Bevolkingsprognose 2020-2070:

6. Conclusie

De komende jaren groeit de bevolking naar verwachting minder hard dan in de Kernprognose 2019–2060 werd verwacht. Dit is een gevolg van de coronacrisis die sinds maart 2020 de wereld in zijn greep heeft. In de Bevolkingsprognose 2020–2070 wordt verondersteld dat de komende jaren meer mensen overlijden, minder kinderen worden geboren en minder mensen migreren. Toch neemt de bevolking toe. In 2026 wordt de 18 miljoenste inwoner verwacht en in 2038 de 19 miljoenste inwoner. Nederland telt in de toekomst meer ouderen en mensen met een migratieachtergrond.