Zoekresultaten

56 resultaten voor keyword:horeca
56 resultaten voor keyword:horeca

Pagina 1 van 3

Omzetontwikkeling mkb binnenstad Utrecht per kwartaal, 2019 en 2020

Tabel met omzetontwikkeling mkb detailhandel en horeca in de binnenstad van Utrecht in alle kwartalen van 2019 en 2020.

Cijfers

Ondernemersvertrouwen hoger aan begin derde kwartaal

Het ondernemersvertrouwen nam aan het begin het derde kwartaal van 2021 verder toe en bereikte het hoogste niveau sinds het begin van de meting in 2008.

Artikelen

Ondernemers in door corona getroffen bedrijfstakken somber

Het ondernemersvertrouwen is in het eerste kwartaal van 2021 iets afgenomen en nog steeds negatief. Het vertrouwen van direct door de lockdownmaatregelen getroffen bedrijfstakken is afgenomen,...

Artikelen

Feiten en cijfers over de horeca

In het eerste kwartaal 2020 waren er binnen de horeca 61 775 bedrijven. Het merendeel (61 715 bedrijven) was midden- en kleinbedrijf (mkb).

Artikelen

Toename nieuwe vacatures in 2021 voor alle beroepen

Na een periode van 6 jaar waarin het aantal nieuwe vacatures onafgebroken toenam, daalde het in 2020 met 241 duizend tot 1,0 miljoen. In 2021 nam het aantal ontstane vacatures weer toe met 400...

Artikelen

Corona en de horeca

Van alle bedrijfstakken in Nederland kromp de horeca in 2020 met 40,6 procent het meest. In dit artikel wordt in kaart gebracht wat er achter dit macro-cijfer schuilgaat.

Publicaties

Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2014-2021

Omzetontwikkeling van de branches detailhandel, horeca (excl. hotels) en overig in de gemeente Amsterdam, 2014-2021

Cijfers

Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland

Bijna een kwart van de studenten die in het studiejaar 2019/’20 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, zijn voor hun studie naar het buitenland geweest.

Cijfers

Inhaalslag arbeidsdeelname jonge mannen

In de afgelopen twee jaar zijn meer jonge mannen gaan werken. De nettoarbeidsparticipatie van jonge mannen lag lange tijd achter op die van jonge vrouwen. Door de relatief sterke toename in de...

Artikelen

Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2013-2020

Omzetontwikkeling van de branches detailhandel, horeca (excl. hotels) en overig in de gemeente Amsterdam, 2013-2020

Cijfers

Werknemers horeca in coronatijd

Aanvullende statistiek over werknemers in de horeca in januari 2019 en 2020 en hun arbeidspositie een jaar later: nog werknemer in de horeca, werknemer in een andere sector of geen werknemersbaan...

Cijfers

Werknemersbanen namen in 2020 vooral af door achterblijven nieuwe banen

In december 2020 waren er in totaal 8,5 miljoen werknemersbanen, 264 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal banen liep terug tijdens de lockdowns van maart tot en met mei en van oktober tot...

Artikelen

Werknemersbanen bij bedrijven met en zonder NOW, mrt-jul 2020

Onderzoek naar banen van werknemers bij bedrijven die vanuit de NOW-regeling gedurende maart tot en met juli 2020 een uitkering hebben aangevraagd en ontvangen.

Cijfers

Omzetontwikkeling horeca in Rotterdam, 2017-2020

Omzetontwikkeling en –niveau MKB van de horeca in de gemeente Rotterdam, 2017-2020

Cijfers

8 procent van bedrijven verkoopt via online platform

Zo'n 8% van de bedrijven brengen hun goederen en diensten aan de man via een zogeheten online platform. De platformverkopen zorgden voor ongeveer 1% van de omzet van de bedrijven in Nederland

Artikelen

Cao-lonen in 2021 minder gestegen dan in 2020

De cao-lonen zijn in 2021 gestegen met 2,1 procent. In 2020 was de stijging 2,9 procent. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

Artikelen

Toelevering drankenindustrie aan horeca gehalveerd in 2020

De drankenindustrie heeft in 2020 voor 215 miljoen euro aan de horeca geleverd, half zo veel als een jaar eerder. Dit komt neer op een krimp van 5,1 procent van de totale productie van de...

Artikelen

Bedrijfsleven; omzet, bedrijfstak (SBI 2008), regio

Omzet Standaard bedrijfsindeling(SBI 2008),regio (landsdeel,provincie en COROP)

Cijfers

Meer bedrijven ervaren tekorten aan personeel en materialen

Aan het begin van het tweede kwartaal 2022 vormde een tekort aan personeel de grootste belemmering in de bedrijfsvoering van ondernemers. Ook belemmeringen door tekorten aan productiemiddelen,...

Artikelen

Toename aantal horecavestigingen ondanks corona

In 2020 nam het aantal horecavestigingen met 5 procent toe.

Artikelen

Na recordjaar 2019 keldert toegevoegde waarde toerisme in eerste helft 2020

De toeristische bestedingen in Nederland bedroegen in 2019 91,2 miljard euro. Na het recordjaar 2019 kelderde de toegevoegde waarde van toerisme in de eerste helft van 2020.

Artikelen

Bijna derde jongeren in horeca na eerste coronajaar zonder werknemersbaan

Van de 395 duizend werknemers in de horeca in januari 2020 waren er 203 duizend jonger dan 25 jaar. Bijna een derde van die jongeren had een jaar later geen baan meer als werknemer. In verreweg de...

Artikelen

Ontstane vacatures; beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014), SBI 2008

Ontstane vacatures bij particuliere bedrijven en de overheid Bedrijfstakken/branches SBI 08, beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014)

Cijfers

Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2018-2022

Omzetontwikkeling van de branches detailhandel, horeca (excl. hotels) en overig in de gemeente Amsterdam, 2018-2022

Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2021

ICT-personeel, ICT-veiligheid, databeheer, e-commerce, IoT, Covid-invloed Artificial Intelligence, Bedrijfstak en Bedrijfsgrootte

Cijfers