Auteur: Jasper Menger, Noortje Pouwels Brigitte Hermans

Neveninkomens naar sociaaleconomische categorie

Over deze publicatie

Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends geeft een overzicht van neveninkomens bij scholieren en studenten, werknemers, zelfstandigen, uitkeringsontvangers en pensioenontvangers. Hoe hoog is het aandeel dat een neveninkomen heeft? Om welk soort inkomen gaat het vooral? En hoe verhoudt het tweede inkomen zich tot het totale bruto-inkomen?