonen. Inwoners van Nederland moesten in 2020 gemiddeld 5,1 kilometer over de weg afleggen naar het dichtstbijzijnde treinstation in eigen land. Van alle Nederlandse gemeenten woonden de inwoners van de Noord-Hollandse gemeenten Zandvoort en Diemen met 1,0 kilometer gemiddeld het dichtst bij een treinstation. Inwoners van de Zeeuwse gemeente Sluis moesten, met gemiddeld 48,9 kilometer, het verst naar een treinstation in eigen land reizen.

Naast de nabijheid van een treinstation is het ook relevant om te kijken naar het autobezit. Gemiddeld had een Nederlands huishouden 1,0 auto in 2020. Het gemiddelde autobezit per huishouden was in 2020 met 0,4 auto’s per huishouden het laagst in de gemeente Amsterdam. De meeste auto’s per huishouden waren te vinden in de gemeente Staphorst: 1,5 auto’s per huishouden.

In de onderstaande kaarten kan per gemeente het gemiddelde autobezit per huishouden vergeleken worden met de gemiddelde afstand vanaf de woonlocatie tot aan het dichtstbijzijnde treinstation. Door met de muis over de kaarten te gaan, verschijnt linksboven in de linker kaart een zoekfunctie, waarmee naar gemeente kan worden gezocht.

Toelichting:

De gegevens over autobezit zijn afkomstig uit de statistiek “motorvoertuigenpark” op basis van het kentekenregister van RDW. Er is een onderzoeksbeschrijving van het motorvoertuigenpark beschikbaar. Het peilmoment is 1 januari 2020. Het autobezit per huishouden per gemeente wordt berekend door het totaal aantal personenauto’s van natuurlijke personen (particulieren, eenmanszaken, maatschappen etc.) in een gemeente te delen door het aantal huishoudens in dezelfde gemeente. De cijfers over autobezit per huishouden zijn te vinden in deze tabel.

De gegevens over nabijheid van treinstations zijn afkomstig uit de Nabijheidsstatistieken. Het peilmoment is 1 januari 2020. De afstand van een bewoond adres tot het dichtstbijzijnde adres van een treinstation wordt berekend over de verharde (auto)weg, dus niet over fiets- en voetpaden. Wegen en treinstations buiten Nederland zijn niet meegenomen. De cijfers in de linker visualisatie hierboven komen uit deze StatLinetabel.

De gegevens over een gemeente kunnen door geheimhouding en/of afronding afwijken van de som van de onderliggende wijken in de desbetreffende gemeente.