© Nikki van Toorn (CBS)

Afstand tot het station en autobezit per gemeente.

Het gebruik van het OV wordt mede bepaald door de nabijheid van het OV. In deze visualisatie wordt afstand vanaf de woonlocatie tot aan het treinstation afgezet tegen het bezit van een alternatief vervoermiddel. Om de gemeentes en wijken onderling vergelijkbaar te maken, is autobezit afgezet tegen het aantal huishoudens in een specifieke wijk.

Toelichting

De gegevens over autobezit zijn afkomstig uit het Motorvoertuigenpark
Er is een onderzoeksbeschrijving van het Motorvoertuigpark beschikbaar. Peildatum 1-1-2018.

De gegevens over nabijheid van treinstation zijn afkomstig uit de Nabijheidsstatistieken. Peildatum: 2018
Als de afstand tot een treinstation niet te bepalen is, wordt waarde -1 weergegeven.

De gegevens over gemeente kunnen afwijken van de som van de onderliggende wijken.