Afstand tot treinstation, autobezit per wijk

© CBS / Nikki van Toorn

Hoe ver wonen we van het treinstation en hoeveel auto’s bezit een huishouden gemiddeld per wijk?

Hoe vaak mensen gebruik maken van de trein lijkt mede af te hangen van hoe dicht mensen bij een treinstation in de buurt wonen. Inwoners van Nederland moesten in 2020 gemiddeld 5,1 kilometer over de weg afleggen naar het dichtstbijzijnde treinstation in eigen land. Van alle Nederlandse wijken woonden de inwoners van de wijken Centrum in de gemeente Delfzijl, Heemstede west van de spoorbaan in de gemeente Heemstede en Daarlerveen in de gemeente Hellendoorn met 0,4 kilometer gemiddeld het dichtst bij een treinstation. Inwoners van de wijk Retranchement in Sluis moesten, met gemiddeld 58,2 kilometer, het verst naar een treinstation in eigen land reizen.

Naast de nabijheid van een treinstation is het ook relevant om te kijken naar het autobezit. Een huishouden in Nederland had gemiddeld 1,0 auto in 2020. De meeste auto’s per huishouden in 2020 waren te vinden in de wijk Hoogenweg in de gemeente Hardenberg: 2,3 auto’s per huishouden. Het gemiddelde autobezit per huishouden was met 0 auto’s per huishouden het laagst in de wijken Wageningen Universiteit in de gemeente Wageningen en Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer.

In de onderstaande kaarten kan per wijk het gemiddelde autobezit per huishouden worden vergeleken met de gemiddelde afstand vanaf de woonlocatie tot aan het dichtstbijzijnde treinstation Door met de muis over de kaart te gaan, verschijnt linksboven in de linker kaart een zoekfunctie, waarmee naar de gemeente van een specifieke wijk kan worden gezocht.

Toelichting:

De gegevens over autobezit zijn afkomstig uit de statistiek “motorvoertuigenpark” op basis van het kentekenregister van RDW. Er is een onderzoeksbeschrijving van het motorvoertuigenpark beschikbaar. Het peilmoment is 1 januari 2020. Het autobezit per huishouden per wijk wordt berekend door het totaal aantal personenauto’s van natuurlijke personen (particulieren, eenmanszaken, maatschappen etc.) in een wijk te delen door het aantal huishoudens in dezelfde wijk. Voor de wijken die uit minder dan 50 huishoudens bestaan, is geen gemiddeld autobezit berekend. De cijfers over autobezit per huishouden zijn te vinden in deze tabel.

De gegevens over nabijheid van treinstation zijn afkomstig uit de Nabijheidsstatistieken. Het peilmoment is 1 januari 2020. De afstand van een bewoond adres tot het dichtstbijzijnde adres van een treinstation wordt berekend over de verharde (auto)weg, dus niet over fiets- en voetpaden. Wegen en treinstations buiten Nederland zijn niet meegenomen. Als de afstand tot een treinstation niet te bepalen is, wordt een ‘.’ weergegeven. De cijfers in de linker visualisatie hierboven komen uit deze StatLinetabel.