Bevolkingsprognose 2020-2070:

Referenties

Adema, Y. W. van den Berge en A. Zulkarnain (2020). Langdurige effecten van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt. CPB Coronapublicatie, augustus 2020. 

Beer, J. de (2012). Crisis in de economie, crisis in de relatie- en gezinsvorming? Bevolkingstrends, 12 november 2012. 

Beer, J. de en J. Latten (2018). De weerbarstige relatie tussen baby’s en conjunctuur. Demos, jaargang 34, nr. 9. 

CBS (2020a). Reeks Sterfte per week.  

CBS (2020b). Wat zijn de economische gevolgen van corona? 

CBS (2019a). Mijlpalen twintigers schuiven op.  

CBS (2019b). Prognose bevolking naar migratieachtergrond (2019–2060).

CBS StatLine (2020). Asielverzoeken; internationaal

CPB (2020). Macro Economische Verkenning (MEV) 2021

Duin, C. van, L. Stoeldraijer en C. Huisman (2019). Kernprognose 2019–2060: 19 miljoen inwoners in 2039. Statistische Trends, december 2019. 

Hauser, A., M.J. Counotte, C.C. Margossian, G. Konstantinoudis, N. Low, C.L. Althaus en J. Riou (2020). Estimation of SARS-CoV-2 mortality during the early stages of an epidemic: A modeling study in Hubei, China, and six regions in Europe. POLS Medicine, 28 juli 2020. 

Janssen, F. (2019). Smoking's impact on mortality in Europe. In: Population and Societies. 2019; Vol. 2019, No. 571. pp. 1-4.

Loozen, S. en R. Kloosterman (2019). Opvattingen over de timing van het ouderschap. Statistische Trends, oktober 2019. 

Luppi, F., B. Arpino. en A. Rosina (2020). The impact of COVID-19 on fertility plans in Italy, Germany, France, Spain and United Kingdom. Demographic Research, 1 december 2020. 

Meyerowitz-Katz, G. en L. Merone (2020). A systematic review and meta-analysis of published research data on COVID-19 infection-fatality rates. MedRxiv preprint, 7 juli 2020. 

NIDI en CBS (2020). Bevolking 2050 in beeld. Drukker, diverser en dubbelgrijs. Deelrapport Verkenning Bevolking 2050. 7 juli 2020.

NOS (20 november 2020). Twee coronavaccins mogelijk in tweede helft december toegelaten in EU

De Regt, S., C. van Duin en L. Stoeldraijer (te verschijnen). Bevolkingsprognose 2020–2070: veronderstellingen immigratie. CBS.

Rijksoverheid (2020). Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland. Nieuwsbericht, 12 maart 2020. 

Riele, S. te, C. van Duin en L. Stoeldraijer. (2018). Huishoudensprognose 2018–2060: opmars eenpersoonshuishoudens zet door. Statistische Trends, december 2018. 

Riele, S. te, C. Huisman, L. Stoeldraijer, A. de Jong, C. van Duin en T. Husby (2019). PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019–2050: Belangrijkste uitkomsten. Statistische Trends, september 2019. 

Sanquin (2020, 3 juni). Ongeveer 5,5% van bloeddonors heeft corona-antistoffen. Persbericht, 3 juni 2020. 

SER (2019). Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019. Verkenning 19/11, augustus 2019. 

Stoeldraijer, L., C. van Duin en F. Janssen (2013). Bevolkingsprognose 2012–2060: model en veronderstellingen betreffende de sterfte. Bevolkingstrends, 27-6-2013 

Stoeldraijer, L., C. van Duin en C. Huisman (2017a). Bevolkingsprognose 2017–2060: 18,4 miljoen inwoners in 2060. Statistische Trends, december 2017. 

Stoeldraijer, L., C. van Duin, en C. Huisman (2017b). Bevolkingsprognose 2017–2060: veronderstellingen voor kindertal, levensduur en internationale migratie. Statistische Trends, december 2017.  

Stoeldraijer, L. en C. van Duin (2018). Kernprognose 2018–2060: immigratie blijft hoog. Statistische Trends, december 2018. 

Stoeldraijer, L., C. van Duin en C. Huisman (2019). Kernprognose 2019–2060: 19 miljoen inwoners in 2039. Statistisch Trends, december 2019. 

Stoeldraijer, L. en C. Harmsen (2017). De levensverwachting meet de sterfte. Bevolkingstrends 2017|04. 

Stoeldraijer, L. (2020a). De invloed van corona op onze levensverwachting. Statistische Trends, 25 september 2020. 

Stoeldraijer, L. (2020b). Sterfte en levensverwachting in de 21ste eeuw: waarom veranderde de trend rond 2012? Statistische Trends, 25 september 2020.