Zoekresultaten

112 resultaten voor keyword:corop-gebieden
112 resultaten voor keyword:corop-gebieden

Pagina 1 van 5

Voorlopig geen volledige Regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Voorlopig geen volledige Regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Artikelen

Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2022-2023)

Tabel betreft aantallen woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

Cijfers

Regionaal-Economische Kengetallen 2022

Regionaal-Economische kengetallen

Cijfers

Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2022 Q3

Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in het derde kwartaal 2022 voor Nederland totaal, provincies, coropgebieden en G4-gemeenten...

Cijfers

Vestigingen van bedrijven; grootte, rechtsvorm, bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar vestigingsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.

Cijfers

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en gemeente.

Cijfers

Kaarten regionale indelingen 2023

Provinciale en COROP indeling 2023 in PDF formaat

Artikelen

Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)

Tabel betreft aantallen woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

Cijfers

Regionaal-Economische Kengetallen mkb 2022

Regionaal-Economische kengetallen mkb

Cijfers

Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd 2021-2022

Tabel betreft aantallen woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

Cijfers

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

Bbp; bbp per inwoner; bbp volumemutaties; beloning; arbeidsvolume Regio's

Cijfers

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Banen van werknemers, bedrijfsgrootte, economische activiteit (SBI2008) bedrijfsgrootte, economische activiteit (SBI2008, 2 digits)

Cijfers

Amsterdam aanjager economische groei in de periode 1995-2019

Amsterdam behoorde in de periode 1995-2019 tot de sterkst groeiende regio’s en had de grootste groeibijdrage aan de Nederlandse economie. In deze periode is het aandeel van de dienstverlening in de...

Artikelen

Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)

Tabel betreft aantallen woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

Cijfers

Vertrouwen in mensen en in organisaties; persoonskenmerken

Vertrouwen in mensen en organisaties Vertrouwen in mensen, politiek, banken, rechtssysteem en kerken

Cijfers

Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2020-2021)

Tabel betreft aantallen woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

Cijfers

Kaarten regionale indelingen 2022

Provinciale en COROP indeling 2022 in PDF formaat.

Artikelen

Regionaal-Economische Kengetallen 2021

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie.

Cijfers

Opleiding bevolking Groningen, Fryslân, Drenthe, 2020

Voor de bevolking van 18 jaar en ouder woonachtig in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe (peildatum 1 oktober 2020) is per provincie, corop, geslacht en leeftijdsklasse de...

Cijfers

Regionaal-Economische Kengetallen mkb

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie, met nadruk op het mkb.

Cijfers

Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied

Om meer inzicht te krijgen in de regionale prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen is de ontwikkeling per COROP-gebied berekend.

Cijfers

Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2020-2021

Tabel betreft aantallen woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

Cijfers

Arbeidsparticipatie statushouders stagneert

Van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning asiel hebben ontvangen, had 43 procent medio 2020 een baan. De arbeidsparticipatie nam de afgelopen jaren toe, maar de toename is tijdens de...

Artikelen

Regionaal-Economische Kengetallen

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie.

Cijfers

Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2019-2020

Tabel betreft aantallen woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

Cijfers