Zoekresultaten

380 resultaten voor keyword:provincies
380 resultaten voor keyword:provincies

Pagina 1 van 16

Percentage mensen in opleidingsniveau en leeftijdgroep

Percentage van mensen van 18 jaar en ouder naar opleidingsniveau naar provincie en leeftijdsgroepen naar provincies, 2018

Cijfers

Statushouders provincie Noord-Brabant, 2014 - juli 2017

Dashboard waarin statushouders die zich in de periode 2014 tot juli 2017 hebben gevestigd in de provincie Noord-Brabant worden gevolgd op thema’s als onderwijs, inburgering, huishoudenssamenstelling...

Cijfers

Meeste omzetgroei bij webwinkels zonder winkelpand

De omzet van pure webwinkels is in 2016 t/m november met 23% gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Artikelen

Aandeel dat eenzaam is en standaardfout, 2015

Tabel gebaseerd op onderzoek naar de mate van eenzaamheid van inwoners van Nederland.

Cijfers

Friese mbo’ers minst vaak voortijdig van school

21 duizend jongeren verlieten het mbo zonder startkwalificatie. Jongens zijn vaker voortijdig schoolverlater dan meisjes

Artikelen

Minder doe-het-zelfwinkels

Het aantal doe-het-zelfwinkels is in de afgelopen tien jaar afgenomen. De omzet van kluswinkels, waaronder bouwmarkten, is toegenomen in 2017.

Artikelen

Uitkomsten EMU-enquête 2019

In deze nota worden de uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2019 die eind 2018 is gehouden onder gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.

Cijfers

Arbeidsdeelname personen 65 jaar en ouder; prov., 2018

Arbeidsdeelname van personen van 65 jaar en ouder naar provincie, 2018

Cijfers

Voor het eerst in 9 jaar meer blijvend grasland

Areaal blijvend grasland is in 2015 gestegen.

Artikelen

Bijna 5,6 miljard aan motorrijtuigenbelasting in 2017

De belastingopbrengsten stijgen onder andere door afschaffing van belastingvoordelen voor hybride voertuigen.

Artikelen

Familiebedrijven goed voor 343 miljard omzet in 2015

Familiebedrijven realiseerden bijna 27 procent van de omzet van alle bedrijven in het niet-financiële bedrijfsleven.

Artikelen

Zelfstandigen in de grensregio’s, 2018

Vergelijking tussen de aandelen zelfstandigen in de werkzame beroepsbevolking (25 tot 65 jaar) in de grensregio’s van Nederland, Duitsland en België, naar regio, 2018.

Cijfers

Iv3-model provincies 2023

Het Iv3-model 2023 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van provincies 2023.

Overig

Provincies begroten 2,3 miljard voor verkeer en vervoer

De begrote uitgaven van provincies in 2017

Artikelen

Bodemgebruiksrekening 2012-2015

Tabel met de plussen en minnen in bodemgebruik per provincie.

Cijfers

Personenauto’s provincie en brandstofsoort, 2015-2017

Aantal personenauto’s naar brandstofsoort per provincie

Cijfers

Kleinste stijging opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting in tien jaar

De provincies verwachten komend jaar 1,441 miljard euro te ontvangen aan opcenten motorrijtuigenbelasting. Dat is 1,9 procent meer dan in 2010.

Artikelen

Sterfte naar plaats van overlijden

Niet-acute sterfte naar provincie, 2018

Cijfers

Handelsrelaties Utrecht

Handelsrelaties zijn gedefinieerd als onderlinge BTW-relaties van in Nederlands gevestigde bedrijven binnen de Europese Unie.

Cijfers

Regionale economische groei, 2017

De tabel bevat gegevens over de economische groei in 2017 van provincies en grootstedelijke gebieden.

Cijfers

Wijnbouw in Nederland licht gestegen

In 2017 telde Nederland 92 bedrijven met wijndruiventeelt, 4 meer dan een jaar eerder. Het areaal wijndruiven nam licht toe tot 157 hectare. Limburg en Gelderland zijn de belangrijkste...

Artikelen

WOZ-waarden van BOVAG-bedrijven 2007 en 2016.

WOZ-waarden van BOVAG-bedrijven, 2007 en 2016.

Cijfers

Limburgers beschermen woning het vaakst tegen inbraak

Preventieve maatregelen tegen woninginbraak verschillen per provincie

Artikelen

Sterfte naar provincie en plaats van overlijden

Plaats van overlijden; provincie

Cijfers

Waterschappen investeren 5 miljard euro

In de komende vier jaar investeren waterschappen 5 miljard euro. Dit om Nederland te beschermen tegen hoogwater, te voorzien van oppervlaktewater van goede kwaliteit en met een beheersbaar waterpeil...

Artikelen