Zoekresultaten

111 resultaten voor keyword:deeltijdbanen
111 resultaten voor keyword:deeltijdbanen

Pagina 1 van 5

Deeltijdwerk in Europa neemt toe, Nederland blijft koploper

In 2013 had de helft van de werkenden in Nederland een deeltijdbaan. Hiermee staat ons land binnen de Europese Unie veruit bovenaan.

Artikelen

Partners meest te spreken over combinatie voltijd- en deeltijdbaan

Bij twee derde van de paren hadden in 2007 beide partners een betaalde baan. Bij paren met kinderen is de meest voorkomende combinatie een voltijdbaan plus een deeltijdbaan.

Artikelen
Artikelen

Nederland is Europees kampioen deeltijdwerken

Nergens in de Europese Unie (EU) wordt zo veel in deeltijd gewerkt als in Nederland.

Artikelen

Flexibel aan de slag als schoonmaker

Zeven op de tien mensen die in 2015 een baan vonden en geen onderwijs volgden, ging aan de slag in een flexibele baan. De rest van deze baanvinders ging aan het werk als zelfstandige of vond vast...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Bij jonge parttimers verdient vrouw meer dan man

Van de parttimers verdienden jonge vrouwen (15-27) in 2014 meer dan jonge mannen

Artikelen

Werkende alleenstaande moeders vaak in voltijdbaan

Het aandeel werkenden onder alleenstaande moeders ligt lager dan onder moeders met een partner. Werkende alleenstaande moeders hebben daarentegen relatief vaak een deeltijdbaan van ten minste 28 uur...

Artikelen

Consument haalt hand van de knip bij kapper

De omzet van kappers en schoonheidsspecialisten is in 2015 met 4,2 procent gestegen tot ruim 2,1 miljard euro.

Artikelen

Moeder blijft in deeltijd werken als kinderen ouder worden

Na de geboorte van het eerste kind blijven de meeste moeders actief op de arbeidsmarkt. De deeltijdbaan is favoriet.

Artikelen

Aantal deeltijders groeit harder dan aantal voltijders

In het tweede kwartaal van 2008 bestond de werkzame beroepsbevolking uit 7,4 miljoen personen, Sinds het vierde kwartaal van 2005 is aantal werkenden onafgebroken gegroeid. Het aantal deeltijders...

Artikelen

Wel werk, maar niet economisch zelfstandig

Sociaaleconomische trends 2015: Van alle mannen van 20 tot 65 jaar met werk had 13 procent in 2013 een arbeidsinkomen onder het bijstandsniveau. Werkende vrouwen waren tweemaal zo vaak niet in staat...

Artikelen
Artikelen

Weinig anderhalfverdieners willen arbeidsduur veranderen

Paren waarvan de man voltijd en de vrouw deeltijd werkt, willen het minst vaak hun arbeidsduur aanpassen.

Artikelen

Emancipatie

Het dossier Emancipatie toont cijfers over de verschillen tussen vrouwen en mannen op het gebied van arbeidsdeelname, deeltijd werken, arbeid en zorg, inkomens en gezondheid.

Artikelen

Arbeidsdeelname van paren

Sociaal-economische Trends, 3e kwartaal 2005

Artikelen

Nederlanders zijn minder gaan werken

Sociaal-economische trends, 1e kwartaal 2005

Artikelen

Steeds meer moeders met grotere deeltijdbaan

Het percentage moeders met een deeltijdbaan is ook in 2008 verder gestegen. Vorig jaar werkten bijna zes van de tien vrouwen met minderjarige kinderen in deeltijd.

Artikelen

Meer werkenden met kleine deeltijdbaan

In het eerste kwartaal van 2021 waren er 83 duizend meer werkenden met een kleine deeltijdbaan (minder dan 12 uur per werkweek) dan een jaar eerder. Dit aantal nam ook al toe in het derde en vierde...

Artikelen

Nederlandse ouders gebruiken vaakst kinderopvang in EU

Driekwart van de Nederlandse kinderen onder 3 jaar kreeg in 2014 opvang. Dat is het hoogste aandeel binnen de EU.

Artikelen

Wil niet meer uren werken

Analyse beroepsbevolking: parttimers die niet meer uren willen of kunnen werken

Artikelen

Minder deeltijders die meer uren zouden willen werken

Sinds 2014 neemt het aantal personen dat in deeltijd werkt en meer uren zou willen werken af. Waren er in 2014 nog 583 duizend deeltijdwerkers die meer uren willen werken, in 2018 was dit...

Artikelen