Regionale verschillen in geluksbeleving en tevredenheid met het leven in 2013-2019

Literatuur

Beuningen, J. van, K. van der Houwen en L. Moonen, 2014,Measuring well-being. An analysis of different response scales. CBS discussion paper. 

Beuningen, J. van, en R. Kloosterman, 2011, Subjectief welzijn: welke factoren spelen een rol? Bevolkingstrends, 59 (4e kwartaal), blz. 85–92. 

Beuningen, J. van, en L. Moonen, 2019, Trends in geluk en tevredenheid. Statistische Trends.

Boelhouwer, P. J., et al., 2016, Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen. TU Delft. 

CBS, 2020a, Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020. CBS. 

CBS, 2012, Met partner vaker gelukkig. CBS nieuwsbericht.  

CBS, 2016, Gezondheid, relaties en werk belangrijker voor geluk dan geld. CBS nieuwsbericht.

Coumans, M., C. Jol, L. Moonen en P. de Winden, 2012, Het meten van welzijn. CBS, Den Haag/Heerlen.

Diener, E., 2006, Guidelines for National Indicators of Subjective Well-Being and Ill-Being. Applied Research in Quality of Life, 1, blz. 151-157.

Diener, E., E. M. Suh, R. E. Lucas, en H. L. Smith, 1999, Subjective Well-Being: Three Decades of Progress. Psychological Bulletin, 125 (2), blz. 276-302.

Judge, T.A. en S. Watanabe, 1993, Another Look at the Job Satisfaction-Life Satisfaction Relationship. Journal of Applied Psychology, 78 (6), blz. 939-948.

Lyubomirsky, S., L. King en E. Diener, 2005, The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness lead to success?, Psychological Bulletin, 131 (6), blz. 803-855.

Stiglitz, J.E., A. Sen en J. Fitoussi, 2009, Report by the Commission of Measurement of Economic Performance and Social Progress. The Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. 

Stroebe, K., et al., 2019, De sociale impact van gaswinning in Groningen. Rijksuniversiteit Groningen. 

Veenhoven, R., 2006, Gezond geluk. Effecten van geluk op gezondheid en wat dat kan betekenen voor de preventieve gezondheidszorg. ZonMw.

StatLine

CBS StatLine, 2019a, Bevolking op 1 januari; leeftijd, geboorteland en regio.

CBS StatLine, 2019b, Woonlasten huishoudens; kenmerken woning, regio

CBS StatLine, 2020a, Welzijn in relatie met financiën; kenmerken financiën.

CBS StatLine, 2020b, Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken.