© CBS / Nikki van Toorn

Afstand tot treinstation, autobezit per wijk

Onderstaande visualisatie toont het autobezit per huishouden vergeleken met data over de gemiddelde afstand tot het treinstation per wijk.