Zoekresultaten

69 resultaten voor keyword:veiligheidsmonitor
69 resultaten voor keyword:veiligheidsmonitor

Pagina 1 van 3

Slachtoffer? Veiligheidsmonitor versus politieregister

Vergelijking van criminaliteitscijfers uit Veiligheidsmonitor en politieregister.

Publicaties

Fraude bij online aan- of verkopen treft 3 procent

In 2012 gaf 3 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder aan slachtoffer te zijn geworden van fraude bij aan- of verkopen via het internet. Dat komt neer op bijna 370 duizend personen. Vooral...

Artikelen
Artikelen

Geregistreerde criminaliteit daalt met 5 procent

Geregistreerde criminaliteit daalt.

Artikelen
Publicaties
Cijfers

Slachtoffer geweest? Antwoorden uit de Veiligheidsmonitor vergeleken

Criminaliteitscijfers gebaseerd op enquêtes verschillen van cijfers die gebaseerd zijn op

Cijfers

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

De Integrale Veiligheidsmonitor beschrijft de ervaringen van de inwoners van Nederland beschreven rond de leefbaarheid van de woonbuurt, de beleving van buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens,...

Publicaties

Veiligheidsmonitor Rijk 2008

De Veiligheidsmonitor Rijk 2008 beschrijft verschillende objectieve en subjectieve aspecten van veiligheid en het functioneren van de politie.

Publicaties

Financiële schade van criminaliteit tegen burgers

In 2021 heeft het CBS voor het eerst onderzoek gedaan naar de totale omvang van de financiële schade van criminaliteit tegen burgers. In dit artikel worden de uitkomsten van dit onderzoek...

Publicaties

Meeste criminaliteitspreventie in Zuid-Nederland

Inwoners van Zuid-Nederland doen meer aan criminaliteitspreventie dan inwoners van de andere landsdelen. Ze letten beter op hun spullen en beveiligen hun woning beter. Zuiderlingen voelen zich thuis...

Artikelen
Artikelen

Politiewaardering: trends en achtergronden

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2012

Artikelen

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2012

Cao-lonen 2011, de definitieve gegevens - Financieel kwetsbare vrouwen - Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders - Slachtofferschap op het werk - Bedrijfsopleidingen 2010

Artikelen

Drie kwart cybercrimedelicten niet gemeld

In 2016 is ongeveer een kwart van alle cybercrimedelicten gemeld. Dat is minder dan vier jaar eerder.

Artikelen

Gevoelens van onveiligheid iets verminderd

Het aandeel Nederlanders van 15 jaar en ouder dat zich wel eens onveilig voelt was in 2011 iets lager dan een jaar eerder. Het deel van de bevolking dat naar eigen zeggen te maken heeft met veel...

Artikelen

Steeds minder buurtoverlast

4 op de 10 Nederlanders ondervinden buurtoverlast, maar dit neem wel af. Overlast door buurtbewoners is nog toegenomen.

Artikelen

Een op de acht meisjes wordt online gepest

In 2016 zei ruim 12 procent van de 15- tot 18-jarige meisjes dat ze wel eens gepest worden op internet.

Artikelen
Cijfers

Slachtoffers van stalken, 2021, uitbreiding van onderzoek 4747

Deze tabel bevat extra informatie over slachtoffers van stalken onder Nederlanders van 15 jaar en ouder in het jaar 2021.

Cijfers

Pesten

Deze tabel bevat cijfers over de mate waarin Nederlanders van 15 jaar en ouder in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek weleens zijn gepest.

Cijfers