Veiligheidsbeleving van slachtoffers van criminaliteit

Referenties

Boutellier, H. (2005). Meer dan veilig; over bestuur, bescherming en burgerschap. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 
CBS (2020). Veiligheidsmonitor 2019. Den Haag/Heerlen/Bonaire: CBS

CBS (2018). Kerncijfers Wijken en Buurten 2018. Den Haag/Heerlen/Bonaire: CBS. 

Elffers, H. en W. de Jong (2004). ‘Nee, ik voel me nooit onveilig’. Determinanten van sociale onveiligheidsgevoelens. Leiden: NSCR.

Kloosterman, R. en E. Moons (2017). Veiligheidsbeleving van herkomstgroepen. In Sociaaleconomische trends. Den Haag/Heerlen: CBS

Mellema, K. (2009). Angstige Allochtonen: Een onderzoek naar onveiligheidsgevoelens van niet-westerse allochtonen in Nederland. Enschede: Universiteit van Twente.

Vanderveen, G. (2002). Beleving van veiligheid in de buurt: relaties tussen persoon, buurt en samenleving, in Tijdschrift voor Veiligheid & Veiligheidszorg, 1(1), 32-46.

Vries, M.S. de (2005). De beleving van veiligheid: Een onderzoek naar de aard en context van de veiligheidsbeleving van burgers. Enschede: Instituut voor Maatschappelijke veiligheidsvraagstukken, Universiteit van Twente.

Wittebrood, K. (2006). Slachtoffers van criminaliteit: feiten en achtergronden, SCP, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

StatLine

CBS StatLine (2020a). Slachtofferschap delicten; persoonskenmerken

CBS StatLine (2020b).(On)veiligheidsbeleving; persoonskenmerken