Zoekresultaten

72 resultaten voor keyword:corop-gebieden
72 resultaten voor keyword:corop-gebieden

Pagina 1 van 3

Kaarten regionale indelingen 2024

Provinciale en COROP indeling 2024 in PDF formaat.

Artikelen

Economische groei; bedrijfstak en regio, nationale rekeningen

Bbp volumemutaties en Bruto toegevoegde waarde volumemutaties regionaal Bruto toegevoegde waarde volumemutaties naar SBI 2008; Regio's

Cijfers

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

Bbp; bbp per inwoner; bbp volumemutaties; beloning; arbeidsvolume Regio's

Cijfers

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Banen van werknemers, bedrijfsgrootte, economische activiteit (SBI2008) bedrijfsgrootte, economische activiteit (SBI2008, 2 digits)

Cijfers

Voorlopig geen volledige Regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Voorlopig geen volledige Regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Artikelen

Vestigingen van bedrijven; grootte, rechtsvorm, bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar vestigingsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.

Cijfers

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.

Cijfers

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en gemeente.

Cijfers

Kaarten regionale indelingen 2023

Provinciale en COROP indeling 2023 in PDF formaat

Artikelen

Amsterdam aanjager economische groei in de periode 1995-2019

Amsterdam behoorde in de periode 1995-2019 tot de sterkst groeiende regio’s en had de grootste groeibijdrage aan de Nederlandse economie. In deze periode is het aandeel van de dienstverlening in de...

Artikelen

Vertrouwen in mensen en in organisaties; persoonskenmerken

Vertrouwen in mensen en organisaties Vertrouwen in mensen, politiek, banken, rechtssysteem en kerken

Cijfers

Kaarten regionale indelingen 2022

Provinciale en COROP indeling 2022 in PDF formaat.

Artikelen

Arbeidsparticipatie statushouders stagneert

Van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning asiel hebben ontvangen, had 43 procent medio 2020 een baan. De arbeidsparticipatie nam de afgelopen jaren toe, maar de toename is tijdens de...

Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2021

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS twee kaarten uit in PDF formaat. De provinciale indeling en COROP indeling bevatten elk de regionale indeling met de...

Artikelen

Regionale verschillen in geluksbeleving en tevredenheid met het leven in 2013-2019

Het percentage Nederlanders van 18 jaar of ouder dat zei gelukkig te zijn en tevreden met het leven te zijn is tussen 2013 en 2019 stabiel gebleven. Er zijn wel regionale verschillen in geluk en...

Publicaties

Zestigers verhuizen relatief vaak naar Drenthe

Weinig zestigers verhuizen naar een andere regio, maar vlak nadat zij stoppen met werken wat meer. Drenthe, Gelderland en Zeeland zijn belangrijke bestemmingen

Artikelen

Bevolkingskrimp in begin coronacrisis

De bevolking krimpt, niet alleen door oversterfte, maar ook door de afgenomen immigratie aan het begin van de coronacrisis.

Artikelen

Hoogste economische groei in 2019 in Almere en Haarlemmermeer

De hoogste economische groei in 2019 vond plaats in de regio’s Almere en Haarlemmermeer.

Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2020

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS twee kaarten uit in PDF formaat. De provinciale indeling en COROP indeling bevatten elk de regionale indeling met de...

Artikelen

In tien jaar tijd ruim 11 procent minder winkels

Het aantal winkelvestigingen is in het afgelopen decennium met ruim 11 procent gedaald. Er zijn vooral minder winkels in dvd’s en cd’s, fotocamera’s en baby- en kinderkleding dan in 2010.

Artikelen

Werknemersbanen per regio en per gemeente

Sinds het einde van de economische crisis groeide tussen 2013 en 2018 het aantal banen van werknemers in vrijwel alle COROP-regio’s. Alleen in de regio Delfzijl en omgeving nam het aantal...

Artikelen

Meeste oppervlakteleegstand bij kantoren en winkels

Het leegstaande vloeroppervlak van vastgoed dat geen woning is, was op 1 januari 2019 4 procent van het totaal. De oppervlakteleegstand was het grootst onder kantoren en winkels.

Artikelen

Online winkelen; kenmerken aankoop, persoonskenmerken; 2012-2019

Internetaankopen Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst, arbeidsduur, inkomen

Cijfers

Kaarten regionale indelingen 2019

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS twee kaarten uit.

Artikelen

Economie Almere wederom sterkste groei

In 2018 groeide de Nederlandse economie met 2,7 procent. Dit was een iets kleinere groei dan het jaar daarvoor. Deze lagere groei was bij nagenoeg alle provincies terug te zien. Flevoland kende, met...

Artikelen