Auteur: Math Akkermans en Rianne Kloosterman

Veiligheidsbeleving van slachtoffers van criminaliteit

Over deze publicatie

Slachtoffers van veelvoorkomende criminaliteit ervaren hun eigen veiligheid en die van hun woonomgeving vaker als ongunstig dan mensen zonder slachtofferervaring. Ze hebben vaker gevoelens van onveiligheid, denken vaker dat er veel criminaliteit plaatsvindt in hun buurt, schatten de kans op (nieuw) slachtofferschap groter in en vertonen vaker vermijdings- en preventief gedrag. Bij geweld, inbraak en beroving is dit verschil in veiligheidsbeleving tussen slachtoffers en degenen die geen slachtoffer zijn nog groter. Herhaling van slachtofferschap vergroot de onveiligheidsbeleving en de negatieve gevolgen van slachtofferervaring voor de veiligheidsbeleving houden lang aan.