Prognose 2019-2050: Demografische veronderstellingen

Literatuur

Beer, J., en I. Deerenberg (2005). Regionale verschillen in vruchtbaarheid: een verklarend model. Bevolkingstrends, 1/2005, 46–55.

Berg, L. van den, en R. van Gaalen (2018). Studeren en uit huis gaan nog haalbaar?Samenhang met sociaal leenstelsel en ouderlijke welvaart, 2007–2016. Statistische Trends,januari.

CBS (2016). 150 duizend inwoners van Poolse herkomst. CBS nieuwsbericht.

CBS (2018). Minder mensen verhuisd in eerste kwartaal 2018. CBS nieuwsbericht.

CBS (2019a). Minder verhuizingen in 2018. CBS nieuwsbericht.

CBS (2019b). Mijlpalen twintigers schuiven op. CBS nieuwsbericht.

Duin, C. van, en C. Harmsen (2009). Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose,Bevolkingstrends, 57(3).

Duin, C. van, S. te Riele en L. Stoeldraijer (2018). Huishoudensprognose 2018-2060: opmars eenpersoonshuishoudens zet door. Statistische Trends, december.

Huisman, C., en A. de Jong (2017). PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2015-2040: analyse van regionale verschillen in vruchtbaarheid. Statistische Trends, juni.

Imhoff, E. van, en N. Keilman (1991). LIPRO 2.0: An application of a dynamic demographic projection model to household structure in the Netherlands. Swets and Zeitlinger, Amsterdam.

Jong, A. de, M. Alders, P. Feijten, P. Visser, I. Deerenberg, M. van Huis en D. Leering (2005). Achtergronden en veronderstellingen bij het model PEARL. NAI Uitgevers, Rotterdam.

Jong, A. de, P. Feijten, C. de Groot, C. Harmsen, M. van Huis en F. Vernooij (2007). Regionale huishoudensdynamiek. NAI Uitgevers, Rotterdam.

Jong, A. de, C. Huisman en D. van Roon (2019). Nationale en regionale huishoudensdynamiek. Den Haag, Planbureau voor de Leefomgeving.

Jong, A. de, C. Huisman en L. Stoeldraijer (2019). PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019–2050: woningbouwveronderstellingen. Statistische Trends, september.

Loke, R., en A. de Jong (2013). Verbeterd schattingsmodel voor korte-afstandsmigratie in het regionaal prognosemodel PEARL, Bevolkingstrends, juli,1–24.

Loke, R., en A. de Jong (2015). Verbeterd schattingsmodel voor korte afstandsmigratie in het regionaal prognosemodel PEARL. Den Haag, Planbureau voor de Leefomgeving.

Manting, D., en C. Huisman (2015). De stad als magneet. In: G. Beets, F. van Dam, A. de Jong en D. Maning (red.) De stad: magneet, roltrap en spons; bevolkingsontwikkelingen in stad en stadgewest. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving, 19–33.

Middelkoop, M. van, en A. de Jong (2009). Regionale verschillen in vruchtbaarheid verklaard. Bevolkingstrends, 4/2009, 63–70.

Rambharos, N., en G. Beets (2015). Groningen, in: G. Beets, F. van Dam, A. de Jong en D. Maning (red.) De stad: magneet, roltrap en spons; bevolkingsontwikkelingen in stad en stadgewest. Den Haag, Planbureau voor de Leefomgeving, 206–211.

Riele, S. te, C. Huisman, L. Stoeldraijer, A. de Jong, C. van Duin en T. Husby (2019). PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019–2050: Belangrijkste uitkomsten, Statistische Trends, september.

Stoeldraijer, S. (2014). Jongeren blijven langer thuis wonen. Bevolkingstrends, juni.

Stoeldraijer, L., C. Van Duin en C. Huisman (2017). Bevolkingsprognose 2017–2060:veronderstellingen voor kindertal, levensduur en internationale migratie. Statistische Trends, december.

Stoeldraijer, L. , en C. van Duin (2018). Kernprognose 2018–2060: immigratie blijft hoog. Statistische Trends, december.