© CBS / Nikki van Toorn

Verplaatsingen gedurende de dag en per maand

Op welke tijdstippen van de dag wordt het vaakst met het openbaar vervoer gereisd voor verschillende weekdagen en maanden?Op werkdagen in 2019 vonden gemiddeld de meeste check-ins in het openbaar vervoer plaats in de ochtendspits tussen 8 en 9 uur, en daarna in de avondspits tussen 17 en 18 uur (respectievelijk 452,1 duizend en 419,9 duizend check-ins).
In 2020 was het aantal check-ins door de coronacrisis een stuk lager. Op werkdagen werd er het meest ingecheckt in de avondspits tussen 17 en 18 uur (193,1 duizend) en tussen 16 en 17 uur (190,7 duizend). Tussen 8 en 9 uur waren er minder check-ins (189,5 duizend) dan in de avondspits. Dit was 58 procent lager dan in 2019.

Op zaterdag en zondag was het aantal check-ins lager dan op werkdagen. Zowel in 2020 als in 2019 waren de meeste check-ins in het weekend in de middaguren. In 2020 was dit tussen 13 en 14 uur 89,8 duizend keer en tussen 14 en 15 uur 90,8 duizend maal. In 2019 waren dit respectievelijk 162,4 duizend en 163,2 duizend check-ins.

In april 2020 was het aantal check-ins gemiddeld het laagst. Dat was ten tijde van de eerste lockdown, toen reizen met het openbaar vervoer alleen was toegestaan bij cruciale reizen. Vanaf midden maart tot midden mei verschoof de piek in de ochtendspits op werkdagen naar een uur eerder, tussen 7 en 8. Ook was er een lichte verschuiving in de avondspits van tussen 17 en 18 uur naar tussen 16 en 17 uur. In juni steeg het aantal check-ins, daarna wisselde het aantal check-ins.

De onderstaande visualisatie toont het gemiddelde aantal inchecktransacties met de OV-chipkaart in 2020 en 2019 (de referentie), naar tijdstip van inchecken. Omdat één reiziger meerdere malen kan inchecken, is het aantal check-ins hoger dan het aantal reizigers. De cijfers van deze grafiek zijn samengesteld uit de cijfers van Translink op deze pagina.

Toelichting

De informatie over het aantal check-ins in het openbaar vervoer is samengesteld uit OV-chipkaarttransacties die door Translink zijn verwerkt (zie ook deze pagina). Dit is het aantal check-ins op basis van anonieme, persoonlijke en zakelijke OV-chipkaarten. Gegevens van andere betaalmethoden, zoals wegwerpkaartjes en barcodes zijn niet inbegrepen. Het aantal instappers (check-ins) wordt vergeleken met een gemiddelde en vergelijkbare dag (maandag, dinsdag etc.) uit dezelfde maand van vorig jaar over heel Nederland, de referentiewaarde.

Deze referentiewaarden worden bepaald door Translink. Om effecten van vakanties en feestdagen zoveel mogelijk te compenseren, neemt Translink vanaf 25 maart 2020 de dagen met de hoogste en de laagste waarde niet mee in deze gemiddelden.