Zoekresultaten

98 resultaten voor keyword:corop-gebieden
98 resultaten voor keyword:corop-gebieden

Pagina 1 van 4

Noord-Holland verliest dominante rol in lelieteelt

In 2009 werd op 4,3 duizend hectare leliebollen geteeld. In Noord-Holland groeide 21 procent van deze lelies. In 1980 was dit aandeel nog 87 procent. Hiermee heeft de provincie Noord-Holland de...

Artikelen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen, gemeente Enschede 2002-2006

Voor de gemeente Enschede is een tabellenset samengesteld van het opleidingsniveau van niet-werkende werkzoekenden, de locatie van banen en het aantal bijstandsuitkeringen. Daarnaast zijn gegevens...

Cijfers

Meeste oppervlakteleegstand bij kantoren en winkels

Het leegstaande vloeroppervlak van vastgoed dat geen woning is, was op 1 januari 2019 4 procent van het totaal. De oppervlakteleegstand was het grootst onder kantoren en winkels.

Artikelen
Artikelen

Niet-westerse allochtonen in Noord-Brabant

In opdracht van Het PON heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek tabellen samengesteld over niet-westerse allochtonen in de provincie Noord-Brabant. De...

Cijfers
Publicaties

Werkzame bevolking Noordoost-Noord-Brabant, Onderwijs

Werkzame beroepsbevolking 15 - 75 jaar Corop Noordoost-Noord-Brabant naar Onderwijsniveau en SBI2008, 2016.

Cijfers

Aantal tieners daalt komende 10 jaar, maar stijgt in Randstad

Het aantal tieners in Nederland zal de komende tien jaar naar verwachting met 160 duizend afnemen. Dat signaleert het CBS in de bevolkingsprognose. In 2025 zouden er dan bijna 1,9 miljoen 10- tot...

Artikelen

Vergrijzing meest toegenomen in Limburg

Tussen 1995 en 2016 zijn stedelijke regio’s relatief jong gebleven terwijl de randen van Nederland sterk vergrijsden.

Artikelen

Groningse economie licht gegroeid

De economie van de provincie Groningen is vorig jaar met 1,7 procent gegroeid, maar als de winning van aardgas wordt meegerekend, kromp de economie met 8,8 procent.

Artikelen

Meer huishoudens binnen twee jaar verhuisd

In 2018 gaf 15 procent van alle huishoudens in een zelfstandige woning aan in de voorgaande twee jaar te zijn verhuisd, zo’n 1,1 miljoen huishoudens. Dat is meer dan in 2012 en 2015, toen zo’n 13...

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking Corop 2015 en sbi 2008/Corop 2016

Deze tabellen zijn gebaseerd op onderzoek gedaan naar de werkzame beroepsbevolking en hun positie in de werkkring.

Cijfers

Participatie op de kaart

Sociale, maatschappelijke en politieke participatie van de Nederlandse bevolking naar bevolkingskenmerken zoals geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en opleidingsniveau en naar regio.

Artikelen

Eigendomsstatus ontwikkelingen woningmarkt 2017

Wijzigingen in de eigendomsstatus in 2017 op PC4, gemeente, COROP, Provincie en voor Nederland in 2017.

Cijfers

Amsterdam aanjager economische groei in de periode 1995-2019

Amsterdam behoorde in de periode 1995-2019 tot de sterkst groeiende regio’s en had de grootste groeibijdrage aan de Nederlandse economie. In deze periode is het aandeel van de dienstverlening in de...

Artikelen

Sterkste economische groei in Zaanstreek en Amsterdam

Met 3,3 procent groeide de economie van de Zaanstreek het sterkst in 2016.

Artikelen

Noord-Brabant koploper R&D

In de regio Eindhoven wordt 20 procent van de landelijke uitgaven aan R&D gedaan.

Artikelen

Economie Almere wederom sterkste groei

In 2018 groeide de Nederlandse economie met 2,7 procent. Dit was een iets kleinere groei dan het jaar daarvoor. Deze lagere groei was bij nagenoeg alle provincies terug te zien. Flevoland kende, met...

Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2021

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS twee kaarten uit in PDF formaat. De provinciale indeling en COROP indeling bevatten elk de regionale indeling met de...

Artikelen

De Conjunctuurenquête Nederland regionaal

De relatie tussen sentimentsindicatoren en realisaties per COROP-gebied: statistisch-economische en methodische achtergronden.

Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2020

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS twee kaarten uit in PDF formaat. De provinciale indeling en COROP indeling bevatten elk de regionale indeling met de...

Artikelen