Groene groei

In de visualisatie worden de trends van de indicatoren per thema in Nederland (linkerkant) en de positie van Nederland in de Europese Unie of de OESO (rechterkant) samengevat in de gekleurde bolletjes. Een rode kleur geeft aan dat de trend negatief is, geel geeft een neutrale ontwikkeling aan en groen een positieve trend.

Na het doorklikken op een thema worden de onderliggende indicatoren zichtbaar. In een korte tekst onder de grafiek wordt de indicator verder toegelicht. Voor sommige indicatoren is informatie over bedrijfstakken beschikbaar.
De definities van de indicatoren voor de trend in Nederland kunnen afwijken van de gehanteerde definitie voor de internationale benchmarking.