Ongelijkheid in inkomen en vermogen

Literatuur

Alvaredo, F., L. Chancel, T. Piketty, E. Saez en G. Zucman (2018). World inequality report 2018. Executive summary. World Inequality Lab.

Bos, W., M. van den Brakel en F. Otten (2018). Meten van inkomen en inkomensongelijkheid.Statistische Trends, juni 2018.

Brakel, M. van den, en F. Otten (2017). Door crisis en vergrijzing stijgt ongelijkheid in primair inkomen. ESB, jaargang 102 (4756), pp. 579–582.

Caminada, C.L.J., K.P. Goudswaard en J. Been (2017) De ontwikkeling van inkomensongelijkheid en inkomensherverdeling in Nederland 1990–2014. Rapport. Universiteit Leiden.

CBS (2019a). Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2017.

CBS (2019b). Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2017.

CBS (2019c). Integraal inkomens- en vermogensonderzoek.

Piketty, T. (2014). Kapitaal in de 21ste eeuw. De Bezige Bij, Amsterdam.

StatLine

CBS StatLine (2019a). Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken,vermogensklassen.

CBS StatLine (2019b). Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2018).

CBS StatLine (2019c). Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2018).