Zoekresultaten

444 resultaten voor keyword:provincies
444 resultaten voor keyword:provincies

Pagina 1 van 18

Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies 2019

Cultuurlasten van gemeenten en provincies, met gedetailleerde uitsplitsingen

Cijfers

Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2022-2023)

Tabel betreft aantallen woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

Cijfers

Overledenen per week, provincie en gemeente, week 17, 2023

Tabellen met gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. Uitsplitsingen naar gemeente. leeftijd, geslacht, Wlz-zorggebruikers.

Cijfers

Nieuwe cijfers Zicht op Ondermijning - Vakantieparken

Dit dashboard geeft inzicht in mogelijke risico’s voor ondermijnende criminaliteit op vakantieparken.

Cijfers

Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2022Q4

Deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van woningen die zijn gekocht door huishoudens, uitgesplitst naar nieuwe en bestaande koopwoningen. Ook zijn de prijsontwikkelingen uitgesplitst naar...

Cijfers

Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2023

Tabellen met gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. Uitsplitsingen naar gemeente. leeftijd, geslacht, Wlz-zorggebruikers.

Cijfers

Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2022 Q3

Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in het derde kwartaal 2022 voor Nederland totaal, provincies, coropgebieden en G4-gemeenten...

Cijfers

Groenteteelt; oogst en teeltoppervlakte per groentesoort

Geoogste hoeveelheden groenten met bijbehorende teeltoppervlakten. Per groentesoort.

Cijfers

Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2023

Tabellen met gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. Uitsplitsingen naar gemeente. leeftijd, geslacht, Wlz-zorggebruikers.

Cijfers

Verdeling personenauto’s naar provincie, 2021-2022

Elektrische personenauto’s per provincie, herverdeling van voertuigen van rechtspersonen (zakelijke auto’s en lease) om tot de locatie van de eindgebruiker te komen, 1-1-2021 en 1-1-2022.

Cijfers

Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981

Ondergewicht, overgewicht, opgegeven lengte en opgegeven gewicht. naar leeftijdsgroep en geslacht

Cijfers

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.

Cijfers

Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2023

Tabellen met gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. Uitsplitsingen naar gemeente. leeftijd, geslacht, Wlz-zorggebruikers.

Cijfers

Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2023

Tabellen met gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. Uitsplitsingen naar gemeente. leeftijd, geslacht, Wlz-zorggebruikers.

Cijfers

Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2023

Tabellen met gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. Uitsplitsingen naar gemeente. leeftijd, geslacht, Wlz-zorggebruikers.

Cijfers

Kaarten regionale indelingen 2023

Provinciale en COROP indeling 2023 in PDF formaat

Artikelen

Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2023

Tabellen met gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. Uitsplitsingen naar gemeente. leeftijd, geslacht, Wlz-zorggebruikers.

Cijfers

Kiesgerechtigde bevolking, 1 januari 2023

Kiesgerechtigde bevolking voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023, per provincie en per gemeente.

Cijfers

Provinciale uitgaven per inwoner hoog in het Noorden

Dunner bevolkte provincies geven doorgaans meer uit per inwoner dan de dichter bevolkte provincies. Zo gaf de provincie Groningen in 2021 per bewoner vier keer meer uit dan Noord-Holland.

Artikelen

Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2023

Tabellen met gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. Uitsplitsingen naar gemeente. leeftijd, geslacht, Wlz-zorggebruikers.

Cijfers

Zuid-Holland exporteert weer meeste goederen

Zuid-Holland exporteerde in 2021 de meeste goederen naar het buitenland, met een waarde van 100 miljard euro. In 2020 was Noord-Brabant nog de grootste goederenexporteur.

Artikelen

Omvang van ecosysteemtypen naar provincie (2013 en 2021)

Deze tabellenset beschrijft de omvang van ecosystemen in Nederland in 2013 en 2021, uitgesplitst naar 10 ecosysteemtypen en naar provincie. De omvang van de verschillende ecosystemen in Nederland...

Cijfers

Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2023

Tabellen met gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. Uitsplitsingen naar gemeente. leeftijd, geslacht, Wlz-zorggebruikers.

Cijfers

Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)

Tabel betreft aantallen woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

Cijfers