Zoekresultaten

196 resultaten voor keyword:provincies
196 resultaten voor keyword:provincies

Pagina 1 van 8

Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2023-2024)

Tabel betreft aantallen woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

Cijfers

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad, nieuwbouw, sloop, toevoegingen, onttrekkingen, saldo Woningen, niet-woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio

Cijfers

Driekwart aangevoerde goederen verlaat Zuid-Holland weer

Veruit de grootste Nederlandse goederenstromen gaan door Zuid-Holland. In 2022 kwam 425 miljard kilogram aan goederen de provincie in. Uit de provincie werd 418 miljard kilogram vervoerd. Andere...

Artikelen

Regionale goederenstromen per provincie, 2015-2022

Op verzoek van de provincies Noord-Holland, Limburg en Utrecht heeft het CBS de in-, uit- en doorvoer en het intraregionaal vervoer geschat voor de provincies.

Cijfers

Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2023

Tabel met het jaarlijkse bruto eindverbruik van energie uit aardwarmte, uitgesplitst naar provincie.

Cijfers

684 verkeersdoden in 2023

In 2023 kwamen 684 mensen in Nederland om door een verkeersongeval. Dat zijn 61 verkeersdoden minder dan een jaar eerder, maar opnieuw meer dan tussen 2010 en 2021. Voor het vierde jaar op rij kwamen...

Artikelen

Verkeersdoden, 2023

Tabellenset met het aantal verkeersdoden in 2023 en eerdere jaren.

Cijfers

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar regio

Cijfers

Verdeling personenauto’s naar provincie, 2023

Elektrische personenauto’s per provincie, herverdeling van voertuigen van rechtspersonen (zakelijke auto’s en lease) om tot de locatie van de eindgebruiker te komen, 1-1-2023

Cijfers

Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981

Ondergewicht, overgewicht, opgegeven lengte en opgegeven gewicht. naar leeftijdsgroep en geslacht

Cijfers

Kappers en schoonheidsverzorging; omzetontwikkeling, index 2015=100

Ontwikkeling vd omzet (waarde, prijs, volume) van de kappers en schoonh. Kappers en schoonh.verzor. Seizoen- en niet-seizoengecorrigeerd, SBI 2008

Cijfers

Bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio

Gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen Nederland, landsdelen, provincies en gemeenten

Cijfers

Kaarten regionale indelingen 2024

Provinciale en COROP indeling 2024 in PDF formaat.

Artikelen

Voorraad woningen; standen en mutaties vanaf 1921

Voorraad woningen, begin- en eindstand, nieuwbouw, sloop, correcties, overige toevoegingen en overige onttrekkingen

Cijfers

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Bevolking; prognose en waarneming Omvang, groei, leeftijd, geboorte, vruchtbaarheid, sterfte en migratie

Cijfers

Provincierekeningen; balansposten, regio

Provincie rekeningen, balansen volgens voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV).

Cijfers

Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Hoeveelheden afval die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld naar provincie, grootteklasse en stedelijkheid

Cijfers

Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting

Tarieven provincale opcenten motorrijtuigenbelasting. Per provincie.

Cijfers

Provinciebegrotingen; heffingen

Begrote opbrengsten van de provinciale heffingen. Naar soort heffing en per provincie.

Cijfers

Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Wegbeheerder, wegtype Nederland, provincie, corop en gemeente

Cijfers

Totale vervoersprestatie in Nederland; vervoerwijzen, regio's

Totale vervoersprestatie op Nederlands grondgebied vervoerwijzen, provincie, landsdelen en stedelijkheidsgraad

Cijfers

Overledenen; geslacht, leeftijd en positie in het huishouden

Overledenen Geslacht, leeftijd en positie in huishouden

Cijfers

Kaarten regionale indelingen 2023

Provinciale en COROP indeling 2023 in PDF formaat

Artikelen