Zoekresultaten

148 resultaten voor keyword:inkomensverdeling
148 resultaten voor keyword:inkomensverdeling

Pagina 1 van 6

Cijfers

Inkomen per gemeente en wijk, 2016

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2016

Cijfers

Verdeling gestandaardiseerd inkomen

De visualisatie laat zien hoe het inkomen over de huishoudens in Nederland verdeeld is.

Dashboards

Eén op de vijf meldt slaapproblemen

20 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder had naar eigen zeggen in 2017 problemen met slapen

Artikelen

Meer huishoudens met inkomen boven 50 000 euro

In 2017 hadden ruim een half miljoen huishoudens, 6,7 procent van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland, een gestandaardiseerd inkomen van meer dan 50 000 euro.

Artikelen

Bijlage bij Waardenverandering in Nederland: resultaten van de SOCON-enquête 1980-2011

Deze bijlage hoort bij het artikel Waardenverandering in Nederland: resultaten van de SOCON-enquête 1980-2011 (Bevolkingstrends, november 2012). Inhoud: Tabel 1. Meetinstrument waardenoriëntaties;...

Cijfers
Cijfers

Verdeling besteedbaar inkomen

De visualisatie laat zien hoe het inkomen over de huishoudens in Nederland verdeeld is.

Dashboards

Inkomen per gemeente en wijk, 2016

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2016

Cijfers

Inkomenskloof tussen mannen en vrouwen is de afgelopen jaren niet kleiner geworden

Het eigen inkomen van vrouwen is aanzienlijk lager dan dat van mannen. In 2007 ontvingen vrouwen 56 procent van wat mannen kregen.

Artikelen

Inkomensongelijkheid in 2011 vrijwel niet veranderd

De verschillen tussen de inkomens in Nederland waren in 2011 nagenoeg even groot als een jaar eerder. Sinds 2000 is de inkomensongelijkheid nauwelijks veranderd.

Artikelen
Artikelen

Inkomensongelijkheid relatief gering in ons land

De inkomensongelijkheid in ons land is kleiner dan gemiddeld in de Europese Unie.

Artikelen

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010

Artikelen in dit nummer: Inkomensverschillen tussen en binnen gemeenten - Deeltijd-WW in beeld - Geld maakt nog geen Nederlander - Gebruik en kosten van kinderopvang, 2006-2008 - Welke routes...

Artikelen

De wondere wereld van ongelijkheid

Artikel van gast-analist Robin Fransman De wondere wereld van ongelijkheid''

Artikelen

Inkomensverschillen onder laagopgeleiden het kleinst

Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de inkomensongelijkheid. De inkomensverschillen tussen huishoudens met inkomen uit werk en uitkeringshuishoudens zijn namelijk relatief groot bij een hoog...

Artikelen

Inequality and Redistribution in the Netherlands’

Onderzoek naar ‘Ongelijkheid en herverdeling in Nederland’, door het Centraal Planbureau in samenwerking met het CBS. Paper alleen in het Engels beschikbaar.

Artikelen

Wie zit waar in de inkomensverdeling?

De grafieken beschrijven de samenstelling van huishoudens, de belangrijkste inkomensbron van huishoudens, de woonsituatie en de leeftijd van de hoofdkostwinner van het huishouden.

Artikelen

Wie zit waar in de inkomensverdeling?

De grafieken beschrijven de samenstelling van huishoudens, de belangrijkste inkomensbron van huishoudens, de woonsituatie en de leeftijd van de hoofdkostwinner van het huishouden.

Artikelen